Archív

ZÁŘÍ - „Do školky se těšíme,

s radostí sem běžíme“

 

Hola, školka volá

 • přivítání dětí ve školce
 • představení nových kamarádů
 • seznámení se s prostředím školky, značkou, školou, okolím
 • známe jména (svá, spolužáků, učitelů)
 • společná pravidla (oslovování, vítání, loučení, žádání o pomoc, poděkování, respektování, máme se rádi, udržování pořádku, hygiena…)
 • VV – můj kamarád

Moje rodina

 • jméno, příjmení, věk
 • jména rodičů, sourozenců, domácích mazlíčků
 • povolání rodičů, zájmy, záliby
 • chování v rodině, pomoc rodičům, domácí práce
 • VV – rodina

Můj dům, můj hrad

 • kde bydlím já, kde bydlíš ty (adresa, popis)
 • rozdíl v pojmech město, vesnice
 • rozšiřování slovní zásoby (dům, panelák, vila, chata, ložnice, dětský pokoj…)
 • jemná motorika – domeček jedním tahem
 • VV – můj dětský pokoj

Doprava

 • poznávání dopravních prostředků (prostředky v okolí bydliště)
 • kde se prostředky pohybují
 • učíme se vlevo, vpravo, před, za
 • základní dopravní značky, semafor pro chodce a pro auta, přechod pro chodce
 • bezpečné a slušné chování
 • PV, VV na dané téma

Výtvarná, pracovní, rozumová, dramatická výchova na daná témata.

Logopedie

 • individuální u školní logopedky
 • skupinová ve třídě

Tematický měsíční plán – Říjen

ŘÍJEN - „Na zem jablka padají,

ptáci křídla zdvihají.“

 

Plody podzimu, podzim na poli a zahradě

 • co se děje v tomto období na poli a na zahradě
 • plodiny sklízené na podzim
 • rozeznáváme druhy ovoce a zeleniny (těžší - lehčí, menší - větší, počítání)
 • co s plody děláme, jak je skladujeme
 • proč plody konzumujeme
 • rozvoj slovní zásoby + opakování, osvojování, vytleskávání, artikulování, odezírání
 • VV, PV, rozvíjení jemné motoriky

 

„Malíř“ podzim (barvy a znaky podzimu)

 • orientace v čase - podzim
 • změny související s podzimem
 • specifika podzimu podle prostředí, ve kterém bydlíme (město-vesnice)
 • barvy-míchání barev, vytváření nových odstínů
 • pozorování a popis měnící se přírody v okolí naší školy
 • rozvoj slovní zásoby+ opakování, osvojování, vytleskávání, artikulace, odezírání
 • VV,PV(využití darů barevné přírody)

 

Lidské tělo, zdravé stravování

 • seznámení se s lidským tělem
 • pojmenovávání částí těla - rozvoj slovní zásoby
 • učíme se starat o své zdraví v podzimním období
 • jak chráníme tělo před nemocí, úrazem
 • vhodné oblečení, otužování, vitamíny, jídelníček
 • slova opačného významu (zdravý - nemocný, teplý - studený, dobrý - špatný…)
 • VV, PV, cvičení na rozvoj jemné i hrubé motoriky

 

Moje smysly, zdravé zoubky

 • osvojování pojmů-sluch, zrak, čich, hmat, chuť
 • praktická cvičení, hry, ochutnávání=poznávání
 • jak a proč si čistíme zoubky
 • exkurze na střední školu (seznámení s prací zubních laborantů)
 • VV, PV, rozvíjení jemné motoriky

 

 

Tematický měsíční plán – Listopad

LISTOPAD - „Děti už jdou pouštět draky,

vem si svetr a pojď taky.“

 Les, pole a jeho obyvatelé

 • -   lesní a polní zvířátka, příprava na zimu
 • -   stromy a keře v lese, lesní plody (nové pojmy: kořeny, kmen, koruna, opadavé stromy)
 • -   jak se chováme v lese
 • -   sběr šišek a jiných lesních přírodních materiálů (výroba lesa)
 • -   vycházky a pozorování změn

 

Draku, draku, vyleť výš (není drak jako drak)

 • -   podzimní počasí (mraky, déšť, vánek, vítr, vichřice…)
 • -   jednoduché geometrické tvary
 • -   jednoduchá homonyma (drak-drak, koruna-koruna, větrník-větrník…)
 • -   upevnění nových znalostí pomocí pohybových her, rozumových a motorických cvičení
 • -   pouštění draka

 

Pohádkový týden

 • -   jak se chováme ke knihám
 • -   druhy knih, význam slov spisovatel-ilustrátor, knihkupectví -knihovna, kniha-časopis…
 • -   pohádkové postavy, oblíbené pohádky, dramatizace
 • -   procvičení pojmů -vedle knihy, na knize, v knize…
 • -   rozsypaná písmenka
 • -   návštěva knihovny Prahy 5

 

Šaty dělají člověka

 • -   oblečení na různé příležitosti dle věku, pohlaví
 • -   oblečení dle ročních období
 • -   materiály a upevnění pojmů tenký, hrubý, chlupatý, jemný, pletený…
 • -   procvičení jemné motoriky: navlékání, skládání, zavazování, provlékání, šití
 • -   pohádka „ Krtek a kalhotky“

 

AKTUALITY

Den otevřených dveří MŠ a ZŠ
21/11/2017

V pátek 24. 11. 2017 proběhne v prostorách naší školy den otevřených dveří. 

více
Prádninové logopedické dny
13/10/2017

V rámci projektu Koukej, povídám jsme připravili pro děti během podzimních prázdn

více
Pražský logopedický den 2017
13/09/2017

Pražský logopedický den 2017 - konference k problematice dítěte s narušenou komunikační schopností ve vzdělávání 

více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE