Škola Výmolova

O škole

Organizace školního roku

Akce

 Termín

Zahájení školního roku

1. 9. 2021

Ředitelské volno

27. 9. 2021 a 25., 26. 10. 2021

Podzimní prázdniny 

27. a 29. 10. 2021

Výstava Pragodent v Letňanech

 14. - 16. 10. 2021

Dny otevřených dveří MŠ, ZŠ

Vzhledem k tomu, že logopedické třídy MŠ a ZŠ se nebudou otevírat, dny otevřených dveří se nekonají. Pouze individuálně po předchozí domluvě pro sluchově postižené.

Dny otevřených dveří SŠ

vzhledem k epidemiologické situaci se nekonají

 

Pedagogická rada SŠ I. čtvrtletí

25. 11. 2021

Pedagogická rada ZŠ I. čtvrtletí

 12. 11. 2021

Schola Pragensis

25. - 27. 11. 2021 

Vánoční prázdniny 

23. 12. 2021 - 2. 1. 2022

Pedagogická rada I. pololetí ZŠ

 21. 1. 2021

Pedagogická rada I. pololetí  SŠ

25. 1. 2022

Maturitní ples SŠ

nebude

Ukončení I. pololetí

31. 1. 2022

Pololetní prázdniny

4. 2. 2022

Jarní prázdniny 

7. 3. - 13. 3. 2022

Přípravný kurz před přijímacím řízením

25. 3. 2022 (13.00 - 16.00)

Velikonoční prázdniny

14. 4. 2022

Zápis do I. třídy ZŠ - sluchově postižení

                            - logopedicá třída se neotvírá

8. 4. 2022 v 8:00 - 14:00, osobní zápis žáků s rodiči

Pedagogická rada III. čtvrtletí SŠ

27. 4. 2022

Pedagogická rada III. čtvrtletí ZŠ

 22. 4. 2022

Profilová část maturitní zkoušky – písemné práce z českého jazyka a anglického jazyka

(ČJ) - 20. 4. 2022

(AJ) - 21. 4. 2022

Řádný termín přijímacích zkoušek na SŠ

12. 4. 2022 - 1. termín

13. 4. 2022 - 2. termín

Náhradní termín přijímacích zkoušek na SŠ

10. 5. 2022 - 1. termín

11. 5. 2022 - 2. termín

Praktická maturitní zkouška

9. 5. - 12. 5. 2022 

Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy z českého jazyka a anglického jazyka

(AJ) - 2. - 5. 5. 2022

(ČJ) - 2. - 5. 5. 2022

Sportovní hry ZŠ

 v řešení, konání dle aktuální epidemiologické situace

Zápis do MŠ (pouze pro třídu sluchově postižených)

Logopedická třída se neotevírá

 13. 5. 2022 v 10:00 - 15:00

Ústní maturitní zkouška

23. 5. 2022 

Pedagogická rada II. pololetí SŠ 

23. 6. 2022

Pedagogická rada II. pololetí ZŠ

 17. 6. 2022

Ukončení školního roku a rozdání vysvědčení

30. 6. 2022

Hlavní prázdniny

1. 7. 2022 – 31. 8. 2022

Začátek školního roku 2022/2023

1. 9. 2022

 

AKTUALITY

Provoz MŠ a ZŠ
29/06/2022

pro předem přihlášené žáky škola zajišťuje v týdnu od 22. do 26. 8. 2022.

Prázdninový provoz kanceláře školy
29/06/2022

V době prázdnin bude provoz

kanceláře školy v pracovní dny

od 8:00 do 12:00 hodin.

Prázdninový provoz SPC
25/06/2022
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE