Škola Výmolova

Logopedické oddělení

Archív

 

Prosinec

 

Čarokrásná zima

 

 • seznamování se světem lidí, kultury a uměním

 • rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí

 • posilování kladného sociálního vztahu k ostatním lidem

 • získávat poznatky o různých tradicích – Vánoce, svátky radosti, vánoční stromeček

 • rozvíjet kulturně estetické dovednosti, dále výtvarné, hudební, dramatické a pohybové

 • rozvíjet u dětí samostatnost, zručnost a snahu dokončit práci

 

Témata

 

Mikuláš ztratil plášť

 • příprava na Mikuláše

 • Mikulášské nadílka

 • Písně, říkanky k danému tématu

 • Výtvarné, pracovní a pohybové činnosti k tématu

 

Předvánoční tvoření se slonem

 • Vánoční výzdoba třídy, zdobení stromečku

 • Pečení cukroví a vánočních laskomin

 • Vyrábění vánočních ozdob a přáníček

 

Betlémská hvězda

 • Vánoce – zvyky a tradice (pouštění lodiček, krájení jablíček…)

 • S adventním kalendářem počítáme, kdy přijde Ježíšek

 • Vánoční nadílka

 

Tajná vánoční přání

 • dopis pro Ježíška

 • vyrábění přáníček pro rodiče

 

Pravidelné logopedické chvilky, jazykové hříčky, básničky s pohybem, pohybové aktivity: Hod do kotlíku, Prolézání tunelu z pekla…

 

Logopedie:

- skupinová a individuální logopedie

- oromotorická cvičení

 

Březen

 

Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko

 • rozvíjet poznatky o přírodě a jejich změnách následkem ročního období a počasí

 • podporovat dětská přátelství

 • posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem, zvídavost, soutěživost a učit se prohrávat

 • rozvíjet estetické cítění, smysl pro krásu a ladnost barev

 

Témata

 

Petrklíč, petrklíč – od jara je klíč, první jarní květiny

 • první jarní kytičky – pojmenování

 • barvy v přírodě – druhy květin a stromů

 • ochrana životního prostředí, co mu škodí

 

Změny v přírodě, návrat ptactva, probouzení živočichů

 • charakterizovat roční období, změny v přírodě, jarní počasí

 • probouzení broučků ze zimního spánku, vítání ptáčků z teplých krajin

 • první práce na zahrádce, pokus s klíčením semínek

 

Poznám barvy, tvary

 • poznávání základních geometrických tvarů – určit jejich rozdíly, vyhledání na běžných věcech kolem sebe

 • počítání od 1 do 10

 • poznávání různých odstínů barev a míchání barev

 • soutěžní a kolektivní hry na téma: barvy, tvary, čísla, slova

 • návštěva první třídy ZŠ před zápisem do školy

 

Veselá popelnice, třídění odpadu

 • materiál, který známe

 • učíme se třídit odpad

 • barevné popelnice

 

Tématické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

 

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická činnost na dané téma

 

Logopedie

 • každodenní logopedické chvilky – individuální a skupinové

 

Barevný týden, 9. - 13.3.

 

PONDĚLÍ – ČERVENÁ

ÚTERÝ – ŽLUTÁ

STŘEDA – MODRÁ

ČTVRTEK – ZELENÁ

PÁTEK – HNĚDÁ

 

Únor

 

Dělání, dělání, všechny smutky zahání

 

 • pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, zlepšovat je

 • chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu i když je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí, …)

 • upevňovat návyky v základních formách – zdravit, poděkovat, poprosit, rozloučit se, neskákat do řeči, poslechnout pokyn

 • upevňování pozitivních kamarádských vztahů, projevovat ochotu vzájemně si pomáhat,

 • poskytnout pomoc slabším

 

Témata

 

Ten dělá to, a ten zas tohle – povolání

 • poznávat profese dospělých, význam práce pro společnost

 • kde pracují rodiče, práce zaměstnanců školy

 • čím bych chtěl být, hrajeme si na…

 • pozorujeme práci lidí při práci, exkurze

 

Pět mých kamarádů – naše smysly

 • pohádka O červené Karkulce

 • znát pět svých smyslů a vědět k čemu nám slouží,zrak, sluch, čich, hmat, chuť

 • sluchové, zrakové postižení, jejich pomůcky, jak jim můžeme pomoct (slepecké písmo, vodící pomocný pes,…)

 • osvojení si pojmů : tichý, hlasitý, sladký, kyselý, hořký, barevný, hladký, studený, vůně

 

Masopust

 • zvyky, vyprávění o maskách, karnevalech

 • vyrábíme masky

 • dětský karneval ve škole

 

Tématické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

 

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická činnost na dané téma

 

Logopedie

 • každodenní logopedické chvilky ve třídě, individuální logopedie se školní logopedkou

13.2. - Karneval

17. - 23. 2. - jarní prázdniny

 

Leden

 

Zítra ráno vezmu sáně, zajezdím si z naší stráně

 

 • rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu

 • přispívat k vytváření návyku zdravého životního stylu

 • umět se podělit o hračku, spolupracovat, kamarádit, respektovat ostatní

 • umět se vcítit do druhého, myslet na něj, podělit se, podělit se o hlavní pozici ve hře

 

Témata

 

O dvanácti měsíčkách, bude zima, bude mráz

- pohádka

- roční období, měsíce v roce

- zima, její proměny, znaky počasí – pokus s vodou, ledem

 

Brusle, sáně, honem na ně – zimní sporty

 • poznávání, rozlišování a pojmenování zimních her a sportů

 • netradiční zimní sporty a olympijské hry

 • radovánky na sněhu – sáňkování, bobování, klouzání

 

Čepice a rukavice, nebude nám zima více - oblečení

 • pojmenování a rozlišování oblečení

 • rozdíly mezi zimním a letním oblečením

 • z čeho se oblečení vyrábí

 

Když napadne sníh, je zvířátkům zima

 • co dělají ptáci v zimě

 • péče o zvěř a ptactvo v zimě

 • krmení labutí a kachen

 

Tématické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

 

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická činnost na dané téma

 

Logopedie

 • individuální a skupinová se školní logopedkou

   

Prosinec

 

Už jsou tady Vánoce

 

 • seznamování se světem lidí, kultury a uměním

 • rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí

 • posilování kladného sociálního vztahu k ostatním lidem

 • získávat poznatky o různých tradicích – Vánoce, svátky radosti, vánoční stromeček

 • rozvíjet kulturně estetické dovednosti, dále výtvarné, hudební, dramatické a pohybové

 • rozvíjet u dětí samostatnost, zručnost a snahu dokončit práci

 

Témata

 

Mikuláš ztratil plášť

 • příprava na Mikuláše

 • Mikulášské nadílka

 • Písně, říkanky k danému tématu

 • Výtvarné, pracovní a pohybové činnosti k tématu

 

Zdobíme stromeček, pečeme, vyrábíme

 • Vánoční výzdoba třídy, zdobení stromečku

 • Pečení cukroví a vánočních laskomin

 • Vyrábění vánočních ozdob a přáníček na školní jarmark

 • Prodej ve školním vánočním stánku

 

Až se stromek rozzáří

 • Vánoce – zvyky a tradice (pouštění lodiček, krájení jablíček…)

 • S adventním kalendářem počítáme, kdy přijde Ježíšek

 • Vánoční nadílka

 

Tajná vánoční přání

 • dopis pro Ježíška

 • vyrábění přáníček pro rodiče

 

Pravidelné logopedické chvilky, jazykové hříčky, básničky s pohybem, pohybové aktivity: Hod do kotlíku, Prolézání tunelu z pekla…

 

Výtvarná, pracovní, hudební výchova na dané téma

 

Logopedie:

- skupinová a individuální logopedie

- oromotorická cvičení

 

Listopad

 

Vítr krade čepice, profukuje ulice. Vlaštovky, kam letíte?

 

 • osvojovat si věku přiměřených dovedností, jako pozdrav, požádání, poděkování, pomoci druhému, ve vztahu ke svým vrstevníkům a dospělému člověku

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti

 • vyjádřit pocity, dojmy, prožitky

 • osvojení si poznatků přírodních jevů, přírodě jako takové, proměny v přírodě spojené s ročním obdobím

 • osvojovat si poznatky o těle a pohybových činnostech

 • rozvíjet komunikační schopnosti

 

Témata

 

Kdo žije v lese, motýlci šli spát

 • rozlišování lesních zvířat a živočichů

 • co dělají motýlci, mravenci, …

 • jak se zvířata připravují na zimu

 

Vydali se čápi a vlaštovky k velké cestě na jih

 • poznávání a pojmenování ptáků

 • někteří ptáci odlétají do tepla, jiným v zimě pomáháme – jak?

 

Prší, prší, jen se leje, vítr fouká do všech děr

 • jednoduchá charakteristika a vliv počasí na roční období

 • co umí vítr (pouštění draka)

 • déšť – pohádka Pod hřibem (čtení, dramatizace, spojení s vědomou stopou)

 • Jak je venku? Denně sledovat počasí a zapisovat do kalendáře

 

Znaky a barvy podzimu – barevný týden

 • proč ze stromů padá listí a jakou má barvu

 • barvy a jejich odstíny

 • barevný týden (11. – 15.11.)

  • pondělí – zelená

  • úterý – bílá

  • středa – červená

  • čtvrtek – černá

  • pátek – modrá

 

Polámal se mraveneček

 • poznáváme charakteristické znaky vlastního těla

 • funkce některých orgánů

 • péče o zdraví, péče o nemocného

 • nemocnice, lékárna

 

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická činnost na dané téma

 

Tématické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

 

Logopedie

- individuální a skupinová cvičení 

 

 

Říjen

 

Kdo kamarádí s vitamíny, ten je zdravý, plný síly

 • rozvíjet kladné kamarádské vztahy, vnímat druhého, umět se chovat ohleduplně

 • osvojování základních návyků, vést děti k vlastní sebeobsluze a samostatnosti

 • těšit se hezkým příjemným zážitkům, vnímat přírodní krásy

 • vést k mravnímu a estetickému vnímání, cítění a prožití změn v přírodě, podzimní plody, sklizeň

Témata

Foukej, foukej… - poznáváme druhy ovoce

 • druhy ovoce a jeho pojmenování

 • rozlišování podle vzhledu, chuti, barvy, vůně

 • význam pro zdraví člověka

O veliké řepě – poznáváme zeleninu

 • druhy zeleniny a její pojmenování

 • rozlišování podle vzhledu, chuti, barvy

 • význam pro zdraví člověka

Co si dnes koupíme v obchodě

 • kde různé věci koupíme

 • za co nakupujeme

 • ochutnávky

S veverkou Čiperkou poznáváme plody lese

 • rozlišování listnatých a jehličnatých stromů

 • plody keřů a stromů, jejich názvy

 • užitek plodů (šípek – čaj, kaštan, žalud - zvěř)

Knoflík volá: Kudy?, dírka volá: Tudy!

 • osvojení sebeobsluhy

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • individuální a skupinová cvičení

 • procvičování dechu, artikulace, mluvidel

Tématické okruhy naplňují oblasti i bloky ŠVP.

Září

V září se těšíme na nové kamarády

 • vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do MŠ

 • přivítat všechny děti MŠ, připravit jim radostný vstup do kolektivu

 • pomoci dětem a rodičům orientovat se v novém prostředí

 • vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem a spolupráci s učitelkou

 • posilovat sociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině a ve škole

Témata

Naše pohádková MŠ

 • poznávání pohádkových značek ve školce

 • čtení pohádek ke značkám, kreslení jednotlivých pohádkových postav

 • exkurze ve škole, název a účel místností (tělocvična, kuchyň, klubovna…)

 • návštěva střední školy – zubní technik

To jsem já a ty jsi můj kamarád

 • znát své jméno, jména kamarádů ve třídě, jména učitelek

 • jak se chováme ke kamarádům – knížka Chovej se zdvořile

 • co děláme celý den ve školce

 • kolik dní v týdnu trávíme ve školce

Já a moje rodina

 • jméno, příjmení, věk, bydliště

 • jména sourozenců, rodičů

 • rodinné vztahy – maminka, tatínek, bratr, sestra…

To je můj domov

 • místo bydliště

 • znalost názvů místností a jejich účel používání (kuchyň, dětský pokoj, ložnice…)

 • předměty denní potřeby a jejich používání, kam patří (místnosti – stolování, kuchyň)

 • jak doma pomáhám rodičům, jak si hraji

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická činnost na dané téma

Logopedie

 • diagnostika u školní logopedky

 • individuální a skupinová logopedie

 • procvičování dechu, artikulace a mluvidel

 

AKTUALITY

VYSVĚDČENÍ: 30. 6. 2021 PRÁZDNINY: 1. 7.- 31. 8. 2021 NOVÝ ŠK. ROK: 1. 9. 2021
23/06/2021
Výsledky přijímacího řízení ZŠ - logopedické vady
22/04/2021
PŘIJMEME od září 2021 SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA - učitele v logopedické třídě (1. stupeň)
21/04/2021
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE