Škola Výmolova

Bilingvální oddělení

Archív

 

 

 Tematický měsíční plán – Listopad

 „Vzlétli papíroví draci,

odlétají tažní ptáci.“

 

Vyletěl si pyšný drak

 • co vidí drak? (rozvoj slovní zásoby)
 • jednoduché geometrické tvary
 • orientace v prostoru
 • jednoduchá homonyma (drak x drak, koruna x koruna…)
 • upevnění nových znalostí pomocí pohybových her a motorických cvičení
 • výroba draka

 

Co umí vítr a déšť

 • charakteristika podzimního počasí
 • vhodné oblečení
 • barvy podzimu (jakou barvu má…)
 • vánek, vítr, vichřice, mrak, déšť – grafomotorická a pohybová cvičení

 

Za zvířátky do lesa

 • lesní zvířátka a jejich obydlí
 • příprava na zimu
 • stromy a keře v lese – lesní plody
 • jak se chováme v lese
 • sběr šišek a lesních plodů, stavění domečků pro zvířátka

 

Kniha je má kamarádka

 • jak se chováme ke knihám
 • druhy knih, význam slov (spisovatel, ilustrátor, knihkupectví, knihovna…)
 • pohádkové postavy, oblíbené pohádky
 • rozsypaná písmenka
 • návštěva knihovny

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tematický měsíční plán – Říjen

„Podzim klepe na vrátka,

schovejte se zvířátka."

 

Koulela se ze dvora…

 • podzim na poli a na zahrádce
 • rozlišujeme jednotlivé druhy ovoce a zeleniny (dle vzhledu, barvy, chutí, počtu…)
 • význam plodů pro člověka
 • říkanka: Větříček
 • výtvarná činnost: ošatka s ovocem

Můj kamarád stůně

 • důležitost prevence v podzimním období
 • zdravá x nezdravá strava, potraviny, nápoje…
 • jak chráníme tělo před nemocí, úrazem
 • cvičíme pro zdraví, sportování, relaxace, otužování, dodržování pitného režimu, vhodné oblečení
 • říkanka: Činka

Moje smysly, zdravé zoubky

 • učíme se vnímat všemi smysly – uvědomění si vlastního těla
 • osvojování si pojmů – sluch, zrak, čich, hmat a chuť
 • ochrana smyslů (první pomoc při poranění oka, oční lékař, mytí rukou, čištění nosu, sluchadla, přiměřená teplota jídla, čištění zubů…)
 • říkanka: Smysly

To jsou prsty, to jsou dlaně…

 • seznámení se s lidským tělem
 • pojmenovávání částí lidského těla, vývoj člověka, rozdíly
 • prohlížení knih a encyklopedií s touto tématikou
 • jak a proč si čistíme zoubky
 • říkanka: Už umím

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tematický měsíční plán – Září

„Otevřou se dveře školky,

vítáme Vás, kluci, holky."

 

Školka, já a kamarádi

 • přivítání se po prázdninách, představení nových a stávajících kamarádů
 • znalost vlastní značky
 • vyprávění zážitků z prázdnin
 • orientace v prostředí MŠ (název, účel místnosti)
 • pravidla soužití ve třídě (ohleduplnost, umět půjčit hračku)
 • exkurze po škole

 

Lidé kolem nás

 • osoby v MŠ, v budově školy
 • moje rodina – kdo ji tvoří, jména členů rodiny, vztahy v rodině, vzájemná pomoc jednotlivých členů
 • co je slušnost x poslušnost (umím pozdravit, poprosit, poděkovat?)

 

Jak bydlí lidé a zvířátka

 • můj domov (místo bydliště, adresa)
 • popis domova, místností- rozvoj komunikativních dovedností
 • rozdíly mezi životem ve městě, na vesnici a obydlím zvířat (typické znaky)
 • prostorová orientace

 

Na silnici pozor dáme, pravidla už dobře známe

 • dopravní prostředky (poznávání)
 • učíme se základní dopravní značky
 • kde se dopravní prostředky pohybují (rozvoj slovní zásoby)
 • cesta z domova do školky
 • chování v dopravních prostředcích, na chodníku…

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

AKTUALITY

Dny otevřených dveří a zápis do ZŠ, MŠ
05/11/2019
více
Hrabaliště
13/09/2019
více
Beseda
05/09/2019
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE