Škola Výmolova

Logopedické oddělení

Archív

 

Září

V září se těšíme na nové kamarády

 • vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do MŠ

 • přivítat všechny děti MŠ, připravit jim radostný vstup do kolektivu

 • pomoci dětem a rodičům orientovat se v novém prostředí

 • vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem a spolupráci s učitelkou

 • posilovat sociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině a ve škole

Témata

Naše pohádková MŠ

 • poznávání pohádkových značek ve školce

 • čtení pohádek ke značkám, kreslení jednotlivých pohádkových postav

 • exkurze ve škole, název a účel místností (tělocvična, kuchyň, klubovna…)

 • návštěva střední školy – zubní technik

To jsem já a ty jsi můj kamarád

 • znát své jméno, jména kamarádů ve třídě, jména učitelek

 • jak se chováme ke kamarádům – knížka Chovej se zdvořile

 • co děláme celý den ve školce

 • kolik dní v týdnu trávíme ve školce

Já a moje rodina

 • jméno, příjmení, věk, bydliště

 • jména sourozenců, rodičů

 • rodinné vztahy – maminka, tatínek, bratr, sestra…

To je můj domov

 • místo bydliště

 • znalost názvů místností a jejich účel používání (kuchyň, dětský pokoj, ložnice…)

 • předměty denní potřeby a jejich používání, kam patří (místnosti – stolování, kuchyň)

 • jak doma pomáhám rodičům, jak si hraji

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • diagnostika u školní logopedky

 • individuální a skupinová logopedie

 • procvičování dechu, artikulace a mluvidel

 

AKTUALITY

Dny otevřených dveří a zápis do ZŠ, MŠ
05/11/2019
více
Hrabaliště
13/09/2019
více
Beseda
05/09/2019
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE