Škola Výmolova

Aktuality

Otevírání školy pro některé žáky

05/05/2020

 

Na základě nařízení Bezpečnostní rady státu z dopoledne v úterý 10. března je od středy 11. 3. 2020 zrušena kvůli koronaviru výuka na všech základních, středních a vyšších odborných školách v celé ČR. Toto uzavření škol se postupně začíná ukončovat!

První skupinou žáků, která se bude vracet do ZŠ, jsou  desátého  ročníku. Od pondělí 11. května bude pro ně probíhat  dobrovolná příprava na přijímací zkoušky na střední školy.  Při rozhodování, zda mají do školy děti přijít, je nutné zvážit, zda nežijí ve společné domácnosti s rizikovou osobou ohroženou koronavirem.  Do školy musí žáci přijít s vydesinfikovanými - vypranými a přežehlenými -  rouškami (minimálně dvěma – jednu jako náhradní by si měli vzít v sáčku nebo eurosložce). Bližší informace sdělí třídní učitelka. Termín písemné jednotné přijímací zkoušky nebyl prozatím oznámen. Podle dřívějšího oznámení by zkoušky měly být nejdříve 14 dní po znovuotevření škol. Jednotné testy, které připravuje organizace řízená přímo ministerstvem, by měly mít stejnou formu a obsah jako v předešlých letech. Budou však psány v jednom termínu místo dvou, které se plánovaly.

 

Od 25. května být mělo žákům 1. stupně umožněno navštěvovat školu. Docházka nebude pro tyto děti až do konce školního roku povinná, jen dobrovolná.  Rodiče před umístěním dítěte do školní skupiny budou muset podepsat čestné prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a také, že ve společné domácnosti nikdo takový nežije. Zároveň učitelé, kteří patří do rizikových skupin, by se měli nadále věnovat pouze vzdálené výuce. (Rizikovými skupinami jsou zejména senioři a lidé, kteří mají dlouhodobé nemoci, jako jsou cukrovka nebo srdeční potíže.)

Pro první i druhý stupeň zůstává jako základ vzdálená výuka. Děti ve škole by se měly rozdělit do pracovních skupin. Složení skupiny by se po celou dobu nemělo měnit. Pokud například v nějaký den na nepovinnou školní aktivitu do skupiny přijde polovina dětí, nebude se spojovat s žádnou jinou skupinou, i kdyby v ní také v daný den více žáků chybělo.   Po dopoledni se skupina „plynule překlopí v něco jako školní družinu“. I tak ale nebudou slučovány děti z různých skupin.  Školní stravování bude umožněno.

 Ve společných prostorech školy je nošení roušek povinné. Naopak pokud budou děti sedět v lavicích po jednom a s dostatečnými rozestupy, roušky by mít nemusely.


druhého stupně základních škol (kromě žáků 9. tříd) ministerstvo stále počítá se vzdálenou výukou až do konce školního roku.   

Ke klasifikaci na konci školního roku vydalo ministerstvo vyhlášku, která určuje zásady hodnocení. Budeme při něm především vycházet z výsledků práce žáků v době do uzavření škol, ale přihlížet i k aktivitě a kvalitě práce žáků při distančním vzdělávání.

Pokud se týká mateřských škol, o jejich otevření rozhodne zřizovatel.

Vše se samozřejmě může změnit podle aktuální epidemiologické situace.

OŠETŘOVNÉ

Rodiče, kteří zůstali doma s dětmi do třinácti let, mají nárok na ošetřovné.  Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno  po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení.

 

Na základě dokumentu vydaného MŠMT , budou třídy pro žáky s poruchami autistického spektra , souběžným postižením více vadami do 30. 6. 2020 uzavřeny. U těchto tříd bude i nadále realizované vzdělávání na dálku.

 

AKTUALITY

Pražský logopedický den 2022 (čtvrtek 22. 9.)
12/09/2022
více
Zvýšení poplatků od 1. 9. 2022 za ŠD, MŠ, a internát ZŠ a SŠ
31/08/2022
více
ŠKOLA VÝMOLOVA - naše škola od vzniku po současnost ve filmové podobě
13/02/2022

 

 

více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE