Škola Výmolova

Základní škola

Aktuality

Informace o způsobu hodnocení na konci školního roku 2019 - 2020.

Žáci budou hodnoceni na základě vysvědčení za I.pololetí daného školního roku s přihlédnutím k dosahovaným výsledkům výsledkům v II. pololetí, to je v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku.
O způsobu předání vysvědčení budou zákonní zástupci informováni příslušnými třídními učiteli.

 

Kniha za odměnu

 Videa, která žáci 1. a 2. třídy natočili, se velmi líbila a dokonce zaujala ve známém knihkupectví KOSMAS. A tou nejlepší možnou odměnou pro malé čtenáře jsou samozřejmě knihy! Za devět videí to bylo rovnou 9 nových knih a omalovánky k tomu!!!
Srdečně děkujeme paní Tereze Fišerové a knihkupectví KOSMAS. 2.A

 

Školní pozemek

Od loňského roku naše kolegyně Lucie Šimáčková, které patří naše obrovské poděkování,  zvelebuje prostor, ve kterém jsou jednotlivá políčka pro žáky školy. Každá třída má svůj prostor k pěstování užitečných plodin nebo jen tak okrasných rostlin.

Loni na podzim si i žáci 2.A třídy vsadili do půdy cibulky, které se na jaře probraly k životu a postupně nás těšily svou krásou. Od narcisek, přes tulipány a okrasný česnek, až po po úžasné kosatce. Škoda, že z důvodu uzavření školy nemohou pozorovat rostliny žáci přímo, ale aspoň jim posíláme fotografie, jak se jejich podzimní zahradničení povedlo.
                                           2.A

 

Informace ohledně otvírání školy 

Bližší informace ohledně otevírání školy si můžete přečíst zde.

Od 25. května by mělo být žákům 1. stupně umožněno navštěvovat školu. Docházka nebude pro tyto děti až do konce školního roku povinná, jen dobrovolná.  Rodiče před umístěním dítěte do školní skupiny budou muset podepsat čestné prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a také, že ve společné domácnosti nikdo takový nežije.

druhého stupně základních škol (kromě žáků 9. tříd) ministerstvo stále počítá se vzdálenou výukou až do konce školního roku.   

Na základě dokumentu vydaného MŠMT, budou třídy pro žáky s poruchami autistického spektra, souběžným postižením více vadami do 30. 6. 2020 uzavřeny. U těchto tříd bude i nadále realizované vzdělávání na dálku.

 

Školní docházka od 11.5.2020 - pouze žáci 10. třídy!

V týdnu od 11. 5. je možná návštěva školy pro žáky desátých tříd, kteří se připravují na jednotnou přijímací zkoušku a pro žáky maturitního ročníku. Žáci jednotlivých budou třídními učiteli informováni o režimu návštěvy školy.
Každý žák, který přijde do školy je povinnen předložit čestné prohlášení podepsané rodiči. 

 

Oblíbená kniha

V těchto dnech, kdy výuka probíhá online, dostali naši žáci za úkol představit svou oblíbenou knihu. Zde je první ukázka. Cílem je, aby si děti uměly zpříjemnit dlouhou chvíli a zároveň se učily najít pozitivní vztah ke knihám. 2.A

 

 

 

Zápis do 1. třídy

Zápis sluchově postižených žáků do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/21 je od 1.4 do 21. 4. 2020

Požadavky a kritéria

Žádost o přijetí a dotazník pro rodiče

Žádost o odklad školní docházky

 

Uzavření školy od 11. března

Dle nařízení vlády se ruší vyučování od 11. března 2020 do odvolání. Pro další informace sledujte media, příp. budete kontaktováni školou.

 

Šikana a násilí v dětských kolektivech - 7.2.2020

V rámci prevence sociálně patologických jevů se naši žáci zúčastnili programu, který pro naše žáky připravilo oddělení prevence Městské policie. Program se konal v klubovně školy a byl určen žákům z logopedických tříd - z  V., VI. a VII. třídy.
Žáci se seznámili s pojmy osobní hrdost, sebeúcta, oběť, agresor apod. Mluvilo se o právu na osobní důstojnost každého člověka, o schopnosti vcítit se do pocitů druhých, o schopnosti rozpoznat projevy šikany.
To vše přijatelnou a pro žáky srozumitelnou formou. Program žáky velmi zaujal, byli velmi aktivní a spolupracovali s oběma přednášejícími.
 

 

Muzeum tramvají

V úterý 11.2.2020 byla pro naše žáky zařízena návštěva Muzea městské hromadné dopravy – Vozovna Střešovice. V rámci hodinové komentované prohlídky si děti udělaly představu, jak tramvaje v Praze začínaly, jak vypadaly i jakým způsobem byly poháněny. Snad nejzajímavější byla tramvaj od Františka Křižíka, která v roce 1901 získala první cenu na výstavě v Paříži. Na všechny naše dotazy bylo odpovězeno a děti odcházely velmi spokojené.

  

 

 

 

Mluvící ruce

V neděli 20.10.2019 proběhl v divadle ABC 22.ročník přehlídky Mluvící ruce pod názvem „30 let SVOBODY“, neboť od sametové revoluce uplyne letos v listopadu právě třicet let.
Žáci 1. a 2. třídy na akci vystoupili s krátkým představením, ve kterém popsali život běžné rodiny před rokem 89. Diváci ocenili velkým potleskem především přirozenost malých herců a jejich první zkušenost s opravdovým hraním.

Monika Novotná, Magdalena Fous a Milada Konvalinová

 

 

Projekt „Ahoj Výmolova“

                Na projektu „Ahoj Výmolova“započaly práce před letošními prázdninami. Tento projekt zaštítila svým darem ČSOB Radlice Rozvojová, a.s. Jde o výtvarné řešení betonové zdi v areálu školy. Zeď je složena ze sedmi částí o celkové délce 76 metrů. Škole se podařilo pro projekt získat akademickou malířku Táňu Svatošovou, mimo jiné autorku Hrabalovy zdi v Libni, která již dříve výtvarně realizovala vstupní prostory naší školy.

                Tentokrát navrhla komplexní grafický design celé zdi. Po její úpravě začala postupně s žáky jednotlivých tříd školy s její výmalbou. Počítali jsme s aktivním zapojením žáků, tříd a pedagogů, kteří zde zanechají památku na své působení. Celé dílo je rozloženo do sedmi částí, které budou představovat motivy mateřské, základní a střední školy, ekologii, žáky a školní komunitu a v  neposlední řadě adresu s logem školy. 

                Ve čtvrtek 12. září 2019 byl za účasti autorky Táni Svatošové, zástupkyně ČSOB, vedení školy, pedagogů a žáků školy celý projekt dokončen a slavnostně předán. Zúčastněné děti z mateřské školy, základní školy a studenti střední školy pod vedením paní malířky udělali poslední tahy štětcem, aby dílo dokončili a zanechali na něm svoji trvalou stopu.

                Vymalování zdi přispělo ke kultivaci a estetickému vnímání prostředí školy. Pohled na nově upravenou zeď zpříjemní žákům i pedagogům pracovní prostředí, podpoří zájem dětí o sportovní a ekologické aktivity. Uplatní se i při konání Celostátních sportovních her sluchově postižené mládeže, které se zde opakovaně konají a zatraktivní prostředí také jiným organizacím,které hřiště rovněž využívají.

 

 

AKTUALITY

Školní pozemek
03/06/2020
více
Otevírání školy pro některé žáky
05/05/2020
více
Dobrovolníci do rodin
08/04/2020
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE