Škola Výmolova

Povinně zveřejňované informace

1. Název Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169
2. Důvod a způsob založení Zřizovací listina vydaná krajem Praha, usnesením Zastupitelstva HMP č. 40/37 ze dne 19. 6. 2014 s účinností od 1. 9. 2014. Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými předváděcími právními předpisy. Organizace poskytuje střední vzdělání a základní vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a předškolní vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí organizace je speciálně pedagogické centrem, které poskytuje pro žáky a jejich zákonné zástupce odborné speciálně pedagogické sužby, informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou pomoc. Další součástí školy je internát, školní družina, školní jídelna, která zabezpečuje školní stravování, a středisko volného času, jehož činnost se zaměřuje na oblast jazykového vzdělávání.
3. Organizeční struktura
  • Statutární orgán - ředitelka školy
  • Zástupce statutárního orgánu - zástupce ředitele školy
  • Zástupce ředitele školy, Pedagogičtí pracovníci, Ekonomický úsek, Provozní zaměstnanci
  • Seznam podřízených povinných subjektů - nejsou
  • Zřizované organizace - nejsou
4. Kontaktní spojení
  • 251 554 763
  • 739 571 517
5. GDPR

AKTUALITY

STRAVOVÁNÍ OD 1.3.-30. 3. 2021
01/03/2021

 

 

 

 

 

<sp

více
Uzavření školy od 1. 3. 2021
26/02/2021

Podle nařízení vlády ze dne 26. 2. 2021 budou od pondělí 1. března 2021 uzavřeny všechny školy (u nás střední, základní i mateřská).

Očkování pracovníků školy proti onemocnění covid-19
26/02/2021
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE