Archív

Červen 

Hřej, sluníčko, hřej, hory, doly krej 

 • seznamování se se světem lidí, kultury a umění

 • osvojování si základní poznatky o světě a životě

 • vytvářet základy pro práci s informacemi – knihy, obrázkový materiál

 • rozvíjet psanou podobu jazyka 

Témata 

Děti celého světa mají svátek

 • oslava MDD, školní akce

 • všechny děti na světě nejsou stejné, nežijí stejně 

Pohádka Rosnička

 • poslech pohádky

 • porozumění textu a společný rozbor 

Cestování,doprava, poznávání města Prahy

 • jedeme do školy v přírodě

 • dopravní prostředky v Praze i mimo Prahu

 • poznávání města Prahy

 • vycházky a výlety po městě 

Exotická zvířata, návštěva ZOO

Bude léto,hurá na prázdniny

 • hry a činnosti v přírodě

 • kam pojedu s rodiči

 • slavnostní ukončení školního roku a dárky pro prvňáčky 

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na daná témata 

Logopedie

 • individuální logopedie u školní logopedky

 • pravidelné skupinové logopedické chvilky ve třídě 

Přejeme krásné prázdniny. A s těmi, co u nás ve školce pokračují, se uvidíme v září!

 

Květen

Byl pozdní večer - první máj, večerní máj byl lásky čas

- učíme se pravidla společného soužití mezi vrstevníky i v rodině

- zajímáme se o druhé, jsme otevření k aktuálnímu dění

- samostatně řešíme problémy, ty náročnější s oporou a pomocí dospělého 

Témata 

Moje rodina, máma, táta, sourozenci

- pojmenovávání členů rodiny – s kým bydlím

- rodinné vztahy – sourozenci, bratranec/sestřenice, teta/strýc...

- kde společně bydlíme 

Maminka má svátek

- maminka, má důvěrná osoba

- povídání o dni matek a jeho důležitosti

- výroba dárku/přáníčka 

Pohádka O šípkové Růžence

- poslech, porozumění textu

- společný rozbor

- dramatizace pohádky 

Letní sporty

- bezpečnost při sportování

- rozdělení sportů na zimní a letní

- sporty ve vodě X sporty na suchu

- atletické závody 

Výtvarná, pracovní, dramatická, hudební výchova na dané téma

Logopedie

- každodenní logopedické chvilky ve třídě

- skupinová logopedie

- individuální logopedie se školní logopedkou 

1.5. - státní svátek

7.5. - ředitelské volno

8.5. - státní svátek

 

Duben 

Fialkami voní háje, kdo dřív přijde, natrhá je 

- rozvíjet estetické cítění, smysl pro krásu a ladnost barev

- rozvíjet poznatky o změně v ročním období

- rozvíjet komunikační schopnosti - samostatně vyjadřovat své myšlenky, komunikovat, vést k dialogu 

Témata 

Bez práce nejsou koláče

- poznáváme profese dospělých, kde pracují rodiče

- význam práce pro společnost

- čím chci být, hrajeme si na... 

Barevná popelnice

- třídění odpadu, učíme se třídit

- barevná popelnice, kam co patří

- materiál, který známe

- ochrana životního prostředí 

Změny v přírodě

- barvy v přírodě

- druhy květin

- zvířata, mláďata 

Pohádka Dobrý den, těší mě, já jsem duben

- poslech pohádky, porozumění textu, společný rozbor

- druhy stromů a keřů

- složení slov z písmen 

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

Logopedie

- individuální logopedie u školní logopedky

- každodenní logopedické chvilky a skupinová logopedie ve třídě 

2. 4. - Velikonoční pondělí

30. 4. - ředitelské volno

1. 5. - státní svátek 

 

 Březen

K sněžence se v chladném lese ještě sem tam vločka snese

- volání sluníčka

- podporujeme přátelství

- posilujeme radost z objeveného

- rozvíjíme poznatky o přírodě

Témata

Probouzení jara, zvířat, květin

- pokus s rostlinami - klíčení semen

- sadba osení

- jaro v trávě - tématický projekt

- vítání ptáčků

Pohádka Sněženka si povídá s bledulkou

- poslech pohádky, porozumění textu, rozbor

- povídání o jarních květinách

Příprava k zápisu

- opakování barev, číslic, písmen

- časová posloupnost

- třídění obrázků podle témat

- posilování rozumových dovedností - jméno, adresa, věk, co dělají rodiče...

Velikonoce

- seznámení se zvyky a obyčeji Velikonoc

- výzdoba třídy

- příprava na velikonoční jarmark

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

Logopedie

- individuální logopedie u školní logopedky

- každodenní logopedické chvilky ve třídě, skupinová logopedie s paní učitelkou

29. a 30. 3. - velikonoční prázdniny

2.4. - velikonoční pondělí 

 

Únor

Maškary k vám přišly, hej, začal masopustní rej

 • projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým

 • rozpoznávání nevhodného chování

 • vnímání nespravedlnosti, ubližování a agresivitu

Témata

Pohádka Popelka

 • poslech pohádky, porozumění textu, společný rozbor

 • převlékání za princezny

Čepice a rukavice, nebude nám zima více

 • pojmenování a rozlišení oblečení, materiál

 • kdy si co oblečeme (léto – plavky, zima – rukavice)

 • oblečení pro sportovce a pro olympijské sporty

Masopustní karneval

 • vyprávění o zvycích a maskách na karnevalech

 • vytváření masek

 • karneval ve škole

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • individuální logopedie u školní logopedky

 • každodenní logopedické chvilky a skupinová logopedie ve třídě

2.2. - pololetní prázdniny

5. – 11.2. – jarní prázdniny 

 

Leden

V lednu, za pec si sednu

 • rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky

 • osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu

 • podělit se o hlavní pozici ve hře

Témata

Pohádka Doktor našich lesů

 • poslech pohádky, porozumění textu, společný rozbor

 • učení o preventivním léčení stromů

Zimní hry a sporty

 • radovánky na sněhu (boby, sáně, ledová klouzačka)

 • druhy sportů, pojmenování + dramatizace

 • zimní olympiáda + využití medií ke shlédnutí

Příroda v zimě

 • charakteristické změny v přírodě

 • různé skupenství vody (voda – námraza, led, rampouch, sníh…)

 • krmení zvířátek (ptáčci – rozvěšování lojových koulí, sypání do krmítek)

 • zimní oblečení

Lidské tělo, zdraví a životní styl

 • zdravá/nezdravá strava, kdo je to vegetarián, vegan

 • návštěva střední školy – asistent zubního technika

 • seznamování s prací zdravotníků, se zdravotnickým zařízení

 • pojmenování částí lidského těla, chápat vývoj člověka a jeho odlišnosti

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • individuální logopedie u školní logopedky

 • každodenní logopedické chvilky a skupinová logopedie ve třídě 

 

Prosinec

Půjdem spolu do Betléma

 • seznamování se světem lidí, kultury

 • posilování kladného sociálního vztahu k ostatním lidem

 • získávat poznatky o různých tradicích – Vánoce, svátky radosti, vánoční stromeček

Témata

Pohádka Jak přišel Makový mužíček na svět

 • poslech pohádky, porozumění textu, společný rozbor

 • učení skromnosti o Vánocích – sociální rozdíly mezi lidmi

Mikuláš naděluje

 • příprava na Mikuláše

 • vyprávění o mikulášských tradicích

 • příprava na prodejní trhy + prodej

 • Mikulášská nadílka

Vánoční chvíle

 • výzdoba třídy, zdobení vánočního stromečku

 • vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, poslech a zpívání koled

 • tajná vánoční přání – dopis Ježíškovi

 • třídní vánoční besídka

 • přáníčka pro rodiče

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • individuální logopedie u školní logopedky

 • každodenní logopedické chvilky a skupinová logopedie ve třídě

Vánoční prázdniny: 23.12. 2017 – 2.1. 2018

6.12. – školní mikulášská besídka

13.12. – prodejní trhy celé MŠ

20.12. – třídní vánoční besídka 

 

Listopad

Podzime, podzime, už zas nosíš deště

 • hraní rolí v dramatizacích

 • napodobování pohybu podle vzoru

 • projevovat zájem o knížku

Témata

Pohádka O nespokojeném havranovi

 • poslech pohádky, porozumění textu, společný rozbor

 • společné řešení problémů – rozpoznávání dobra a zla

Zvířátka půjdou spát

 • jak se zvířata připravují na zimu

 • ježkův jídelníček

 • rozlišování lesních živočichů

 • co dělají motýlci a mravenci

Jak se mění počasí

 • charakteristika počasí

 • co umí vítr (pouštění draka)

 • déšť (pokus s vodou)

Barevný týden

 • barevné změny v přírodě

 • proč ze stromů padá listí a jakou má barvu

 • barvy a jejich odstíny

 • pondělí 6.11. – zelená

 • úterý 7.11. – hnědá

 • středa 8.11. – modrá

 • čtvrtek 9.11. – červená

 • pátek 10.11. – bílá

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • individuální logopedie u školní logopedky

 • každodenní logopedické chvilky a skupinová logopedie ve třídě

Státní svátek 17.11.

 

Říjen

Už krásný podzim podává jablka sladká, voňavá 

 • úspěšně navazovat kontakty s ostatními dětmi a dospělými

 • rozvíjet kladné kamarádské vztahy, vnímat druhého, umět se chovat ohleduplně

 • souvisle a srozumitelně se vyjadřovat

 • formulovat otázky, vyjádřit své přání a učit se nová slova

Témata

Pohádka Jablko

 • poslech pohádky, porozumění textu, společný rozbor

 • společný rozbor spolupráce s kamarády, společné řešení problémů

 • dramatizace

Podzim a jeho proměny - znaky podzimu

 • pozorování přírody, barevné změny v přírodě

 • rozlišování listnatých a jehličnatých stromů

 • plody stromů a keřů, jejich užitek

Podzimní sklizeň poznáváme a ochutnáváme ovoce a zeleninu

 • druhy ovoce a zeleniny

 • rozlišování podle vzhledu, barvy, chutě, vůně

 • význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka

Výtvarná, pracovní, hudební a dramatická výchova na dané téma

Logopedie

 • individuální logopedie u školní logopedky

 • logopedické chvilky a skupinové logopedie ve třídě

Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10 2017

AKTUALITY

Pražský logopedický den 2018
14/09/2018

Konference Pražský logopedický den 2018

více
Krásné prázdniny
29/06/2018

Všem dětem, rodičům i zaměstnancům naší školy přejeme krásné prázdniny a těšíme se na setkání 3. září 2018. 

Zápis do MŠ
10/05/2018
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE