Škola Výmolova

Střední škola

Maturitní zkoušky

Při závěrečné maturitní zkoušce musí sluchově postižený student (jak v praktické, tak v teoretické části zkoušky) prokázat srovnatelné znalosti jako student kterékoli jiné střední odborné školy stejného oboru.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

Společná část maturitní zkoušky:

Ústní maturitní zkouška písemná práce a didaktický test 

  • Český jazyk a literatura
  • Anglický jazyk / Matematika
  • Povinně volitelný předmět podle vyhlášky

Profilová část maturitní zkoušky:

Povinná zkouška profilové části maturitní zkoušky

  • z praktické maturitní zkoušky - zhotovování stomatologických protéz
  • z ústní maturitní zkoušky - stomatologická protetika, protetická technologie

Nepovinná zkouška profilové části maturitní zkoušky

  • volitelný předmět

 

Období společné a profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

HARMONOGRAM státní maturity pro jarní období r. 2020

 

 

Podzimní období státní maturity

Společná část MZ

Profilová část MZ

Přihlášení do maturity

1. 12. 2019

 1. 12. 2019

Oznámení termínů DT a PP

do 15. 1. 2020

X

Praktická zkouška

X

24. 4. - 29. 4. 2020

Písemná práce

8. 4. 2020

(Český jazyk)

30. 4. 2020

(Anglický jazyk)

X

Didaktický test

4. 5. 2020

(Anglický jazyk)

5. 5. 2020

(Český jazyk)

X

Výsledek didaktické části

15. 5. 2020

X

Ústní zkouška

25. - 28. 5. 2020

25. - 28. 5. 2020

Rozdávání protokolu a vysvědčení

od 1. 6. 2020

 

Uznání úspěšně vykonané písemné práce z českého jazyka a literatury

Žáci, kteří v jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2019 úspěšně vykonali písemnou práci z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky (PP z ČJL a AJ), ale neukončili řádně poslední ročník vzdělávání a nevznikl jim tedy nárok na konání dalších zkoušek v jarním zkušebním období, se v rámci podání přihlášky k řádnému termínu MZ hlásí k celé komplexní zkoušce z ČJL včetně PP, nebudou ale PP z ČJL a AJ v podzimním zkušebním období znovu konat. Žákům bude výsledek této dílčí zkoušky uznán, ale pouze za předpokladu, že úspěšně ukončí závěrečný ročník studia v tomto školním roce. Informaci o možnosti uznání výsledku PP z ČJL a AJ bude součástí výpisu z přihlášky žáka.
 


Maturitní zpravodaj 51/2019

 

Zpravodaj je zde k prohlížení.

AKTUALITY

Uzavření mateřské školy po dobu mimořádných opatření
01/04/2020
více
Zápis do 1. třídy - neslyšící
27/03/2020
více
Zrušení vyučování
10/03/2020
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE