Škola Výmolova

Logopedické oddělení

Aktuality

Říjen

 

Kdo kamarádí s vitamíny, ten je zdravý, plný síly

 • rozvíjet kladné kamarádské vztahy, vnímat druhého, umět se chovat ohleduplně

 • osvojování základních návyků, vést děti k vlastní sebeobsluze a samostatnosti

 • těšit se hezkým příjemným zážitkům, vnímat přírodní krásy

 • vést k mravnímu a estetickému vnímání, cítění a prožití změn v přírodě, podzimní plody, sklizeň

Témata

Foukej, foukej… - poznáváme druhy ovoce

 • druhy ovoce a jeho pojmenování

 • rozlišování podle vzhledu, chuti, barvy, vůně

 • význam pro zdraví člověka

O veliké řepě – poznáváme zeleninu

 • druhy zeleniny a její pojmenování

 • rozlišování podle vzhledu, chuti, barvy

 • význam pro zdraví člověka

Co si dnes koupíme v obchodě

 • kde různé věci koupíme

 • za co nakupujeme

 • ochutnávky

S veverkou Čiperkou poznáváme plody lese

 • rozlišování listnatých a jehličnatých stromů

 • plody keřů a stromů, jejich názvy

 • užitek plodů (šípek – čaj, kaštan, žalud - zvěř)

Knoflík volá: Kudy?, dírka volá: Tudy!

 • osvojení sebeobsluhy

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • individuální a skupinová cvičení

 • procvičování dechu, artikulace, mluvidel

AKTUALITY

Dny otevřených dveří a zápis do ZŠ, MŠ
05/11/2019
více
Hrabaliště
13/09/2019
více
Beseda
05/09/2019
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE