Škola Výmolova

Střední škola

Maturitní zkoušky

     Při závěrečné maturitní zkoušce musí žák se sluchovým postižením i žák se speciálními vzdělávacími potřebami (jak v praktické, tak v teoretické části zkoušky) prokázat srovnatelné znalosti jako žák kterékoli jiné střední odborné školy stejného oboru.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY POVINNÉ ZKOUŠKY

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (žák může zvolit max. 2 zkoušky)

SPOLEČNÁ ČÁST Český jazyk a literatura (didaktický test) cizí jazyk
Anglický jazyk (didaktický test) nebo Matematika (didaktický test) matematika
matematika rozšiřující
PROFILOVÁ ČÁST Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)

Občanská nauka

Somatologie a stomatologie

Informační a komunikační technologie

cizí jazyk (pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)

Anglický jazyk (písemná práce a ústní zkouška), pokud si žák tento anglický jazyk zvolil ve společné části
Protetická technologie (ústní zkouška)
Stomatologická protetika (ústní zkouška)
Zhotovování stomatologických protéz (praktická zkouška)

 

Informace o maturitních zkouškách

Pozor na změny v organizaci maturitní zkoušky. Podrobné informace k maturitní zkoušce naleznete na:
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

Maturitní struktura platná od školního roku 2023/2024

Organizace maturitní zkoušky je zde k prohlížení.

Společné ustanovení ke konání opravných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro žáky s PUP pro školní rok 2023/2024 bude zde k dispozici.

Členové zkušební komise u podzimní maturitní zkoušky 2024 bude zde k dispozici.

 


Český jazyk a literatura

Maturitní seznam literárních děl pro školní rok 2023/2024 pro skupinu SP1/2 a SPU-O naleznete zde.

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky z českého jazyka pro školní rok 2023/2024 pro skupinu SP3 naleznete zde.

 

Anglický jazyk

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2023/2024 pro skupinu SP1/2 a SPU-O naleznete zde.

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2023/2024 pro skupinu SP3 naleznete zde.

 


Období společné a profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024

HARMONOGRAM státní maturity pro jarní období r. 2024

Podzimní období státní maturity

Společná část MZ

Profilová část MZ

Přihláška k maturitní zkoušce

do 1. 12. 2023

do 1. 12. 2023

Oznámení termínů DT

od 15. 1. 2024

X

Písemná práce

PP ČJ - 22. 4. 2024

(9:00 - 13:30)

PP AJ - 23. 4. 2024

(9:00 - 13:30)

Praktická zkouška

X

20. 5. - 23. 5. 2024

Didaktický test

2. - 7. 5. 2024

X

Výsledky didaktického testu

od 15. 5. 2024

X

Podání žádost o přezkum DT na MŠMT

do DD. MM. 2024

X

Ústní zkouška

X

3. 6. - 6. 6. 2024

Podání žádost o přezkum profilových části MZ na MHMP

X

do DD. MM. 2024

Rozdávání vysvědčení

od 10. 6. 2024

Přihláška na opravnou maturitní zkoušku

do 25. 6. 2024

do 25. 6. 2024

 


Maturitní zpravodaj

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání již od roku 2008 vydává Maturitní zpravodaj, jenž obsahuje aktuální a garantované informace o maturitní zkoušce. Maturitní zpravodaj je vydáván několikrát ročně a důležité informace, cenné rady a doporučení zde naleznou stejně tak maturanti, jako i pedagogové a vedení středních škol.

 

Všechny zpravodaje jsou zde k prohlížení.

AKTUALITY

Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2023.
28/06/2023
Výsledky přijímacího řízení do MŠ
11/05/2023
více
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ
18/04/2023
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE