Škola Výmolova

Bilingvální oddělení

Archív

 

Tematický měsíční plán – Září

Po prázdninách kluci i holčičky,

spěchají do naší školičky.“

 

Já a moji kamarádi

Přivítání se po prázdninách

Seznámení se s nově příchozími kamarády

Zopakování jmen stávajících kamarádů, značek

Vyprávění zážitků z prázdnin

Rozvoj spolupráce, vzájemného respektování, zdravého způsobu chování

 

Naše školka

Orientování se v prostředí školy (exkurze po škole) a blízkém okolí

Seznámení se s denním režimem, pravidly ve třídě, ve školce, na hřišti…

VV, PV na dané téma

 

Všude dobře doma nejlépe

Můj domov (místo bydliště)

Popis domova, místností- rozvoj komunikativních dovedností

S kým bydlím- pojmenování členů rodiny

Rozdíly mezi životem ve městě, na vesnici a obydlím zvířat (typické znaky)

Prostorová orientace

 

Až budu velký

Seznámení s tématem, povídání o zaměstnání a povolání rodičů

Jaké znám povolání (využití pantomimy)

Čím chci být, až vyrostu

Didaktické hry- přiřazování nářadí, pomůcek, pracovníků k daným profesím

VV, PV „Až budu velký/á“

 

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

 

Tematický měsíční plán – Říjen

Léto balí fidlátka,

podzim klepe na vrátka.“

 

Barevný čas

Znaky a barvy podzimu

Pozorování přírody, všímání si barevných proměn

Charakteristika počasí, vhodné oblečení

Jakou barvu má (list, kaštan…)

VV- jablíčka v ošatce

 

Podzimní sklizeň

Plody polí, ovocných sadů a zahrad

Rozlišujeme jednotlivé druhy ovoce a zeleniny (dle vzhledu, barvy, chutí, počtu…)

Význam plodů pro člověka

Ochutnáváme, vaříme

 

Les a jeho tajemství

Co roste v lese? (co všechno můžeme vidět růst v lese na podzim)

Poznáváme houby a lesní plody

Dělíme stromy na jehličnaté a listnaté

Lesní zvířátka

Jak se chováme v lese

 

Nasedat, jedeme

Dopravní prostředky (poznávání)

Učíme se základní dopravní značky

Kde se dopravní prostředky pohybují (rozvoj slovní zásoby)

Cestování (má cesta do školy a domů)

Chování v dopravních prostředcích, na chodníku…

 

VV, PV na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

 

Tematický měsíční plán – Listopad

Listí žloutne, poletuje,

po strništích vítr duje.“

 

Ve zdravém těle zdravý duch

Důležitost prevence v podzimním období

Zdravá x nezdravá strava, potraviny, nápoje…

Jak chráníme tělo před nemocí, úrazem

Cvičíme pro zdraví, sportování, relaxace, otužování, dodržování pitného režimu, vhodné oblečení

Slova opačného významu (např. zdravý x nemocný)

 

Moje tělo, zdravé zoubky

Seznámení se s lidským tělem

Pojmenovávání částí lidského těla, vývoj člověka, rozdíly

Prohlížení knih a encyklopedií s touto tématikou

Jak a proč si čistíme zoubky

Exkurze na střední školu (seznámení se s prací zubních laborantů)


Smyslové vnímání

Učíme se vnímat všemi smysly – uvědomění si vlastního těla

Osvojování si pojmů – sluch, zrak, čich, hmat a chuť

Ochrana smyslů (první pomoc při poranění oka, oční lékař, mytí rukou, čištění nosu, sluchadla, přiměřená teplota jídla, čištění zubů…)

Praktická cvičení, hry a soutěže

 

Pouštíme draky

Podzimní počasí (vánek, vítr, vichřice, mrak, déšť – grafomotorická a pohybová cvičení)

Specifika ročního období – podzim (učíme se vyprávět)

Co vidí drak? (rozvoj slovní zásoby)

VV, PV drak

 

VV, PV na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

 

Tematický měsíční plán – Prosinec

 

Stromeček máme ozdobený,

dárečky pod ním zabalený“

 

Mikulášská nadílka

adventní čas – vyprávění, zapálení svíčky na vyrobeném věnci

postupná výzdoba třídy, zdobení vánočního stromečku

příprava na Mikuláše, vyprávění o mikulášských tradicích

PV, VV - Mikuláš, čert a anděl – výroba, popis povahových vlastností, vzhledu, rozdíly např. nebe x peklo, hodný x zlý…

Mikulášská besídka ve třídě

tematické pohybové hry – „Chyť čertíka za ocásek“, „Čertí honička“

 

Tvoření v předvánočním čase

vyprávění o vánočních zvycích, tradicích u nás i v zahraničí

příprava na vánoční prodejní trhy – tvoření, pečení

toulky Prahou

rozvíjení citu pro krásu a tvořivost

dopis Ježíškovi: 1) Co si přeji pro sebe

                       2) Co bych si přál pro ostatní

 

Kouzlo Vánoc

výroba dárečku pro rodiče

účast na školních vánočních trzích

vánoční nadílka pro zvířátka v lese – zdobení stromku v lese ovocem a zeleninou

besídka ve třídě = Ježíškova nadílka – rozkrajování jablíček (objasnění symbolu hvězdičky), pouštění lodiček z ořechových skořápek, překvapení pod stromečkem…

 

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

 

Tematický měsíční plán – Leden

 

V zimě není jídla dost,

zem je zmrzlá jako kost“

 

Tříkrálový čas, dlouhé zimní večery

splnila se naše přání (zážitky z Vánoc)

Tři králové (význam, symbolika, tradice)

PV – Tříkrálová koruna

jak se chováme ke knihám, druhy knih

oblíbené pohádky, pohádkové postavy, rozsypaná písmenka

 

Království sněhu a ledu

poznávání zimních sportů a aktivit

oblečení a vybavení na zimní sporty

bezpečnost na ledu, sněhu nejen při sportování

zimní olympiáda „na vlastní kůži“

 

Dvanáct bratrů

řazení obrázků posloupnosti

časové vztahy: den, týden, měsíc, rok, …

znaky daných ročních období (příroda, oblečení, výživa)

kalendář

 

Pomáháme přírodě

zvířátka v zimě, kde se schovávají, jak jim můžeme pomoci

co mohou a co nemohou zvířátka jíst

zimní spánek zvířat (dechová cvičení)

krmelec, krmítko

spánek lidí (použití předmětů denní hygieny před spaním) + dramatizace

 

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

VV, PV na daná témata.

 

Tematický měsíční plán – Únor

 

Mráz už zasklil všechny louže,

Kdo má nohy, ten se klouže“


Kulichy a čepice nám teď sluší nejvíce

- pojmenování a rozlišení oblečení – materiál (rozvoj slovní zásoby: chlupatý, pletený …)

- kdy si co oblečeme (léto x zima)

- zimní počasí

- důležitost otužování, zdravé stravy, vitamínů ….

- slova opačného významu: zdravý x nemocný, dobrý x špatný….


Hrajeme si s tvary

- seznámení se základními geometrickými tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník…)

- tvary kolem nás, připodobnění tvarů k reálným předmětům (míč, dveře, tabule…)

- PV – společný obrázek pomocí tvarů – rozvoj jemné motoriky, fantazie, kolektivního cítění

- číselná řada


Karneval a masopustní veselí

- seznámení s lidovým svátkem -„tučný čtvrtek“, „masopustní neděle“, „úterní maškaráda“, „popeleční středa“

- tradiční masky masopustu

- rozvoj slovní zásoby:

1) „zabíjačka“ (co je to, kdo byl na zabíjačce, výslužka, jelítka, jitrnice, škvarky, ovar…)

2) „půst“ (doba trvání, povolená a zakázaná jídla)

-rozdíl mezi masopustem a karnevalem

- VV, PV-výroba masek, modelování masopustních pochoutek

- 28. 2. 2019 – účast na školním karnevalu

 

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

VV, PV na daná témata.

 

Tematický měsíční plán – Březen

Přišlo jaro se sluníčkem,

zem otvírá zlatým klíčkem.“

 

Pomáháme planetě

osvojování si poznatků o přírodě a životním prostředí

kontejnery: barva a jejich funkce (kam vyhazujeme odpadky, jaké věci tam patří

a které naopak ne…)

seznámení se s materiály sklo, plast, papír a jejich vlastnostmi

proč nevyhazujeme odpadky v lese, na cestu…, čím a komu tím škodíme, co to má za následek pro přírodu

sběr odpadků

Odpadková kimovka

Voda a vše okolo ní

výskyt vody ve volné přírodě, význam čistoty vod

kde všude je voda: kaluž, vodovodní kohoutek, potok, řeka…

kdo a proč vodu potřebuje

nebezpečí vody pro člověka, síla vody

poznávání vody podle teploty a chuti, barvení vody

Příroda se probouzí

setí semínek, co potřebují k růstu: pozorování růstu

blíží se jaro: první znaky jara, všímání si změn v přírodě, rozmanitostí rostlin, barevnosti květin…

poznávání jarních květin: rozvoj slovní zásoby

proč rostliny v přírodě neničíme

Domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďátka

domácí mazlíčci: které máme doma, proč je máme, jak se o ně staráme, co potřebují k životu, jak se k nim chovat, nechovat…

zvířátka na dvorku, ustájená zvířátka: pohyb, vzhled, způsob života

význam zvířátek pro citový život člověka a jeho obživu

jaký užitek nám dávají: maso, vajíčka, peří, vlna, kůže…

seznámení se s nebezpečím při setkání s cizími zvířaty

 

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

VV, PV na daná témata.

 

Tematický měsíční plán – Duben

Dešťové kapičky dostaly nožičky,

běhaly po plechu, tropily neplechu“

Hrátky s písmenky a čísly

- hrajeme si na školu

- upevňování matematických představ a hlásek

- trénování pozornosti a paměti

- procvičování smyslového vnímání, časové a prostorové orientace

- návštěva 1. třídy a školní družiny

Barevný svět

- získání povědomí o existenci národů a kultur jiných zemí

- seznámení se s různými etnickými skupinami lidí (lidé různých barev pleti, národnosti, kroje, vlajky…)

- každý je jiný – individuální charakteristiky (popis sebe, kamaráda, maminky…)

- dorozumívání mezi lidmi – zvuk, gesto, řeč, slovo, symbol, kniha, divadlo…

- PV, VV - výrobky na školní velikonoční trh

Koleda, koleda

- velikonoční zvyky a tradice

- týden před Velikonocemi – modré pondělí, žluté úterý, škaredá středa, zelený čtvrtek, velký pátek, bílá sobota, velikonoční neděle a pondělí

- symboly: pomlázka, pokrmy, vajíčka…

- účast na školním velikonočním trhu

Naše Země

- osvojení si poznatků o planetě Zemi a vesmíru

- seznámení se s glóbusem a mapou

- různorodost přírody – pouště, pralesy, velehory, věčný sníh…

- rozmanitost zvířat a rostlin na celém světě

- vytváření časových představ – noc, den, týden, měsíc, rok…

Kouzlíme a čarujeme

- seznámení se s lidovým svátkem „pálení čarodějnic“ a historií této tradice

- pochopení smyslu dobra a zla

- „čaruji kresbou“ – co bych si vyčarovala, kdybych byla čarodějnice

- „vaříme lektvar“ – rozvoj paměti, slovní zásoby a představivost

- „čarodějnice“ – pohybová hra


Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

VV, PV na daná témata.

 

AKTUALITY

Konec školního roku
20/06/2019
více
Výsledky zápisu dětí do ZŠ
26/04/2019
více
Beseda s Dominikem Haškem
01/04/2019
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE