Škola Výmolova

Bilingvální oddělení

Archiv

Tematický měsíční plán – Září

  „Hrajeme si se slonem.

 

Slon se představuje

 • Přivítání se po prázdninách, usnadnění vstupu novým dětem
 • Seznámení se s nově příchozími kamarády, jména kamarádů a učitelů
 • Znalost vlastní značky
 • Vyprávění zážitků z prázdnin
 • Pravidla soužití ve třídě (ohleduplnost, půjčování si hraček, úklid hraček…)

Já a ty, to jsme my

 • Orientování se v prostředí školy (exkurze po škole) a blízkém okolí
 • Cesta do školky (porovnávat cesty dlouhé a krátké)
 • Co děláme celý den ve školce
 • „Může se stát, že…“ - hledání správných odpovědí na problémové situace
 • Naše třída (výroba řetězu přátelství)

Moje rodina

 • Jméno, příjmení, věk
 • Jména členů rodiny a domácích mazlíčků
 • Rodinné vztahy - maminka, tatínek, sestra, bratr, babička, dědeček, vztahy mezi sourozenci, slušnost a poslušnost
 • Početní představy - „Od jednoho k druhému“

Tady jsem doma

 • Můj domov (místo bydliště)
 • Co je to domov (proč se říká „všude dobře, doma nejlépe“)
 • Popis domova - místnosti a jejich účel, předměty denní potřeby a kam patří, rozvoj komunikativních dovedností
 • Rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní, tělesná a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

AKTUALITY

Informace k zahájení školního roku 2021/22
18/08/2021
více
Informace k provozu školy ve dnech 23.-27.8.2021
18/08/2021
více
VYSVĚDČENÍ: 30. 6. 2021 PRÁZDNINY: 1. 7.- 31. 8. 2021 NOVÝ ŠK. ROK: 1. 9. 2021
23/06/2021
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE