Škola Výmolova

Bilingvální oddělení

Měsíční plán

 Tematický měsíční plán – Květen

  „Hravé léto

 

Maminky slaví svátek

 • rozvoj pocitu sounáležitosti s rodinou – hra“ Na rodinu“, chování v rodině, její členové
 • povídání o mamince – jaká je naše maminka, co dělá, jak mamince pomáhám, co vše pro nás maminka dělá, kreslení maminky
 • hra s písmenky – psaní jména maminky
 • cviky, které napodobují činnost maminek – vaření, žehlení, řízení auta…
 • Den matek - význam svátku, výroba dárečku

Nasedat, jedeme

 • dopravní prostředky (poznávání)
 • učíme se základní dopravní značky
 • kde se dopravní prostředky pohybují (rozvoj slovní zásoby)
 • cesta z domova do školky
 • chování v dopravních prostředcích, na chodníku…

Pomáhat a chránit

 • lidé, kteří nám pomáhají (policie, hasiči, záchranná služba)
 • tísňová volání – 112, 150, 155, 158 – odlišnosti volání slyšících, neslyšících, nevidomých lidí
 • hra na hasiče – co nejrychleji se obléknout před výjezdem k požáru – soutěž
 • hra na zdravotníka – přenos panenky na nosítkách – soutěž
 • hra na policisty – hledání ztracených věcí – soutěž
 • důležitost krve (dárcovství krve, co je to odběr… )

Se slonem letem světem

 • povědomí o různých národech a kulturách
 • město x vesnice (odlišnosti
 • hlavní město ČR (poznávání města Prahy)
 • památky ČR (hrady, zámky…)
 • práce s mapou (objasnění vysvětlivek)
 • obyvatelstvo
 • vycházky, výlety po Praze

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

AKTUALITY

VYSVĚDČENÍ: 30. 6. 2021 PRÁZDNINY: 1. 7.- 31. 8. 2021 NOVÝ ŠK. ROK: 1. 9. 2021
23/06/2021
Výsledky přijímacího řízení ZŠ - logopedické vady
22/04/2021
PŘIJMEME od září 2021 SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA - učitele v logopedické třídě (1. stupeň)
21/04/2021
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE