Škola Výmolova

Logopedické oddělení

Archív

 Tematický měsíční plán – Říjen

  „Barevný podzim

  

Se slonem na zahrádce

 • Základní plody ovoce a zeleniny (rozlišení dle chuti, vzhledu, barvy, počtu…)
 • Význam plodů pro člověka
 • Výtvarná činnost: ošatka s ovocem

O veliké řepě

 • Charakteristika počasí, vhodné oblečení
 • Vánek, vítr, vichřice, mrak, déšť – pohybová a grafomotorická cvičení
 • Pohádka O veliké řepě – četba, vyprávění, kresba a dramatizace

Od rána až do večera

 • Časové představy – dny v týdnu, den a noc
 • Průběh dne – od probuzení po uložení ke spánku
 • Řazení obrázků posloupnosti
 • Znaky daných ročních období
 • Kalendář, hodiny

Se slonem prozkoumáváme les

 • Všímáme si změn v přírodě
 • Poznatky o lesních zvířatech
 • Krmelec, krmítko
 • Poznáváme lesní plody a houby, tvoříme z přírodnin
 • Stromy jehličnaté a listnaté
 • Jak se chováme v lese

 

Tematické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Výtvarná, pracovní a hudebně dramatická činnost na daná témata.

Denní logopedické chvilky ve třídě a individuální logopedie u školní logopedky.

 

AKTUALITY

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŽÁKY SE SLUCHOVÝM A ŘEČOVÝM POSTIŽENÍM BUDE 5. 5. 2023 OD 9:00 DO 14:00 HODIN
22/03/2023
více
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPISY DO MŠ A ZŠ
30/01/2023
více
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
19/01/2023
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE