Škola Výmolova

Střední škola

Maturitní zkoušky

     Při závěrečné maturitní zkoušce musí žák se sluchovým postižením i žák se speciálními vzdělávacími potřebami (jak v praktické, tak v teoretické části zkoušky) prokázat srovnatelné znalosti jako žák kterékoli jiné střední odborné školy stejného oboru.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY POVINNÉ ZKOUŠKY

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (žák může zvolit max. 2 zkoušky)

SPOLEČNÁ ČÁST Český jazyk a literatura (didaktický test) cizí jazyk
Anglický jazyk (didaktický test) nebo Matematika (didaktický test) matematika
matematika rozšiřující
PROFILOVÁ ČÁST Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)

Občanská nauka

Somatologie a stomatologie

Informační a komunikační technologie

cizí jazyk (pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)

Anglický jazyk (písemná práce a ústní zkouška), pokud si žák tento anglický jazyk zvolil ve společné části
Protetická technologie (ústní zkouška)
Stomatologická protetika (ústní zkouška)
Zhotovování stomatologických protéz (praktická zkouška)

 

Informace o maturitních zkouškách

Pozor na změny v organizaci maturitní zkoušky. Podrobné informace k maturitní zkoušce 2021 naleznete na:
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

Maturitní struktura platná od školního roku 2021/2022

Organizace maturitní zkoušky je zde k prohlížení.

Společné ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro žáky s PUP (SP-2 a SP-3) pro školní rok 2021/2022 naleznete zde.

Členové zkušební komise u maturitní zkoušky 2022 je zde k dispozici.

 


Český jazyk a literatura

Maturitní seznam literárních děl pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.

 

Anglický jazyk

Tématické okruhy ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2021/2022 pro skupinu SP3 naleznete zde.

 


Období společné a profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

HARMONOGRAM státní maturity pro jarní období r. 2022

Podzimní období státní maturity

Společná část MZ

Profilová část MZ

Přihláška k maturitní zkoušce

1. 12. 2021

1. 12. 2021

Oznámení termínů DT

do 15. 1. 2022

X

Písemná práce

ČJ - 20. 4. 2022

9.00 - 13.10

AJ - 21. 4. 2022

9.00 - 11.30

Didaktický test

AJ - 2. 5 2022

13.50 - 16.30

ČJ - 3. 5. 2022

8.00 - 11.10 

X

Praktická zkouška

X

9. 5. - 12. 5. 2022

Výsledky didaktického testu

16. 5. 2022

X

Ústní zkouška

X

23. 5. 2022

Rozdávání vysvědčení

od 25. 5. 2022

 


Maturitní zpravodaj

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání již od roku 2008 vydává Maturitní zpravodaj, jenž obsahuje aktuální a garantované informace o maturitní zkoušce. Maturitní zpravodaj je vydáván několikrát ročně a důležité informace, cenné rady a doporučení zde naleznou stejně tak maturanti, jako i pedagogové a vedení středních škol.

 

Všechny zpravodaje jsou zde k prohlížení.

AKTUALITY

Provoz MŠ a ZŠ
29/06/2022

pro předem přihlášené žáky škola zajišťuje v týdnu od 22. do 26. 8. 2022.

Prázdninový provoz kanceláře školy
29/06/2022

V době prázdnin bude provoz

kanceláře školy v pracovní dny

od 8:00 do 12:00 hodin.

Prázdninový provoz SPC
25/06/2022
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE