Škola Výmolova

Střední škola

Maturitní zkoušky

Při závěrečné maturitní zkoušce musí sluchově postižený student (jak v praktické, tak v teoretické části zkoušky) prokázat srovnatelné znalosti jako student kterékoli jiné střední odborné školy stejného oboru.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

Společná část maturitní zkoušky:

Ústní maturitní zkouška písemná práce a didaktický test 

  • Český jazyk a literatura
  • Anglický jazyk / Matematika
  • Povinně volitelný předmět podle vyhlášky

Profilová část maturitní zkoušky:

Povinná zkouška profilové části maturitní zkoušky

  • z praktické maturitní zkoušky - zhotovování stomatologických protéz
  • z ústní maturitní zkoušky - stomatologická protetika, protetická technologie

Nepovinná zkouška profilové části maturitní zkoušky

  • volitelný předmět

 

Období společné a profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

HARMONOGRAM státní maturity pro podzimní období r. 2020

 

 

Podzimní období státní maturity

Společná část MZ

Profilová část MZ

Přihlášení k maturitě

25. 7. 2020

 25. 7. 2020

Oznámení termínů DT a PP

do 14. 8. 2020

X

Praktická zkouška - *náhradní způsob jejího konání a hodnocení viz dokument

X

24. 4. - 29. 4. 2020*

Písemná práce - v souladu s § 22 zákona č. 135/2020 Sb. se písemná práce ruší.

8. 4. 2020

(Český jazyk)

30. 4. 2020

(Anglický jazyk)

X

Didaktický test

1. - 4. 9. 2020

X

Oznámení výsledků didaktické části

10. 9. 2020

X

Ústní zkouška

9. 9. 2020

9. 9. 2020

Rozdávání protokolu a vysvědčení

od 11. 9. 2020

 

Uznání úspěšně vykonané písemné práce z českého jazyka a literatury

Žáci, kteří v jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2019 úspěšně vykonali písemnou práci z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky (PP z ČJL a AJ), ale neukončili řádně poslední ročník vzdělávání a nevznikl jim tedy nárok na konání dalších zkoušek v jarním zkušebním období, se v rámci podání přihlášky k řádnému termínu MZ hlásí k celé komplexní zkoušce z ČJL včetně PP, nebudou ale PP z ČJL a AJ v podzimním zkušebním období znovu konat. Žákům bude výsledek této dílčí zkoušky uznán, ale pouze za předpokladu, že úspěšně ukončí závěrečný ročník studia v tomto školním roce. Informaci o možnosti uznání výsledku PP z ČJL a AJ bude součástí výpisu z přihlášky žáka.
 


Maturitní zpravodaj 51/2019

 

Zpravodaj je zde k prohlížení.

AKTUALITY

Povinné zakrývání nosu a úst rouškou od pondělí 14.9.2020 do odvolání.
09/09/2020
více
Pohyb rodičů, žáků a ostatních návštěvníku po budově školy
31/08/2020
více
PRÁZDNINOVÝ POBYT VE ŠKOLE - INFO
19/08/2020
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE