Archív

 

Tematický měsíční plán – Září

Po prázdninách kluci i holčičky,

spěchají do naší školičky.“

 

Já a moji kamarádi

Přivítání se po prázdninách

Seznámení se s nově příchozími kamarády

Zopakování jmen stávajících kamarádů, značek

Vyprávění zážitků z prázdnin

Rozvoj spolupráce, vzájemného respektování, zdravého způsobu chování

 

Naše školka

Orientování se v prostředí školy (exkurze po škole) a blízkém okolí

Seznámení se s denním režimem, pravidly ve třídě, ve školce, na hřišti…

VV, PV na dané téma

 

Všude dobře doma nejlépe

Můj domov (místo bydliště)

Popis domova, místností- rozvoj komunikativních dovedností

S kým bydlím- pojmenování členů rodiny

Rozdíly mezi životem ve městě, na vesnici a obydlím zvířat (typické znaky)

Prostorová orientace

 

Až budu velký

Seznámení s tématem, povídání o zaměstnání a povolání rodičů

Jaké znám povolání (využití pantomimy)

Čím chci být, až vyrostu

Didaktické hry- přiřazování nářadí, pomůcek, pracovníků k daným profesím

VV, PV „Až budu velký/á“

 

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

 

Tematický měsíční plán – Říjen

Léto balí fidlátka,

podzim klepe na vrátka.“

 

Barevný čas

Znaky a barvy podzimu

Pozorování přírody, všímání si barevných proměn

Charakteristika počasí, vhodné oblečení

Jakou barvu má (list, kaštan…)

VV- jablíčka v ošatce

 

Podzimní sklizeň

Plody polí, ovocných sadů a zahrad

Rozlišujeme jednotlivé druhy ovoce a zeleniny (dle vzhledu, barvy, chutí, počtu…)

Význam plodů pro člověka

Ochutnáváme, vaříme

 

Les a jeho tajemství

Co roste v lese? (co všechno můžeme vidět růst v lese na podzim)

Poznáváme houby a lesní plody

Dělíme stromy na jehličnaté a listnaté

Lesní zvířátka

Jak se chováme v lese

 

Nasedat, jedeme

Dopravní prostředky (poznávání)

Učíme se základní dopravní značky

Kde se dopravní prostředky pohybují (rozvoj slovní zásoby)

Cestování (má cesta do školy a domů)

Chování v dopravních prostředcích, na chodníku…

 

VV, PV na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

 

Tematický měsíční plán – Listopad

Listí žloutne, poletuje,

po strništích vítr duje.“

 

Ve zdravém těle zdravý duch

Důležitost prevence v podzimním období

Zdravá x nezdravá strava, potraviny, nápoje…

Jak chráníme tělo před nemocí, úrazem

Cvičíme pro zdraví, sportování, relaxace, otužování, dodržování pitného režimu, vhodné oblečení

Slova opačného významu (např. zdravý x nemocný)

 

Moje tělo, zdravé zoubky

Seznámení se s lidským tělem

Pojmenovávání částí lidského těla, vývoj člověka, rozdíly

Prohlížení knih a encyklopedií s touto tématikou

Jak a proč si čistíme zoubky

Exkurze na střední školu (seznámení se s prací zubních laborantů)


Smyslové vnímání

Učíme se vnímat všemi smysly – uvědomění si vlastního těla

Osvojování si pojmů – sluch, zrak, čich, hmat a chuť

Ochrana smyslů (první pomoc při poranění oka, oční lékař, mytí rukou, čištění nosu, sluchadla, přiměřená teplota jídla, čištění zubů…)

Praktická cvičení, hry a soutěže

 

Pouštíme draky

Podzimní počasí (vánek, vítr, vichřice, mrak, déšť – grafomotorická a pohybová cvičení)

Specifika ročního období – podzim (učíme se vyprávět)

Co vidí drak? (rozvoj slovní zásoby)

VV, PV drak

 

VV, PV na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

 

Tematický měsíční plán – Prosinec

 

Stromeček máme ozdobený,

dárečky pod ním zabalený“

 

Mikulášská nadílka

adventní čas – vyprávění, zapálení svíčky na vyrobeném věnci

postupná výzdoba třídy, zdobení vánočního stromečku

příprava na Mikuláše, vyprávění o mikulášských tradicích

PV, VV - Mikuláš, čert a anděl – výroba, popis povahových vlastností, vzhledu, rozdíly např. nebe x peklo, hodný x zlý…

Mikulášská besídka ve třídě

tematické pohybové hry – „Chyť čertíka za ocásek“, „Čertí honička“

 

Tvoření v předvánočním čase

vyprávění o vánočních zvycích, tradicích u nás i v zahraničí

příprava na vánoční prodejní trhy – tvoření, pečení

toulky Prahou

rozvíjení citu pro krásu a tvořivost

dopis Ježíškovi: 1) Co si přeji pro sebe

                       2) Co bych si přál pro ostatní

 

Kouzlo Vánoc

výroba dárečku pro rodiče

účast na školních vánočních trzích

vánoční nadílka pro zvířátka v lese – zdobení stromku v lese ovocem a zeleninou

besídka ve třídě = Ježíškova nadílka – rozkrajování jablíček (objasnění symbolu hvězdičky), pouštění lodiček z ořechových skořápek, překvapení pod stromečkem…

 

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

 

Tematický měsíční plán – Leden

 

V zimě není jídla dost,

zem je zmrzlá jako kost“

 

Tříkrálový čas, dlouhé zimní večery

splnila se naše přání (zážitky z Vánoc)

Tři králové (význam, symbolika, tradice)

PV – Tříkrálová koruna

jak se chováme ke knihám, druhy knih

oblíbené pohádky, pohádkové postavy, rozsypaná písmenka

 

Království sněhu a ledu

poznávání zimních sportů a aktivit

oblečení a vybavení na zimní sporty

bezpečnost na ledu, sněhu nejen při sportování

zimní olympiáda „na vlastní kůži“

 

Dvanáct bratrů

řazení obrázků posloupnosti

časové vztahy: den, týden, měsíc, rok, …

znaky daných ročních období (příroda, oblečení, výživa)

kalendář

 

Pomáháme přírodě

zvířátka v zimě, kde se schovávají, jak jim můžeme pomoci

co mohou a co nemohou zvířátka jíst

zimní spánek zvířat (dechová cvičení)

krmelec, krmítko

spánek lidí (použití předmětů denní hygieny před spaním) + dramatizace

 

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

VV, PV na daná témata.

 

Tematický měsíční plán – Únor


Mráz už zasklil všechny louže,

Kdo má nohy, ten se klouže“


Kulichy a čepice nám teď sluší nejvíce

- pojmenování a rozlišení oblečení – materiál (rozvoj slovní zásoby: chlupatý, pletený …)

- kdy si co oblečeme (léto x zima)

- zimní počasí

- důležitost otužování, zdravé stravy, vitamínů ….

- slova opačného významu: zdravý x nemocný, dobrý x špatný….


Hrajeme si s tvary

- seznámení se základními geometrickými tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník…)

- tvary kolem nás, připodobnění tvarů k reálným předmětům (míč, dveře, tabule…)

- PV – společný obrázek pomocí tvarů – rozvoj jemné motoriky, fantazie, kolektivního cítění

- číselná řada


Karneval a masopustní veselí

- seznámení s lidovým svátkem -„tučný čtvrtek“, „masopustní neděle“, „úterní maškaráda“, „popeleční středa“

- tradiční masky masopustu

- rozvoj slovní zásoby:

1) „zabíjačka“ (co je to, kdo byl na zabíjačce, výslužka, jelítka, jitrnice, škvarky, ovar…)

2) „půst“ (doba trvání, povolená a zakázaná jídla)

-rozdíl mezi masopustem a karnevalem

- VV, PV-výroba masek, modelování masopustních pochoutek

- 28. 2. 2019 – účast na školním karnevalu

 

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

VV, PV na daná témata.

 

AKTUALITY

Pražský logopedický den 2018
14/09/2018

Konference Pražský logopedický den 2018

více
Krásné prázdniny
29/06/2018

Všem dětem, rodičům i zaměstnancům naší školy přejeme krásné prázdniny a těšíme se na setkání 3. září 2018. 

Zápis do MŠ
10/05/2018
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE