Škola Výmolova

Bilingvální oddělení

Archív

 

Tematický měsíční plán – Září

Otevřou se dveře školky,

vítáme Vás, kluci, holky!“

 

Školka, já a kamarádi

Přivítání se po prázdninách, představení nových a stávajících kamarádů

Znalost vlastní značky

Vyprávění zážitků z prázdnin

Orientace v prostředí MŠ (název, účel místnosti)

Pravidla soužití ve třídě (ohleduplnost, umět půjčit hračku)

Exkurze po škole

 

Lidé kolem nás

Osoby v MŠ, v budově školy

Moje rodina – kdo ji tvoří, jména členů rodiny, vztahy v rodině, vzájemná pomoc jednotlivých členů

Co je slušnost x poslušnost (umím pozdravit, poprosit, poděkovat?)

 

Jak bydlí lidé a zvířátka

Můj domov (místo bydliště, adresa)

Popis domova, místností- rozvoj komunikativních dovedností

Rozdíly mezi životem ve městě, na vesnici a obydlím zvířat (typické znaky)

Prostorová orientace

 

Na silnici pozor dáme, pravidla už dobře známe

Dopravní prostředky (poznávání)

Učíme se základní dopravní značky

Kde se dopravní prostředky pohybují (rozvoj slovní zásoby)

Cesta z domova do školky

Chování v dopravních prostředcích, na chodníku…

 

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

VV, PV na daná témata.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tematický měsíční plán – Říjen

Podzim klepe na vrátka,

schovejte se zvířátka“

 

Koulela se ze dvora…

Podzim na poli a na zahrádce

Rozlišujeme jednotlivé druhy ovoce a zeleniny (dle vzhledu, barvy, chutí, počtu…)

Význam plodů pro člověka

Říkanka: Větříček

Výtvarná činnost: ošatka s ovocem

Můj kamarád stůně

Důležitost prevence v podzimním období

Zdravá x nezdravá strava, potraviny, nápoje…

Jak chráníme tělo před nemocí, úrazem

Cvičíme pro zdraví, sportování, relaxace, otužování, dodržování pitného režimu, vhodné oblečení

Říkanka: Činka

Moje smysly, zdravé zoubky

Učíme se vnímat všemi smysly – uvědomění si vlastního těla

Osvojování si pojmů – sluch, zrak, čich, hmat a chuť

Ochrana smyslů (první pomoc při poranění oka, oční lékař, mytí rukou, čištění nosu, sluchadla, přiměřená teplota jídla, čištění zubů…)

Říkanka: Smysly

To jsou prsty, to jsou dlaně…

Seznámení se s lidským tělem

Pojmenovávání částí lidského těla, vývoj člověka, rozdíly

Prohlížení knih a encyklopedií s touto tématikou

Jak a proč si čistíme zoubky

Říkanka: Už umím

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

AKTUALITY

Hrabaliště
13/09/2019
více
Beseda
05/09/2019
více
Konec školního roku
20/06/2019
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE