Škola Výmolova

Bilingvální oddělení

Měsíční plán

 Tematický měsíční plán – Červen

  „Hravé léto

 

Slavíme se slonem svátek dětí, letní olympiáda

 • třídní oslava Dne dětí (zábava, tanec, hry…)
 • letní olympiáda - pohybové hry a soutěže
 • rozvíjení pohybových dovedností – chůze, běh, přeskakování
 • procvičování obratnosti, odvahy a rovnováhy…

 

Zvířátka v Zoo, na farmě, v moři

 • rozvoj citového vztahu ke zvířátkům
 • rozvoj a užívání všech smyslů (chůze na boso - ohnuté prsty - jako opičky, chůze jako slon, velbloud, opičí dráha…)
 • význam ZOO, význam farem, seznámení se se zde žijícími zvířátky
 • vodní živočichové

 

Toulavé boty

 • rozvoj pocitu sounáležitosti s přírodou
 • posilování radosti z objevovaného, probouzení zájmu a zvídavosti dětí
 • vycházky a výlety

 

Loučení se slonem

 • rozvoj slovní zásoby formou vyprávění- Kam pojedeme na prázdniny, s kým, co budeme o prázdninách dělat?
 • předprázdninový smích a zábava (hry, vycházky, společné akce…)
 • rozlučka s předškoláky – slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky

 

A jiné

 • opakování témat z celého školního roku

 

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

AKTUALITY

Provoz MŠ a ZŠ
29/06/2022

pro předem přihlášené žáky škola zajišťuje v týdnu od 22. do 26. 8. 2022.

Prázdninový provoz kanceláře školy
29/06/2022

V době prázdnin bude provoz

kanceláře školy v pracovní dny

od 8:00 do 12:00 hodin.

Prázdninový provoz SPC
25/06/2022
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE