Škola Výmolova

Bilingvální oddělení

Měsíční plán

 Tematický měsíční plán – Září

 

 „Hrajeme si se slonem.“

 

Slon se představuje

 • Přivítání se po prázdninách, usnadnění vstupu novým dětem
 • Seznámení se s nově příchozími kamarády, jména kamarádů a učitelů
 • Znalost vlastní značky
 • Vyprávění zážitků z prázdnin
 • Pravidla soužití ve třídě (ohleduplnost, půjčování si hraček, úklid hraček…)

Já a ty, to jsme my

 • Orientování se v prostředí školy (exkurze po škole) a blízkém okolí
 • Cesta do školky (porovnávat cesty dlouhé a krátké)
 • Co děláme celý den ve školce
 • „Může se stát, že…“ - hledání správných odpovědí na problémové situace
 • Naše třída (výroba řetězu přátelství)

Moje rodina

 • Jméno, příjmení, věk
 • Jména členů rodiny a domácích mazlíčků
 • Rodinné vztahy - maminka, tatínek, sestra, bratr, babička, dědeček, vztahy mezi sourozenci, slušnost a poslušnost
 • Početní představy - „Od jednoho k druhému“

Tady jsem doma

 • Můj domov (místo bydliště)
 • Co je to domov (proč se říká „všude dobře, doma nejlépe“)
 • Popis domova - místnosti a jejich účel, předměty denní potřeby a kam patří, rozvoj komunikativních dovedností
 • Rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní, tělesná a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

AKTUALITY

Povinné zakrývání nosu a úst rouškou od pondělí 14.9.2020 do odvolání.
09/09/2020
více
Pohyb rodičů, žáků a ostatních návštěvníku po budově školy
31/08/2020
více
PRÁZDNINOVÝ POBYT VE ŠKOLE - INFO
19/08/2020
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE