Škola Výmolova

Bilingvální oddělení

Aktuality

 

Tematický měsíční plán – Duben


Dešťové kapičky dostaly nožičky,

běhaly po plechu, tropily neplechu“


Hrátky s písmenky a čísly

- hrajeme si na školu

- upevňování matematických představ a hlásek

- trénování pozornosti a paměti

- procvičování smyslového vnímání, časové a prostorové orientace

- návštěva 1. třídy a školní družiny

 

Barevný svět

- získání povědomí o existenci národů a kultur jiných zemí

- seznámení se s různými etnickými skupinami lidí (lidé různých barev pleti, národnosti, kroje, vlajky…)

- každý je jiný – individuální charakteristiky (popis sebe, kamaráda, maminky…)

- dorozumívání mezi lidmi – zvuk, gesto, řeč, slovo, symbol, kniha, divadlo…

- PV, VV - výrobky na školní velikonoční trh


Koleda, koleda

- velikonoční zvyky a tradice

- týden před Velikonocemi – modré pondělí, žluté úterý, škaredá středa, zelený čtvrtek, velký pátek, bílá sobota, velikonoční neděle a pondělí

- symboly: pomlázka, pokrmy, vajíčka…

- účast na školním velikonočním trhu


Naše Země

- osvojení si poznatků o planetě Zemi a vesmíru

- seznámení se s glóbusem a mapou

- různorodost přírody – pouště, pralesy, velehory, věčný sníh…

- rozmanitost zvířat a rostlin na celém světě

- vytváření časových představ – noc, den, týden, měsíc, rok…

Kouzlíme a čarujeme

- seznámení se s lidovým svátkem „pálení čarodějnic“ a historií této tradice

- pochopení smyslu dobra a zla

- „čaruji kresbou“ – co bych si vyčarovala, kdybych byla čarodějnice

- „vaříme lektvar“ – rozvoj paměti, slovní zásoby a představivost

- „čarodějnice“ – pohybová hra


Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

VV, PV na daná témata.

 

AKTUALITY

Konec školního roku
20/06/2019
více
Výsledky zápisu dětí do ZŠ
26/04/2019
více
Beseda s Dominikem Haškem
01/04/2019
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE