Škola Výmolova

O škole

Organizace školního roku

Akce

 Termín

Zahájení školního roku

2. 9. 2019

Sportovně turistický kurz SŠ

2. – 6. 9. 2019

Pražská ulitoolympiáda ZŠ

10. - 11. 9. 2019

Ředitelské volno

31. 10. 2019

1. 11. 2019

Podzimní prázdniny 

29. a 30. 10. 2019

Výstava Pragodent

3. - 5. 10. 2019

Pražská ulitoolympiáda SŠ

12. - 13. 11. 2019

Dny otevřených dveří MŠ, ZŠ

16. 1. 2020 8.00 - 17.00

6. 5. 2020 8.00 - 17.00

Dny otevřených dveří SŠ

21. 10. 2019 9.00 – 13.00

9. 12. 2019 9.00 – 14.00

13. 1. 2020 13.00 – 17.00

Pedagogická rada SŠ I. čtvrtletí

18. 11. 2019

Pedagogická rada ZŠ I. čtvrtletí

8. 11. 2019

Schola Pragensis

28. - 30. 11. 2019

Vánoční prázdniny 

23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

Pedagogická rada I. pololetí ZŠ

24. 1. 2020

Účast na soutěži SŠ v Ústí nad Labem

DD.MM.RRRR

Pedagogická rada I. pololetí  SŠ

28. 1. 2020

Ukončení I. pololetí

30. 1. 2020

Pololetní prázdniny

31. 1. 2020

Jarní prázdniny 

17. 2. - 23. 2. 2020

Přípravný kurz před přijímacím řízením

20. 3. 2020 13.00 - 17.00

Maturitní ples SŠ

DD.MM.RRRR

Velikonoční prázdniny

9. 4. – 13. 4. 2020

Zápis do I. třídy ZŠ

17. 4. 2020 9:00 - 17:00 (pro děti se sluchovým postižením)

Pedagogická rada III. čtvrtletí SŠ

22. 4. 2020

Pedagogická rada III. čtvrtletí ZŠ

24. 4. 2020

Společná část maturitní zkoušky – písemné práce z českého jazyka a anglického jazyka

8. 4. 2020

30. 4. 2020

Řádný termín přijímacích zkoušek na SŠ

DD. MM. 2020 - 1. termín

DD. MM. 2020 - 2. termín

Náhradní termín přijímacích zkoušek na SŠ

DD. MM. 2020 - náhradní termín 1. termínu

DD. MM. 2020 - náhradní termín 2. termínu

Praktická maturitní zkouška

24. 4. - 29. 4. 2020

Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy z českého jazyka a anglického jazyka

4. - 6. 5. 2020

Sportovní hry SŠ

13. - 15. 5. 2020 (Praha, Ječná)

Zápis do MŠ

15. 5. 2020 9.00 – 17.00

Ústní maturitní zkouška

25. – 28. 5. 2020

Pedagogická rada II. pololetí SŠ 

18. 6. 2020

Pedagogická rada II. pololetí ZŠ

19. 6. 2020

Ukončení školního roku a rozdání vysvědčení

30. 6. 2020

Hlavní prázdniny

1. 7. 2020 – 31. 8. 2020

Začátek školního roku 2020/2021

1. 9. 2020

 

AKTUALITY

Školní pozemek
03/06/2020
více
Otevírání školy pro některé žáky
05/05/2020
více
Dobrovolníci do rodin
08/04/2020
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE