Škola Výmolova

Bilingvální oddělení

Archiv

 Tematický měsíční plán – Květen

  „Hravé léto

 

 Maminky slaví svátek

 • rozvoj pocitu sounáležitosti s rodinou – hra“ Na rodinu“, chování v rodině, její členové
 • povídání o mamince – jaká je naše maminka, co dělá, jak mamince pomáhám, co vše pro nás maminka dělá, kreslení maminky
 • hra s písmenky – psaní jména maminky
 • cviky, které napodobují činnost maminek – vaření, žehlení, řízení auta…
 • Den matek - význam svátku, výroba dárečku

Nasedat, jedeme

 • dopravní prostředky (poznávání)
 • učíme se základní dopravní značky
 • kde se dopravní prostředky pohybují (rozvoj slovní zásoby)
 • cesta z domova do školky
 • chování v dopravních prostředcích, na chodníku…

Pomáhat a chránit

 • lidé, kteří nám pomáhají (policie, hasiči, záchranná služba)
 • tísňová volání – 112, 150, 155, 158 – odlišnosti volání slyšících, neslyšících, nevidomých lidí
 • hra na hasiče – co nejrychleji se obléknout před výjezdem k požáru – soutěž
 • hra na zdravotníka – přenos panenky na nosítkách – soutěž
 • hra na policisty – hledání ztracených věcí – soutěž
 • důležitost krve (dárcovství krve, co je to odběr… )

Se slonem letem světem

 • povědomí o různých národech a kulturách
 • město x vesnice (odlišnosti
 • hlavní město ČR (poznávání města Prahy)
 • památky ČR (hrady, zámky…)
 • práce s mapou (objasnění vysvětlivek)
 • obyvatelstvo
 • vycházky, výlety po Praze

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tematický měsíční plán – Duben

  „Rozkvetlé jaro.

 

  Hrajeme si s tvary

 • seznámení se základními geometrickými tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník…)
 • tvary kolem nás, připodobnění tvarů k reálným předmětům (míč, dveře, tabule…)
 • společný obrázek pomocí tvarů – rozvoj jemné motoriky, fantazie, kolektivního cítění
 • číselná řada, barvy (odstíny)

 

Se slonem na pomlázce

 • Velikonoční zvyky a tradice: týden před Velikonocemi- modré pondělí, žluté úterý, škaredá středa, zelený čtvrtek, velký pátek, bílá sobota, velikonoční neděle a pondělí
 • symboly: pomlázka, prostřený stůl, pokrmy a vajíčko jako symbol plodnosti, úrodnosti, narození, návratu jara…
 • pohybové hry: Honička s vajíčkem, Vajíčka se kutálejí…

 

Se slonem za domácími zvířátky a jejich mláďaty

 • domácí mazlíčci: které máme doma, proč je máme, jak se o ně staráme, co potřebují k životu…
 • zvířátka na dvorku, ustájená zvířátka: pohyb, vzhled, způsob života
 • význam zvířátek pro citový život člověka a jeho obživu
 • jaký užitek nám dávají: maso, vajíčka, peří, vlna, kůže…
 • seznámení se s nebezpečím při setkání s cizími zvířaty
 • grafomotorická, logopedická a pohybová cvičení na dané téma

 

Slon kouzlí a čaruje

 • seznámení se s lidovým svátkem „pálení čarodějnic“ a historií této tradice
 • pochopení smyslu dobra a zla
 • „čaruji kresbou“ – co bych si vyčarovala, kdybych byla čarodějnice
 • „vaříme lektvar“ – rozvoj paměti, slovní zásoby a představivost
 • „čarodějnice“ – pohybová hra

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tematický měsíční plán – Březen

  „Rozkvetlé jaro.

 

Od rána až do večera

Opakování tématu z důvodu velké nemocnosti

 • řazení obrázků posloupnosti: ráno až večer
 • časové vztahy: den, týden, měsíc a rok
 • znaky daných ročních období (příroda, oblečení, výživa)
 • kalendář a hodiny
 • výtvarná činnost: výroba hodin kukaček, obrázek den x noc

 

Kam se poděla sněhová vločka

 • příroda se probouzí
 • setí semínek, co potřebují k růstu: pozorování růstu
 • blíží se jaro: první znaky jara, všímání si změn v přírodě, rozmanitostí rostlin, barevnosti květin…
 • poznávání jarních květin: rozvoj slovní zásoby
 • proč rostliny v přírodě neničíme

 

Veselá popelnice, slon nás učí třídit odpad

 • osvojování si poznatků o přírodě a životním prostředí
 • kontejnery: barva a jejich funkce (kam vyhazujeme odpadky, jaké věci tam patří a které naopak ne…)
 • seznámení se s materiály sklo, plast, papír a jejich vlastnostmi
 • proč nevyhazujeme odpadky v lese, na cestu…, čím a komu tím škodíme, co to má za následek pro přírodu
 • sběr odpadků

 

Hrajeme si se slonem na školu

 • procvičování smyslového vnímání, časové a prostorové orientace
 • rozvíjení jemné i hrubé motoriky
 • upevňování matematických představ a hlásek
 • trénování paměti a pozornosti formou her
 • návštěva 1. třídy a školní družiny

 

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tematický měsíční plán – Únor

  „Čarokrásná zima.

 

Ten dělá to a ten zas tohle

 • seznámení se s tématem, povídání o zaměstnání a povolání rodičů
 • jaká znám povolání (využití pantomimy a dramatizace)
 • čím chci být, až vyrostu
 • didaktické hry - přiřazování nářadí, pomůcek, pracovníků k daným profesím
 • Kimovy hry za využití plakátů Čím budu I a II

 

Kniha, studnice moudrosti

 • jak se chováme ke knihám
 • druhy knih, význam slov (spisovatel, ilustrátor, knihkupectví, knihovna…)
 • pohádkové postavy, oblíbené pohádky
 • rozsypaná písmenka

  

Masopustní a karnevalový čas

 • seznámení se s lidovým svátkem -„tučný čtvrtek“, „masopustní neděle“, „úterní

  maškaráda“,  „popeleční středa“

 • tradiční masky masopustu
 • rozvoj slovní zásoby:

       1) „zabíjačka“ (co je to, kdo byl na zabíjačce, výslužka, jelítka, jitrnice, škvarky, ovar…)

       2) „půst“ (doba trvání, povolená a zakázaná jídla)

 • rozdíl mezi masopustem a karnevalem
 • modelování masopustních pochoutek 

   

 • řazení obrázků posloupnosti
 • časové vztahy: den, týden, měsíc, rok, …
 • znaky daných ročních období (příroda, oblečení, výživa)
 • kalendář

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tematický měsíční plán – Leden

  „Čarokrásná zima.

 

Tříkrálový čas, stopy ve sněhu

 • splnila se naše přání (zážitky z Vánoc)
 • Tři králové (význam, symbolika, tradice)
 • výroba Tříkrálové koruny
 • zvířátka v zimě, kde se schovávají, jak jim můžeme pomoci
 • co mohou a co nemohou zvířátka jíst
 • zimní spánek zvířat (dechová cvičení)
 • krmelec, krmítko
 • spánek lidí (použití předmětů denní hygieny před spaním) + dramatizace

Kulichy a čepice, slonům sluší nejvíce 

 • počítáme stejné symboly zimy, řadíme malý x velký, menší x větší x největší…
 • zimní počasí: sníh, mráz, led, rampouch, vánice…
 • pojmenování a rozlišení oblečení – materiál (rozvoj slovní zásoby: chlupatý, pletený, slabý, silný…)
 • kdy si co oblečeme (léto x zima)
 • důležitost otužování, zdravé stravy, vitamínů ….
 • slova opačného významu: zdravý x nemocný, dobrý x špatný….

Brusle, sáně, honem na ně

 • znaky zimy, barvy zimy
 • vlastnosti sněhu a ledu
 • lidé a zima
 • poznávání zimních sportů a aktivit
 • oblečení a vybavení na zimní sporty
 • bezpečnost na ledu, sněhu nejen při sportování
 • zimní olympiáda „na vlastní kůži“

O dvanácti měsíčkách

 • řazení obrázků posloupnosti
 • časové vztahy: den, týden, měsíc, rok, …
 • znaky daných ročních období (příroda, oblečení, výživa)
 • kalendář

  

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tematický měsíční plán – Prosinec

 

  „Čarokrásná zima.

 

Opakování témat z listopadového měsíčního plánu (velká absence dětí)

 

Mikuláš ztratil plášť

 • adventní čas – vyprávění, zapálení svíčky na vyrobeném věnci
 • postupná výzdoba třídy, zdobení vánočního stromečku
 • příprava na Mikuláše, vyprávění o mikulášských tradicích
 • Mikuláš, čert a anděl – výroba, popis povahových vlastností, vzhledu, rozdíly např. nebe x peklo, hodný x zlý…
 • Mikulášská besídka ve třídě
 • tematické pohybové hry – „Chyť čertíka za ocásek“, „Čertí honička“

 

Předvánoční tvoření se slonem 

 • vyprávění o vánočních zvycích, tradicích u nás i v zahraničí
 • příprava na vánoční prodejní trhy – tvoření, pečení
 • toulky Prahou
 • rozvíjení citu pro krásu a tvořivost
 • dopis Ježíškovi: 1) Co si přeji pro sebe

                                  2) Co bych si přál pro ostatní

Betlémská hvězda

 • výroba dárečku pro rodiče
 • těšit se z poklidné atmosféry Vánoc
 • vánoční nadílka pro zvířátka v lese – zdobení stromku v lese ovocem a zeleninou
 • besídka ve třídě = Ježíškova nadílka – rozkrajování jablíček (objasnění symbolu hvězdičky), pouštění lodiček z ořechových skořápek, překvapení pod stromečkem…

  

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematický měsíční plán – Listopad

  „Barevný podzim.

 

Barevný čas

 • Znaky a barvy podzimu
 • Pozorování přírody, všímání si barevných proměn v nejbližším okolí
 • Jednoduchá charakteristika počasí v daném ročním období, vhodné oblečení
 • Jakou barvu má (list, kaštan…)
 • Barvy a jejich odstíny (rozvoj slovní zásoby a komunikačních schopností)
 • Rozvoj tvořivosti

Ve  zdravém těle zdravý duch

 • Seznámení se s lidským tělem
 • Pojmenovávání a rozpoznání částí lidského těla a některých orgánů
 • Vývoj člověka, rozdíly…
 • Prohlížení knih a encyklopedií s touto tématikou
 • Jak a proč si čistíme zoubky

Když slůně stůně

 • Důležitost prevence v podzimním období
 • Zdravá x nezdravá strava, potraviny, nápoje…
 • Jak chráníme tělo před nemocí, úrazem, jak se chovat v případě nebezpečí
 • Cvičíme pro zdraví, sportování, relaxace, otužování, dodržování pitného režimu, vhodné oblečení…

Pět mých kamarádů

 • Učíme se vnímat všemi smysly – uvědomění si vlastního těla
 • Osvojování si pojmů – sluch, zrak, čich, hmat a chuť
 • Funkce smyslů
 • Ochrana smyslů (první pomoc při poranění oka, oční lékař, mytí rukou, čištění nosu, sluchadla, přiměřená teplota jídla, čištění zubů…)

A jiné …

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematický měsíční plán – Říjen

 „Barevný podzim.

 

Se slonem na zahrádce

 • Základní plody ovoce a zeleniny (rozlišení dle chuti, vzhledu, barvy, počtu…)
 • Význam plodů pro člověka
 • Výtvarná činnost: ošatka s ovocem

O veliké řepě

 • Charakteristika počasí, vhodné oblečení
 • Vánek, vítr, vichřice, mrak, déšť – pohybová a grafomotorická cvičení
 • Pohádka O veliké řepě – četba, vyprávění, kresba a dramatizace

Od rána až do večera

 • Časové představy – dny v týdnu, den a noc
 • Průběh dne – od probuzení po uložení ke spánku
 • Řazení obrázků posloupnosti
 • Znaky daných ročních období
 • Kalendář, hodiny

Se slonem prozkoumáváme les

 • Všímáme si změn v přírodě
 • Poznatky o lesních zvířatech
 • Krmelec, krmítko
 • Poznáváme lesní plody a houby, tvoříme z přírodnin
 • Stromy jehličnaté a listnaté
 • Jak se chováme v lese

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematický měsíční plán – Září

  „Hrajeme si se slonem.

 

Slon se představuje

 • Přivítání se po prázdninách, usnadnění vstupu novým dětem
 • Seznámení se s nově příchozími kamarády, jména kamarádů a učitelů
 • Znalost vlastní značky
 • Vyprávění zážitků z prázdnin
 • Pravidla soužití ve třídě (ohleduplnost, půjčování si hraček, úklid hraček…)

Já a ty, to jsme my

 • Orientování se v prostředí školy (exkurze po škole) a blízkém okolí
 • Cesta do školky (porovnávat cesty dlouhé a krátké)
 • Co děláme celý den ve školce
 • „Může se stát, že…“ - hledání správných odpovědí na problémové situace
 • Naše třída (výroba řetězu přátelství)

Moje rodina

 • Jméno, příjmení, věk
 • Jména členů rodiny a domácích mazlíčků
 • Rodinné vztahy - maminka, tatínek, sestra, bratr, babička, dědeček, vztahy mezi sourozenci, slušnost a poslušnost
 • Početní představy - „Od jednoho k druhému“

Tady jsem doma

 • Můj domov (místo bydliště)
 • Co je to domov (proč se říká „všude dobře, doma nejlépe“)
 • Popis domova - místnosti a jejich účel, předměty denní potřeby a kam patří, rozvoj komunikativních dovedností
 • Rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní, tělesná a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

AKTUALITY

Provoz MŠ a ZŠ
29/06/2022

pro předem přihlášené žáky škola zajišťuje v týdnu od 22. do 26. 8. 2022.

Prázdninový provoz kanceláře školy
29/06/2022

V době prázdnin bude provoz

kanceláře školy v pracovní dny

od 8:00 do 12:00 hodin.

Prázdninový provoz SPC
25/06/2022
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE