Škola Výmolova

Aktuality

Zápis do 1. třídy - neslyšící

27/03/2020

Zápis sluchově postižených žáků do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/21 je od 1.4 do 21.4. 2020

 

 Žádost škola přijímá :

 

 1. Prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce dítěte
 2. Elektronicky s elektronickým podpisem
 3. Poštou / s razítkem nejpozději 17. 4. 2020 /
 4. Osobně v kanceláři školy v době od 8.00 do 12.00 hod.

 

 K žádosti doložte :

 

  V případě žádosti o zápis

 •  scan rodného listu dítěte a platné doporučení ŠPZ

 

  V případě žádosti o odklad

 • platnou žádost o odkladu povinné školní docházky s platným doporučením ŠPZ   a ošetřujícího lékaře

 

Kritéria pro přijetí dětí do 1. ročníku základní školy

 

 • Sluchové postižení ……………………………………………5 bodů
 • Děti po odkladu povinné školní docházky …………………... 5 bodů
 • Děti z rodin se sociokulturním znevýhodněním………………3 body
 • Děti z rodin se sociálním znevýhodněním…………………….2 body
 • Děti, které mají ve zdejší škole již sourozence………………..3 body

 

Výsledky zápisů budou zveřejněny na webových stránkách školy a na venkovní vývěsce školy.

 

Pokud bude počet žádostí o přijetí na ZŠ převyšovat uvedené kapacitní možnosti tříd a zároveň bude dosaženo shodného počtu bodů, bude o přijetí rozhodnuto losem.

 

  Ke stažení

AKTUALITY

Otevírání školy pro některé žáky
05/05/2020
více
Dobrovolníci do rodin
08/04/2020
více
Uzavření mateřské školy po dobu mimořádných opatření
01/04/2020
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE