Archív

ZÁŘÍ - „Do školky se těšíme,

s radostí sem běžíme“

 

Hola, školka volá

 • přivítání dětí ve školce
 • představení nových kamarádů
 • seznámení se s prostředím školky, značkou, školou, okolím
 • známe jména (svá, spolužáků, učitelů)
 • společná pravidla (oslovování, vítání, loučení, žádání o pomoc, poděkování, respektování, máme se rádi, udržování pořádku, hygiena…)
 • VV – můj kamarád

Moje rodina

 • jméno, příjmení, věk
 • jména rodičů, sourozenců, domácích mazlíčků
 • povolání rodičů, zájmy, záliby
 • chování v rodině, pomoc rodičům, domácí práce
 • VV – rodina

Můj dům, můj hrad

 • kde bydlím já, kde bydlíš ty (adresa, popis)
 • rozdíl v pojmech město, vesnice
 • rozšiřování slovní zásoby (dům, panelák, vila, chata, ložnice, dětský pokoj…)
 • jemná motorika – domeček jedním tahem
 • VV – můj dětský pokoj

Doprava

 • poznávání dopravních prostředků (prostředky v okolí bydliště)
 • kde se prostředky pohybují
 • učíme se vlevo, vpravo, před, za
 • základní dopravní značky, semafor pro chodce a pro auta, přechod pro chodce
 • bezpečné a slušné chování
 • PV, VV na dané téma

Výtvarná, pracovní, rozumová, dramatická výchova na daná témata.

Logopedie

 • individuální u školní logopedky
 • skupinová ve třídě

ŘÍJEN - „Na zem jablka padají,

ptáci křídla zdvihají.“

 

Plody podzimu, podzim na poli a zahradě

 • co se děje v tomto období na poli a na zahradě
 • plodiny sklízené na podzim
 • rozeznáváme druhy ovoce a zeleniny (těžší - lehčí, menší - větší, počítání)
 • co s plody děláme, jak je skladujeme
 • proč plody konzumujeme
 • rozvoj slovní zásoby + opakování, osvojování, vytleskávání, artikulování, odezírání
 • VV, PV, rozvíjení jemné motoriky

 

„Malíř“ podzim (barvy a znaky podzimu)

 • orientace v čase - podzim
 • změny související s podzimem
 • specifika podzimu podle prostředí, ve kterém bydlíme (město-vesnice)
 • barvy-míchání barev, vytváření nových odstínů
 • pozorování a popis měnící se přírody v okolí naší školy
 • rozvoj slovní zásoby+ opakování, osvojování, vytleskávání, artikulace, odezírání
 • VV,PV(využití darů barevné přírody)

 

Lidské tělo, zdravé stravování

 • seznámení se s lidským tělem
 • pojmenovávání částí těla - rozvoj slovní zásoby
 • učíme se starat o své zdraví v podzimním období
 • jak chráníme tělo před nemocí, úrazem
 • vhodné oblečení, otužování, vitamíny, jídelníček
 • slova opačného významu (zdravý - nemocný, teplý - studený, dobrý - špatný…)
 • VV, PV, cvičení na rozvoj jemné i hrubé motoriky

 

Moje smysly, zdravé zoubky

 • osvojování pojmů-sluch, zrak, čich, hmat, chuť
 • praktická cvičení, hry, ochutnávání=poznávání
 • jak a proč si čistíme zoubky
 • exkurze na střední školu (seznámení s prací zubních laborantů)
 • VV, PV, rozvíjení jemné motoriky

 

LISTOPAD - „Děti už jdou pouštět draky,

vem si svetr a pojď taky.“

 Les, pole a jeho obyvatelé

 • -   lesní a polní zvířátka, příprava na zimu
 • -   stromy a keře v lese, lesní plody (nové pojmy: kořeny, kmen, koruna, opadavé stromy)
 • -   jak se chováme v lese
 • -   sběr šišek a jiných lesních přírodních materiálů (výroba lesa)
 • -   vycházky a pozorování změn

 

Draku, draku, vyleť výš (není drak jako drak)

 • -   podzimní počasí (mraky, déšť, vánek, vítr, vichřice…)
 • -   jednoduché geometrické tvary
 • -   jednoduchá homonyma (drak-drak, koruna-koruna, větrník-větrník…)
 • -   upevnění nových znalostí pomocí pohybových her, rozumových a motorických cvičení
 • -   pouštění draka

 

Pohádkový týden

 • -   jak se chováme ke knihám
 • -   druhy knih, význam slov spisovatel-ilustrátor, knihkupectví -knihovna, kniha-časopis…
 • -   pohádkové postavy, oblíbené pohádky, dramatizace
 • -   procvičení pojmů -vedle knihy, na knize, v knize…
 • -   rozsypaná písmenka
 • -   návštěva knihovny Prahy 5

 

Šaty dělají člověka

 • -   oblečení na různé příležitosti dle věku, pohlaví
 • -   oblečení dle ročních období
 • -   materiály a upevnění pojmů tenký, hrubý, chlupatý, jemný, pletený…
 • -   procvičení jemné motoriky: navlékání, skládání, zavazování, provlékání, šití
 • -   pohádka „ Krtek a kalhotky“

 

Prosinec - „Hurá, hurá po roce,

jsou tu zase Vánoce“

Přišel k nám Mikuláš

- zdobení vánočního stromku, postupná výzdoba třídy a prostor MŠ
- PV, VV - čert, Mikuláš nebo anděl, porovnávání vzhledu, vlastností, rozdíl nebe a peklo
- čertí honička
- návštěva čerta, Mikuláše a anděla (přečtení prohřešků i pochval, předání Mikulášského balíčku)
- akce v Městské knihovně Prahy 5- seznámení s pohádkou „Hrnečku vař!“, dramatizace
- návštěva vánočního trhu na Andělu
- adventní čas-výroba věnce

Vůně Vánoc
- Vánoce a jejich symbol, tradice u nás a v zahraničí
- příprava na školní trhy- nakupujeme, tvoříme, pečeme
- účast na školních vánočních trzích (prodej výrobků, slaného či sladkého pečiva, chlebíčků…)
- dopis pro Ježíška

Čas Vánoc
- výroba dárečku pro rodiče
- toulky adventní Prahou
- třídní Ježíšek - rozkrajování jablíček (objasnění hvězdičky), pouštění lodiček z ořechových skořápek, „Štěstíčka“, překvapení pod stromečkem

 

Tematický měsíční plán – Leden

„Padá sníh, padá sníh,

pojedeme na saních.“

 

Povánoční čas, Tři králové

- vyprávění zážitků z Vánoc, splnila se naše přání?

-VV-dárky od Ježíška

-časová posloupnost

-Tři králové (význam, symbolika, tradice)

-PV – Tříkrálová koruna

 

Předměty a jejich vlastnosti

-různost materiálů(dřevo, plast, látka…)

-třídění, využití předmětů

-pojmenuj, co vidíš(rozvoj slovní zásoby)

-základní antonyma (malé-velké, měkké-tvrdé, teplé- studené…)

-procvičování paměti a postřehu pomocí Kimových her

-osvojování základních předložek(před, za, nad, pod, v)

-VV,PV,TV vztahující se k tématu

 

Svět plný tvarů

-seznámení se základními geometrickými tvary, tvary kolem nás

-připodobnění tvarů k reálným předmětům (okno, míč, knížka apod.)

-PV-obrázky pomocí tvarů:tvořivost, hravost, fantazie, jemná motorika

-hrátky s číselnou řadou

 

Radovánky paní Zimy, zimní sporty

-poznávání zimních sportů a aktivit

-oblečení, vybavení na zimní sporty

-bezpečnost na ledu, sněhu (pokus s ledem)nejen při sportování

-vyzkoušení zimních sportů „na vlastní kůži)

-VV,PV,TV na dané téma

 

AKTUALITY

Vánoční přání
18/12/2017

Škola Výmolova vám všem přeje krásné a klidné vánoční svátky a do nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí a pohody. 

více
Návštěva SŠ v Brně
13/12/2017
více
Přednáška na pedagogické fakultě
07/12/2017

V pondělí 4. prosince 2017 přednášel Mgr. Tomáš Bogner na Pedagogické fakultě. 

více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE