Archív

Tématický měsíční plán – Únor

„Sněží, sněží na špičky věží“

 

Období karnevalů, masopustů

- objasnění významu masopustů (rozvoj slovní zásoby)

- jemná motorika – výroba masek

- hrubá motorika – ples

 

Pohádka: „Popelka“

- seznámení, pochopení, dramatizace pohádky Popelka

- vlastnost lidí – poukázání na postavy z pohádky (hodný x zlý, chudý x bohatý,..)

- rozvoj jemné motoriky – přebíhání hrachu, fazolí,

                                   PV – výroba střevíčku… 

 

Voda a led, rampouchy a námraza

- rozvoj slovní zásoby (viz. Téma) + vhodné oblečení, obutí, ochrana pokožky…

- zábavný pokus (voda → led)

- jemná motorika – PV + VV – sněhulák, kluziště

 

Naše smysly

- rozvoj zrakového vnímání      (soutěže, grafomotorická cvičení…)

- rozvoj chuťového vnímání      (ochutnávání…)

- rozvoj hmatového vnímání     (hry, grafomotorika…)

- rozvoj čichového vnímání       (poznání vůní)

- rozvoj sluchového vnímání     (rytmizace, hry …)

 

+ Pravidelná logopedická cvičení, vycházky, akce …

 

Tématický měsíční plán – Prosinec

Cítíš vůni cukrovíčka? Na stole už hoří svíčky

 

Mikuláš a nadílka

- 29.11. projekt Ulita + hledání pokladu V Trnkové zahradě

- příprava na školní vánoční trh (výrobky)

- PV + VV – Mikuláš a čert

- tradice M + Č + A

 

Zdobíme, pečeme, vyrábíme

- 6.12. účast na školním vánočním trhu, divadelní přestavení

- výzdoba třídy = rozvoj jemné motoriky + rozvoj slovní zásoby např.: jehličí, ozdoba, perník

- sladké nepečené cukroví

 

Vánoční čas

- tradice Vánoc

- dokončení výrobků v keramické dílně

- dopis pro Ježíška

- procházky předvánoční Prahou – trhy, Betlémy, …

- 22.12, vánoční posezení s rodiči, rozloučení s roku 2016

 

Tématický měsíční plán – Listopad

Po nocích, když nikdo nedutá, podzim barví břízu do žluta

 

Polámal se mraveneček

- vhodné podzimní oblečení

- otužování, vitamíny

- lidského tělo

- obohacení slovní zásoby např.svaly, orgány, kosti

- 2.11.2016 návštěva školní knihovny

 

Vítr a drak

- znaky podzimu

- podzimní počasí

- výroba a pouštění draku

- obohacení slovní zásoby např. druhy materiálů

- zkoušení Pohádky na vystoupení

- 8.11. výlet do Botanické zahrady (změna dne dle počasí)

 

Protiklady, geometrické tvary

- základní geometrické tvary

- počítání nás baví

- protiklady = obohacení slovní zásoby např.vzadu, vlevo,...

- menší x větší = měříme se

 

Pohádka: „O veliké řepě“

- vyprávění, dramatizace

- rozšíření slovní zásoby např. Otázky x odpovědi (kdo,kde,co)

- 25.11.2016.oslavy 90.letého výročí školy

 

Tématický měsíční plán - Říjen

Vítr fouká do strání, větve do stran naklání

 

Barvy v podzimní přírodě, barvy ovoce

- pozorování změn v přírodě, barvy ovoce

- opakování barev

- sběr listí + výrobky

- rozšíření slovní zásoby (např.: kaštan, žalud,…)

 

Ze zahrady, z pole až k nám stůl

- ovoce a zelenina rostoucí na zahradách a na polích

- vaříme polévku

- rozšíření slovní zásoby (např.: celer, petržel,…)

 

Pohádka:  „Jak si pejsek s kočičkou dělali k narozeninám dort“

- shlédnutí pohádky K. Čapka + seznámení s ilustracemi

- dramatizace pohádky

 

Zvířátka v lese, na poli a na zahradě

- volně žijící zvířata (kde, kdo, potrava,…)

- rozšíření slovní zásoby (např.: datel, bažant,…)

- individuální a skupinové logopedie, vycházky, pohybové hry, VV + PV na daná témata

 

Tématický měsíční plán - Září

Kamarádi si hrají ve školce rádi

 

Já a moji kamarádi

- představení dětí, přivítání do kolektivu

- poznávání pohádkových značek ve školce

- znát jména kamarádů, učitelů

- učit děti pozdravu a kamarádským vztahům

 

To jsem já a moje rodina

- jméno, příjmení, věk

- jméno sourozenců, rodičů, domácích mazlíčků

- popis rodičů

 

Můj domov

- místo bydliště

- popis domova (pokoj, kuchyně,...)

- pomáhání rodičům

 

Naše škola

- exkurze ve škole

- název místnosti

 

Logopedická cvičení, výtvarná a pracovní výchova na dané téma, tělesná výchova, vycházky

AKTUALITY

Zápis MŠ - výsledky
12/05/2017

Výsledky žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 

více
Zápis ZŠ - výsledky
05/05/2017

Výsledky žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. 

více
Přednáška o Jižní Koree
03/05/2017

Petr Chalupiánský nám bude přednášet o Jižní Koree.

více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE