Škola Výmolova

Střední škola

Maturitní zkoušky

     Při závěrečné maturitní zkoušce musí žák se sluchovým postižením i žák se speciálními vzdělávacími potřebami (jak v praktické, tak v teoretické části zkoušky) prokázat srovnatelné znalosti jako žák kterékoli jiné střední odborné školy stejného oboru.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY POVINNÉ ZKOUŠKY

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (žák může zvolit max. 2 zkoušky)

SPOLEČNÁ ČÁST Český jazyk a literatura (didaktický test) cizí jazyk
Anglický jazyk (didaktický test) nebo Matematika (didaktický test) matematika
matematika rozšiřující
PROFILOVÁ ČÁST Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)

Občanská nauka

Somatologie a stomatologie

Informační a komunikační technologie

cizí jazyk (pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)

Anglický jazyk (písemná práce a ústní zkouška), pokud si žák tento anglický jazyk zvolil ve společné části
Protetická technologie (ústní zkouška)
Stomatologická protetika (ústní zkouška)
Zhotovování stomatologických protéz (praktická zkouška)

 

Informace o maturitních zkouškách

Pozor na změny v organizaci maturitní zkoušky. Podrobné informace k maturitní zkoušce naleznete na:
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

Maturitní struktura platná od školního roku 2022/2023

Organizace maturitní zkoušky je zde k prohlížení.

Společné ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro žáky s PUP (SP-2, SP-3 a SPUO-3) pro školní rok 2022/2023 naleznete zde.

Členové zkušební komise u maturitní zkoušky 2023 je zde k dispozici.

 


Český jazyk a literatura

Maturitní seznam literárních děl pro školní rok 2022/2023 pro skupinu SP1/2 a SPU-O naleznete zde.

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky z českého jazyka pro školní rok 2022/2023 pro skupinu SP3 naleznete zde.

 

Anglický jazyk

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2022/2023 pro skupinu SP1/2 a SPU-O naleznete zde.

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2022/2023 pro skupinu SP3 naleznete zde.

 


Období společné a profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023

HARMONOGRAM státní maturity pro jarní období r. 2023

Podzimní období státní maturity

Společná část MZ

Profilová část MZ

Přihláška k maturitní zkoušce

1. 12. 2022

1. 12. 2022

Oznámení termínů DT

do 15. 1. 2023

X

Písemná práce

ČJ - 18. 4. 2023

AJ - 19. 4. 2023

Didaktický test

AJ (SPUO-3)

2. 5. 2023 (13:30-17:15)

AJ (SP2 + SP3)

2. 5. 2023 (14:20-17:00)

ČJ (SPUO-3 + SP2 + SP3)

 3. 5. 2023 (8:00-11:10)

X

Praktická zkouška

X

9. 5. - 12. 5. 2023

Výsledky didaktického testu

16. 5. 2023

X

Ústní zkouška

X

22. - 25. 5. 2023

Rozdávání vysvědčení

od 30. 5. 2023

 


Maturitní zpravodaj

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání již od roku 2008 vydává Maturitní zpravodaj, jenž obsahuje aktuální a garantované informace o maturitní zkoušce. Maturitní zpravodaj je vydáván několikrát ročně a důležité informace, cenné rady a doporučení zde naleznou stejně tak maturanti, jako i pedagogové a vedení středních škol.

 

Všechny zpravodaje jsou zde k prohlížení.

AKTUALITY

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŽÁKY SE SLUCHOVÝM A ŘEČOVÝM POSTIŽENÍM BUDE 5. 5. 2023 OD 9:00 DO 14:00 HODIN
22/03/2023
více
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPISY DO MŠ A ZŠ
30/01/2023
více
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
19/01/2023
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE