Škola Výmolova

Bilingvální oddělení

Archiv

Tematický měsíční plán – Duben

  „Rozkvetlé jaro

 

Hrajeme si s tvary

 • seznámení se základními geometrickými tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník…)
 • tvary kolem nás, připodobnění tvarů k reálným předmětům (míč, dveře, tabule…)
 • PV – společný obrázek pomocí tvarů – rozvoj jemné motoriky, fantazie, kolektivního cítění
 • číselná řada

 

Se slonem za domácími zvířátky a jejich mláďaty

 • domácí mazlíčci: které máme doma, proč je máme, jak se o ně staráme, co potřebují k životu…
 • zvířátka na dvorku, ustájená zvířátka: pohyb, vzhled, způsob života
 • význam zvířátek pro citový život člověka a jeho obživu
 • jaký užitek nám dávají: maso, vajíčka, peří, vlna, kůže…
 • seznámení se s nebezpečím při setkání s cizími zvířaty
 • grafomotorická, logopedická a pohybová cvičení na dané téma

 

Slon kouzlí a čaruje

 • seznámení se s lidovým svátkem „pálení čarodějnic“ a historií této tradice
 • pochopení smyslu dobra a zla
 • „čaruji kresbou“ – co bych si vyčarovala, kdybych byla čarodějnice
 • „vaříme lektvar“ – rozvoj paměti, slovní zásoby a představivost
 • „čarodějnice“ – pohybová hra

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tematický měsíční plán – Únor

  „Čarokrásná zima.“

 

Ten dělá to a ten zas tohle

 • seznámení se s tématem, povídání o zaměstnání a povolání rodičů
 • jaká znám povolání (využití pantomimy a dramatizace)
 • čím chci být, až vyrostu
 • didaktické hry - přiřazování nářadí, pomůcek, pracovníků k daným profesím
 • Kimovy hry za využití plakátů Čím budu I a II

 

Kniha, studnice moudrosti

 • jak se chováme ke knihám
 • druhy knih, význam slov (spisovatel, ilustrátor, knihkupectví, knihovna…)
 • pohádkové postavy, oblíbené pohádky
 • rozsypaná písmenka

 

Masopustní a karnevalový čas

 • seznámení se s lidovým svátkem -„tučný čtvrtek“, „masopustní neděle“,„úterní maškaráda“,  „popeleční středa“
 • tradiční masky masopustu
 • rozvoj slovní zásoby:
 1. „zabíjačka“ (co je to, kdo byl na zabíjačce, výslužka, jelítka, jitrnice, škvarky, ovar…)
 2. „půst“ (doba trvání, povolená a zakázaná jídla) 
 • rozdíl mezi masopustem a karnevalem
 • modelování masopustních pochoutek

 

 • řazení obrázků posloupnosti
 • časové vztahy: den, týden, měsíc, rok, …
 • znaky daných ročních období (příroda, oblečení, výživa)
 • kalendář

 

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematický měsíční plán – Leden

  „Čarokrásná zima.“

  

Tříkrálový čas, stopy ve sněhu

 • splnila se naše přání (zážitky z Vánoc)
 • Tři králové (význam, symbolika, tradice)
 • výroba Tříkrálové koruny
 • zvířátka v zimě, kde se schovávají, jak jim můžeme pomoci
 • co mohou a co nemohou zvířátka jíst
 • zimní spánek zvířat (dechová cvičení)
 • krmelec, krmítko
 • spánek lidí (použití předmětů denní hygieny před spaním) + dramatizace

 

Kulichy a čepice, slonům sluší nejvíce 

 • počítáme stejné symboly zimy, řadíme malý x velký, menší x větší x největší…
 • zimní počasí: sníh, mráz, led, rampouch, vánice…
 • pojmenování a rozlišení oblečení – materiál (rozvoj slovní zásoby: chlupatý, pletený, slabý, silný…)
 • kdy si co oblečeme (léto x zima)
 • důležitost otužování, zdravé stravy, vitamínů ….
 • slova opačného významu: zdravý x nemocný, dobrý x špatný….

 

Brusle, sáně, honem na ně

 • znaky zimy, barvy zimy
 • vlastnosti sněhu a ledu
 • lidé a zima
 • poznávání zimních sportů a aktivit
 • oblečení a vybavení na zimní sporty
 • bezpečnost na ledu, sněhu nejen při sportování
 • zimní olympiáda „na vlastní kůži“

 

O dvanácti měsíčkách

 • řazení obrázků posloupnosti
 • časové vztahy: den, týden, měsíc, rok, …
 • znaky daných ročních období (příroda, oblečení, výživa)
 • kalendář

  

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematický měsíční plán – Prosinec

 

 „Čarokrásná zima.“

  

Opakování témat z listopadového měsíčního plánu (velká absence dětí)

 

Mikuláš ztratil plášť

 • adventní čas – vyprávění, zapálení svíčky na vyrobeném věnci
 • postupná výzdoba třídy, zdobení vánočního stromečku
 • příprava na Mikuláše, vyprávění o mikulášských tradicích
 • Mikuláš, čert a anděl – výroba, popis povahových vlastností, vzhledu, rozdíly např. nebe x peklo, hodný x zlý…
 • Mikulášská besídka ve třídě
 • tematické pohybové hry – „Chyť čertíka za ocásek“, „Čertí honička“

 

Předvánoční tvoření se slonem 

 • vyprávění o vánočních zvycích, tradicích u nás i v zahraničí
 • příprava na vánoční prodejní trhy – tvoření, pečení
 • toulky Prahou
 • rozvíjení citu pro krásu a tvořivost
 • dopis Ježíškovi: 1) Co si přeji pro sebe

                                 2) Co bych si přál pro ostatní

 

Betlémská hvězda

 • výroba dárečku pro rodiče
 • těšit se z poklidné atmosféry Vánoc
 • vánoční nadílka pro zvířátka v lese – zdobení stromku v lese ovocem a zeleninou
 • besídka ve třídě = Ježíškova nadílka – rozkrajování jablíček (objasnění symbolu hvězdičky), pouštění lodiček z ořechových skořápek, překvapení pod stromečkem…

 

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematický měsíční plán – Listopad

 

 „Barevný podzim.“

  

Barevný čas

 • Znaky a barvy podzimu
 • Pozorování přírody, všímání si barevných proměn v nejbližším okolí
 • Jednoduchá charakteristika počasí v daném ročním období, vhodné oblečení
 • Jakou barvu má (list, kaštan…)
 • Barvy a jejich odstíny (rozvoj slovní zásoby a komunikačních schopností)
 • Rozvoj tvořivosti

Ve  zdravém těle zdravý duch

 • Seznámení se s lidským tělem
 • Pojmenovávání a rozpoznání částí lidského těla a některých orgánů
 • Vývoj člověka, rozdíly…
 • Prohlížení knih a encyklopedií s touto tématikou
 • Jak a proč si čistíme zoubky

Když slůně stůně

 • Důležitost prevence v podzimním období
 • Zdravá x nezdravá strava, potraviny, nápoje…
 • Jak chráníme tělo před nemocí, úrazem, jak se chovat v případě nebezpečí
 • Cvičíme pro zdraví, sportování, relaxace, otužování, dodržování pitného režimu, vhodné oblečení…

Pět mých kamarádů

 • Učíme se vnímat všemi smysly – uvědomění si vlastního těla
 • Osvojování si pojmů – sluch, zrak, čich, hmat a chuť
 • Funkce smyslů
 • Ochrana smyslů (první pomoc při poranění oka, oční lékař, mytí rukou, čištění nosu, sluchadla, přiměřená teplota jídla, čištění zubů…)

A jiné …

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tematický měsíční plán – Říjen

 

 „Barevný podzim.“

  

Se slonem na zahrádce

 • Základní plody ovoce a zeleniny (rozlišení dle chuti, vzhledu, barvy, počtu…)
 • Význam plodů pro člověka
 • Výtvarná činnost: ošatka s ovocem

O veliké řepě

 • Charakteristika počasí, vhodné oblečení
 • Vánek, vítr, vichřice, mrak, déšť – pohybová a grafomotorická cvičení
 • Pohádka O veliké řepě – četba, vyprávění, kresba a dramatizace

Od rána až do večera

 • Časové představy – dny v týdnu, den a noc
 • Průběh dne – od probuzení po uložení ke spánku
 • Řazení obrázků posloupnosti
 • Znaky daných ročních období
 • Kalendář, hodiny

Se slonem prozkoumáváme les

 • Všímáme si změn v přírodě
 • Poznatky o lesních zvířatech
 • Krmelec, krmítko
 • Poznáváme lesní plody a houby, tvoříme z přírodnin
 • Stromy jehličnaté a listnaté
 • Jak se chováme v lese

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tematický měsíční plán – Září

 

 „Hrajeme si se slonem.“

 

Slon se představuje

 • Přivítání se po prázdninách, usnadnění vstupu novým dětem
 • Seznámení se s nově příchozími kamarády, jména kamarádů a učitelů
 • Znalost vlastní značky
 • Vyprávění zážitků z prázdnin
 • Pravidla soužití ve třídě (ohleduplnost, půjčování si hraček, úklid hraček…)

Já a ty, to jsme my

 • Orientování se v prostředí školy (exkurze po škole) a blízkém okolí
 • Cesta do školky (porovnávat cesty dlouhé a krátké)
 • Co děláme celý den ve školce
 • „Může se stát, že…“ - hledání správných odpovědí na problémové situace
 • Naše třída (výroba řetězu přátelství)

Moje rodina

 • Jméno, příjmení, věk
 • Jména členů rodiny a domácích mazlíčků
 • Rodinné vztahy - maminka, tatínek, sestra, bratr, babička, dědeček, vztahy mezi sourozenci, slušnost a poslušnost
 • Početní představy - „Od jednoho k druhému“

Tady jsem doma

 • Můj domov (místo bydliště)
 • Co je to domov (proč se říká „všude dobře, doma nejlépe“)
 • Popis domova - místnosti a jejich účel, předměty denní potřeby a kam patří, rozvoj komunikativních dovedností
 • Rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní, tělesná a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                             Tematický měsíční plán – Březen

  

 „Zimo, zimo, už jdi pryč,

nebo na tě vezmu bič.“

 

 

Od rána až do večera

 • řazení obrázků posloupnosti: ráno až večer
 • časové vztahy: den, týden, měsíc a rok
 • znaky daných ročních období (příroda, oblečení, výživa)
 • kalendář a hodiny
 • výtvarná činnost: výroba hodin kukaček, obrázek den x noc

 

Perníková chaloupka

 • oblíbené pohádky
 • pohádkové postavy, rozsypaná písmenka
 • seznámení se s pohádkou Perníková chaloupka – četba, vyprávění, dramatizace, kresba
 • dobro x zlo (protiklady)

 

Kam se poděla sněhová vločka

 • příroda se probouzí
 • setí semínek, co potřebují k růstu: pozorování růstu
 • blíží se jaro: první znaky jara, všímání si změn v přírodě, rozmanitostí rostlin, barevnosti květin…
 • poznávání jarních květin: rozvoj slovní zásoby
 • proč rostliny v přírodě neničíme

 

Sluníčko zdraví mláďátka

 • domácí mazlíčci: které máme doma, proč je máme, jak se o ně staráme, co potřebují k životu, jak se k nim chovat, nechovat…
 • zvířátka na dvorku, ustájená zvířátka: pohyb, vzhled, způsob života
 • význam zvířátek pro citový život člověka a jeho obživu
 • jaký užitek nám dávají: maso, vajíčka, peří, vlna, kůže…
 • seznámení se s nebezpečím při setkání s cizími zvířaty

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tematický měsíční plán – Únor

 „Válím koule sem a tam,

na velikou malou dám.“

 

Ten dělá to a ten zas tohle

 • seznámení s tématem, povídání o zaměstnání a povolání rodičů
 • jaké znám povolání (využití pantomimy a dramatizace)
 • čím chci být, až vyrostu
 • didaktické hry - přiřazování nářadí, pomůcek, pracovníků k daným profesím
 • Kimovy hry za využití plakátů Čím budu I a II

 

Masopustní a karnevalový čas

 • seznámení s lidovým svátkem -„tučný čtvrtek“, „masopustní neděle“, „úterní

     maškaráda“,  „popeleční středa“

 • tradiční masky masopustu
 • rozvoj slovní zásoby:      

                 1) „zabíjačka“ (co je to, kdo byl na zabíjačce, výslužka, jelítka, jitrnice, škvarky, ovar…)

                 2) „půst“ (doba trvání, povolená a zakázaná jídla)

 • rozdíl mezi masopustem a karnevalem
 • výroba masek, modelování masopustních pochoutek
 • 13. 2. 2020 – účast na školním karnevalu

 

Svět plný tvarů a barev

 • seznámení se základními geometrickými tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník…)
 • tvary kolem nás, připodobnění tvarů k reálným předmětům (míč, dveře, tabule…)
 • společný obrázek pomocí tvarů – rozvoj jemné motoriky, fantazie, kolektivního cítění
 • číselná řada

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Tematický měsíční plán – Leden

 „První vločka, druhá, třetí,

z nebe na zem právě letí.“

 

Tříkrálový čas, stopy ve sněhu

 • splnila se naše přání (zážitky z Vánoc)
 • Tři králové (význam, symbolika, tradice)
 • výroba Tříkrálové koruny
 • zvířátka v zimě, kde se schovávají, jak jim můžeme pomoci
 • co mohou a co nemohou zvířátka jíst
 • zimní spánek zvířat (dechová cvičení)
 • krmelec, krmítko
 • spánek lidí (použití předmětů denní hygieny před spaním) + dramatizace

 

Čepice na hlavu, punčošku na nohu 

 • počítáme stejné symboly zimy, řadíme malý x velký, menší x větší x největší…
 • zimní počasí: sníh, mráz, led, rampouch, vánice…
 • pojmenování a rozlišení oblečení – materiál (rozvoj slovní zásoby: chlupatý, pletený, slabý, silný…)
 • kdy si co oblečeme (léto x zima)
 • důležitost otužování, zdravé stravy, vitamínů ….
 • slova opačného významu: zdravý x nemocný, dobrý x špatný….

 

Paní zima čaruje a sportuje

 • znaky zimy, barvy zimy
 • vlastnosti sněhu a ledu
 • lidé a zima
 • poznávání zimních sportů a aktivit
 • oblečení a vybavení na zimní sporty
 • bezpečnost na ledu, sněhu nejen při sportování
 • zimní olympiáda „na vlastní kůži“

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tematický měsíční plán – Prosinec

 „V prosinci zima přichází,

sníh a Vánoce ji provází.“

 

S čerty nejsou žerty

 • adventní čas – vyprávění, zapálení první svíčky na adventním věnci
 • postupná výzdoba třídy, zdobení vánočního stromečku
 • příprava na Mikuláše, vyprávění o mikulášských tradicích
 • Mikuláš, čert a anděl – výroba, popis povahových vlastností, vzhledu, rozdíly např. nebe x peklo, hodný x zlý…
 • 12. Mikulášská besídka ve třídě (přečtení pochval i prohřešků, předání sladkého balíčku)
 • tematické pohybové hry – „Chyť čertíka za ocásek“, „Čertí honička“
 • příprava na vánoční prodejní trhy – tvoření, pečení…

 

Veselé a sladké Vánoce

 • 12. účast na školním vánočním trhu (prodej výrobků, cukroví, chlebíčků…)
 • vyprávění o vánočních zvycích, tradicích u nás i v zahraničí
 • toulky Prahou, návštěva vánočního trhu na Andělu
 • rozvíjení citu pro krásu a tvořivost
 • dopis Ježíškovi: 1) Co si přeji pro sebe

                                  2) Co bych si přál pro ostatní 

 

Betlémská hvězda

 • výroba dárečku pro rodiče
 • vánoční nadílka pro zvířátka v lese – zdobení stromku v lese ovocem a zeleninou
 • besídka ve třídě = Ježíškova nadílka – rozkrajování jablíček (objasnění symbolu hvězdičky), pouštění lodiček z ořechových skořápek, překvapení pod stromečkem…

 

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tematický měsíční plán – Listopad

 „Vzlétli papíroví draci,

odlétají tažní ptáci.“

 

Vyletěl si pyšný drak

 • co vidí drak? (rozvoj slovní zásoby)
 • jednoduché geometrické tvary
 • orientace v prostoru
 • jednoduchá homonyma (drak x drak, koruna x koruna…)
 • upevnění nových znalostí pomocí pohybových her a motorických cvičení
 • výroba draka

 

Co umí vítr a déšť

 • charakteristika podzimního počasí
 • vhodné oblečení
 • barvy podzimu (jakou barvu má…)
 • vánek, vítr, vichřice, mrak, déšť – grafomotorická a pohybová cvičení

 

Za zvířátky do lesa

 • lesní zvířátka a jejich obydlí
 • příprava na zimu
 • stromy a keře v lese – lesní plody
 • jak se chováme v lese
 • sběr šišek a lesních plodů, stavění domečků pro zvířátka

 

Kniha je má kamarádka

 • jak se chováme ke knihám
 • druhy knih, význam slov (spisovatel, ilustrátor, knihkupectví, knihovna…)
 • pohádkové postavy, oblíbené pohádky
 • rozsypaná písmenka
 • návštěva knihovny

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tematický měsíční plán – Říjen

„Podzim klepe na vrátka,

schovejte se zvířátka."

 

Koulela se ze dvora…

 • podzim na poli a na zahrádce
 • rozlišujeme jednotlivé druhy ovoce a zeleniny (dle vzhledu, barvy, chutí, počtu…)
 • význam plodů pro člověka
 • říkanka: Větříček
 • výtvarná činnost: ošatka s ovocem

Můj kamarád stůně

 • důležitost prevence v podzimním období
 • zdravá x nezdravá strava, potraviny, nápoje…
 • jak chráníme tělo před nemocí, úrazem
 • cvičíme pro zdraví, sportování, relaxace, otužování, dodržování pitného režimu, vhodné oblečení
 • říkanka: Činka

Moje smysly, zdravé zoubky

 • učíme se vnímat všemi smysly – uvědomění si vlastního těla
 • osvojování si pojmů – sluch, zrak, čich, hmat a chuť
 • ochrana smyslů (první pomoc při poranění oka, oční lékař, mytí rukou, čištění nosu, sluchadla, přiměřená teplota jídla, čištění zubů…)
 • říkanka: Smysly

To jsou prsty, to jsou dlaně…

 • seznámení se s lidským tělem
 • pojmenovávání částí lidského těla, vývoj člověka, rozdíly
 • prohlížení knih a encyklopedií s touto tématikou
 • jak a proč si čistíme zoubky
 • říkanka: Už umím

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tematický měsíční plán – Září

„Otevřou se dveře školky,

vítáme Vás, kluci, holky."

 

Školka, já a kamarádi

 • přivítání se po prázdninách, představení nových a stávajících kamarádů
 • znalost vlastní značky
 • vyprávění zážitků z prázdnin
 • orientace v prostředí MŠ (název, účel místnosti)
 • pravidla soužití ve třídě (ohleduplnost, umět půjčit hračku)
 • exkurze po škole

 

Lidé kolem nás

 • osoby v MŠ, v budově školy
 • moje rodina – kdo ji tvoří, jména členů rodiny, vztahy v rodině, vzájemná pomoc jednotlivých členů
 • co je slušnost x poslušnost (umím pozdravit, poprosit, poděkovat?)

 

Jak bydlí lidé a zvířátka

 • můj domov (místo bydliště, adresa)
 • popis domova, místností- rozvoj komunikativních dovedností
 • rozdíly mezi životem ve městě, na vesnici a obydlím zvířat (typické znaky)
 • prostorová orientace

 

Na silnici pozor dáme, pravidla už dobře známe

 • dopravní prostředky (poznávání)
 • učíme se základní dopravní značky
 • kde se dopravní prostředky pohybují (rozvoj slovní zásoby)
 • cesta z domova do školky
 • chování v dopravních prostředcích, na chodníku…

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

AKTUALITY

VYSVĚDČENÍ: 30. 6. 2021 PRÁZDNINY: 1. 7.- 31. 8. 2021 NOVÝ ŠK. ROK: 1. 9. 2021
23/06/2021
Výsledky přijímacího řízení ZŠ - logopedické vady
22/04/2021
PŘIJMEME od září 2021 SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA - učitele v logopedické třídě (1. stupeň)
21/04/2021
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE