Škola Výmolova

Bilingvální oddělení

Archiv

Tematický měsíční plán – Listopad

  „Barevný podzim

 

Barevný čas

 • Znaky a barvy podzimu
 • Pozorování přírody, všímání si barevných proměn v nejbližším okolí
 • Jednoduchá charakteristika počasí v daném ročním období, vhodné oblečení
 • Jakou barvu má (list, kaštan…)
 • Barvy a jejich odstíny (rozvoj slovní zásoby a komunikačních schopností)
 • Rozvoj tvořivosti

Ve  zdravém těle zdravý duch

 • Seznámení se s lidským tělem
 • Pojmenovávání a rozpoznání částí lidského těla a některých orgánů
 • Vývoj člověka, rozdíly…
 • Prohlížení knih a encyklopedií s touto tématikou
 • Jak a proč si čistíme zoubky

Když slůně stůně

 • Důležitost prevence v podzimním období
 • Zdravá x nezdravá strava, potraviny, nápoje…
 • Jak chráníme tělo před nemocí, úrazem, jak se chovat v případě nebezpečí
 • Cvičíme pro zdraví, sportování, relaxace, otužování, dodržování pitného režimu, vhodné oblečení…

Pět mých kamarádů

 • Učíme se vnímat všemi smysly – uvědomění si vlastního těla
 • Osvojování si pojmů – sluch, zrak, čich, hmat a chuť
 • Funkce smyslů
 • Ochrana smyslů (první pomoc při poranění oka, oční lékař, mytí rukou, čištění nosu, sluchadla, přiměřená teplota jídla, čištění zubů…)

A jiné …

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

AKTUALITY

FEUERSTEINOVO INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACOVÁNÍ
01/12/2022
více
Pražský logopedický den 2022 (čtvrtek 22. 9.)
12/09/2022
více
Zvýšení poplatků od 1. 9. 2022 za ŠD, MŠ, a internát ZŠ a SŠ
31/08/2022
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE