Škola Výmolova

Bilingvální oddělení

Měsíční plán

 Tematický měsíční plán – Březen

  „Rozkvetlé jaro

 

Od rána až do večera

Opakování tématu z důvodu velké nemocnosti

 • řazení obrázků posloupnosti: ráno až večer
 • časové vztahy: den, týden, měsíc a rok
 • znaky daných ročních období (příroda, oblečení, výživa)
 • kalendář a hodiny
 • výtvarná činnost: výroba hodin kukaček, obrázek den x noc

 

Kam se poděla sněhová vločka

 • příroda se probouzí
 • setí semínek, co potřebují k růstu: pozorování růstu
 • blíží se jaro: první znaky jara, všímání si změn v přírodě, rozmanitostí rostlin, barevnosti květin…
 • poznávání jarních květin: rozvoj slovní zásoby
 • proč rostliny v přírodě neničíme

 

Veselá popelnice, slon nás učí třídit odpad

 • osvojování si poznatků o přírodě a životním prostředí
 • kontejnery: barva a jejich funkce (kam vyhazujeme odpadky, jaké věci tam patří a které naopak ne…)
 • seznámení se s materiály sklo, plast, papír a jejich vlastnostmi
 • proč nevyhazujeme odpadky v lese, na cestu…, čím a komu tím škodíme, co to má za následek pro přírodu
 • sběr odpadků

 

Hrajeme si se slonem na školu

 • procvičování smyslového vnímání, časové a prostorové orientace
 • rozvíjení jemné i hrubé motoriky
 • upevňování matematických představ a hlásek
 • trénování paměti a pozornosti formou her
 • návštěva 1. třídy a školní družiny

 

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

AKTUALITY

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŽÁKY SE SLUCHOVÝM A ŘEČOVÝM POSTIŽENÍM BUDE 5. 5. 2023 OD 9:00 DO 14:00 HODIN
22/03/2023
více
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPISY DO MŠ A ZŠ
30/01/2023
více
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
19/01/2023
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE