wholesale nfl jerseys AKTUALITY | ŠKOLA VÝMOLOVA

Aktuality

Tematický měsíční plán – Květen

Drobné modré kytičky,

pozvou na med včeličkyRozkvetlá louka a zahrada

květiny na loukách a zahradách – jména rostlin, léčivé – jedovaté, práce na zahradě

poznávání květin zrakem, čichem, hmatem na procházce

hmyz – beruška, housenka, včelka, cyklus motýla…

více, méně, stejně – význam matematických symbolů, řazení předmětů dle velikosti

Moje maminka

rozvoj pocitu sounáležitosti s rodinou – hra“ Na rodinu“, chování v rodině, její členové

povídání o mamince – jaká je naše maminka, co dělá, jak mamince pomáhám, co vše pro nás maminka dělá, kreslení maminky

hra s písmenky – psaní jména maminky

cviky, které napodobují činnost maminek – vaření, žehlení, řízení auta…

Den matek - význam svátku, výroba dárečku

Živly, které tvoří svět (voda, vzduch, země, oheň)

voda - důležitost, potřeba, využití, poznávání vody dle teploty a chuti, barvení vody, pára, voda, led…

vzduch -vánek, vítr, vichřice, tornádo - dechová cvičení

země - prozkoumání přírodnin zrakem, hmatem, co v půdě žije, co v ní můžeme najít, počítání s kamínky

oheň – důležitost – teplo, ochrana, světlo, pokus s ohněm a kyslíkem, požár

Sportujeme rádi

rozvíjení pohybových dovedností – chůze, běh, přeskakování

procvičování obratnosti, odvahy a rovnováhy

letní olympiáda- pohybové hry a soutěže

školní Dětský denVV a PV na daná témata, individuální a skupinová logopedie

AKTUALITY

Zápis do MŠ
10/05/2018
více
Sbírejte žetony v obchodech TESCO a podpořte MTD
04/05/2018
více
Žáci přijati do 1. třídy pro školní rok 2018/2019
16/04/2018
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE