Škola Výmolova

Střední škola

G suite

     G Suite pro vzdělávání (G Suite for Education, dále jen „G Suite“) je programové prostředí, které využívá naše škola pro distanční vzdělávání a jako alternativní vzdělávací prostředí i v době prezenčního vzdělávání.

 

     G Suite je souborem výkonných výukových nástrojů od firmy Google, který zahrnuje Gmail, Kalendář Google, Dokumenty Google, Učebnu Google, Skupiny Google a mnoho dalších, které využívají desítky milionů žáků, studentů a učitelů po celém světě. Tyto služby jsou dostupné prostřednictvím webového prostředí nebo pomocí samostatných aplikací pro mobilní zařízení s operačním systémem Android nebo iOS.

 

     Tato platforma je využívána jak v době prezenční výuky (např. úkoly pro nemocné žáky, zadávání projektů, rozšiřující odkazy), tak v případě distančního vzdělávání, kdy je základním a povinným vzdělávacím nástrojem pro všechny pedagogy, žáky.

 

     Rodiče nebo zákonní zástupci mají dle podmínek firmy Google povinnost seznámit se s dokumentem „Upozornění pro používání G Suite pro vzdělávání pro rodiče a zákonné zástupce“ (dále jen „Upozornění").

 

Pravidla pro zřizování uživatelských účtů a jejich aktivaci:

 • Každému žákovi školy i všem pedagogům je při nástupu do školy automaticky zřízen vlastní školní účet pro přístup ke službám G Suite.
 • Přístupové údaje k účtu žáka jsou předány při zahájení výuky v tomto prostředí jeho rodiči nebo zákonnému zástupci prostřednictvím jeho třídního učitele.
 • Tím, že se žák na základě doručených přihlašovacích údajů ke svému účtu poprvé přihlásí, dává jeho rodič nebo zákonný zástupce SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené svůj souhlas se správou účtu G Suite jeho dítěte a zároveň dává firmě Google svůj souhlas, aby shromažďovala, používala a poskytovala informace o jeho dítěti, a to pouze pro účely popsané v Upozornění.
 • Upozornění poskytuje odpovědi na základní otázky o tom, co Google může nebo nemůže dělat s osobními informacemi žáka, a to zejména:
  • Jaké osobní údaje firma Google shromažďuje?
  • Jak firma Google tyto informace používá?
  • Používá firma Google osobní informace žáků pro reklamní účely zacílené na uživatele ze základních a středních škol?
  • Může mé dítě sdílet informace s jinými osobami používajícími účet G Suite pro vzdělávání?
  • Bude firma Google poskytovat osobní informace mého dítěte dalším subjektům?
 • Pokud rodič nebo zákonný zástupce výslovně nesouhlasí, aby naše škola spravovala účet G Suite jeho dítěte, nebo nesouhlasí s podmínkami firmy Google uvedenými v Upozornění, může požádat vedení školy prostřednictvím třídního učitele žáka o deaktivaci nebo o zrušení školního účtu G Suite jeho dítěte.

     Pro účely možnosti samostatné obnovy přístupového hesla k účtu G Suite žáka a možnosti dostávat e-mailové souhrny toho, jak si jeho dítě ve výuce vede, je nutné poskytnout škole soukromou e-mailovou adresu rodiče nebo zákonného zástupce žáka.

 

     Další nejčastěji používané aplikace v rámci účtu G Suite (bližší popis těchto služeb a jejich používání naleznete na webových stránkách školy v sekci G Suite v souboru „Přístup a použití – informace pro zletilí žáky a rodiče“):

 

INFORMACE PRO RODIČE A ZLETILÉ ŽÁKY

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - distanční výuka

AKTUALITY

Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2023.
28/06/2023
Výsledky přijímacího řízení do MŠ
11/05/2023
více
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ
18/04/2023
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE