Škola Výmolova

Logopedické oddělení

Aktuality

 

Březen

 

Skončí zima, přejde mráz, zazpívám ti zjara zas

 

 • rozvíjet poznatky o přírodě a jejich změnách následkem ročního období a počasí

 • podporovat dětská přátelství

 • rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy ke kamarádům ve třídě, ve školce

 • rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě, získávání sebevědomí a sebedůvěry před zápisem do školy

 

Témata

 

Když jaro zaťuká

 • charakterizovat roční období, změny v přírodě, jarní počasí

 • probouzení broučků ze zimního spánku, vítání ptáčků z teplých krajin

 • praktický pokus – klíčení semen

 

Pohyb nás baví

 • hry s obrázky na určování prvního a posledního obrázku

 • pojmy: za, před, hned za prvním, hned za posledním, vedle, nad, pod, nahoře, dole, levá, pravá

 

Barvy, tvary, čísla – půjdu k zápisu

 • poznávání základních geometrických tvarů, umět určit jejich rozdíly, vyhledat je na běžných věcech kolem sebe

 • znát číselnou řadu 1-10

 • opakovat barvy a jejich odstíny

 • znát své bydliště

 • správný úchop tužky

 

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

 • osvojení si některých důležitých pojmů: dlouhý, tenký, krátký, tlustý, hubený, smutný, veselý, malý, velký, plný, prázdný

 

Logopedie

 • každodenní individuální nebo skupinová logopedie

 • hry s mluvidly a dechem

 

Pyžamová párty – 12.3.

Ponožkový den - 21.3. 

AKTUALITY

Beseda s Dominikem Haškem
01/04/2019
více
Kritéria přijetí dětí
01/04/2019
více
Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže
14/03/2019
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE