Škola Výmolova

Logopedické oddělení

Aktuality

Únor

 

Dělání, dělání, všechny smutky zahání

 

 • pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, zlepšovat je

 • chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu i když je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí, …)

 • upevňovat návyky v základních formách – zdravit, poděkovat, poprosit, rozloučit se, neskákat do řeči, poslechnout pokyn

 • upevňování pozitivních kamarádských vztahů, projevovat ochotu vzájemně si pomáhat,

 • poskytnout pomoc slabším

 

Témata

 

Ten dělá to, a ten zas tohle – povolání

 • poznávat profese dospělých, význam práce pro společnost

 • kde pracují rodiče, práce zaměstnanců školy

 • čím bych chtěl být, hrajeme si na…

 • pozorujeme práci lidí při práci, exkurze

 

Pět mých kamarádů – naše smysly

 • pohádka O červené Karkulce

 • znát pět svých smyslů a vědět k čemu nám slouží,zrak, sluch, čich, hmat, chuť

 • sluchové, zrakové postižení, jejich pomůcky, jak jim můžeme pomoct (slepecké písmo, vodící pomocný pes,…)

 • osvojení si pojmů : tichý, hlasitý, sladký, kyselý, hořký, barevný, hladký, studený, vůně

 

Masopust

 • zvyky, vyprávění o maskách, karnevalech

 • vyrábíme masky

 • dětský karneval ve škole

 

Tématické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

 

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická činnost na dané téma

 

Logopedie

 • každodenní logopedické chvilky ve třídě, individuální logopedie se školní logopedkou

13.2. - Karneval

17. - 23. 2. - jarní prázdniny

AKTUALITY

Vánoční přání
20/12/2019
více
Dny otevřených dveří a zápis do ZŠ, MŠ
05/11/2019
více
Hrabaliště
13/09/2019
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE