Škola Výmolova

Střední škola

Maturitní zkoušky

Při závěrečné maturitní zkoušce musí sluchově postižený student (jak v praktické, tak v teoretické části zkoušky) prokázat srovnatelné znalosti jako student kterékoli jiné střední odborné školy stejného oboru.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY POVINNÉ ZKOUŠKY

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (žák může zvolit max. 2 zkoušky)

SPOLEČNÁ ČÁST Český jazyk a literatura (didaktický test) cizí jazyk
Anglický jazyk (didaktický test) nebo Matematika (didaktický test) matematika
matematika rozšířující
PROFILOVÁ ČÁST Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)

Občanská nauka

Somatologie a stomatologie

Informační a komunikační technologie

cizí jazyk (pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)

Anglický jazyk (písemná práce a ústní zkouška), pokud si žák tento anglický jazyk zvolil ve společné části
Protetická technologie (ústní zkouška)
Stomatologická protetika (ústní zkouška)
Zhotovování stomatologických protéz (praktická zkouška)

 

Informace o maturitních zkouškách

Pozor na změny v organizaci maturitní zkoušky. Podrobné informace k maturitní zkoušce 2021 naleznete na:
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

Maturitní struktura platná od školního roku 2020/2021

Organizace maturitní zkoušky je zde k prohlížení.

Společné ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro žáky s PUP (SP-2 a SP-3) pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.

Náhradní způsob konání profilových zkoušek pro školní rok 2020/2021 od 23. 3. 2021 naleznete zde.

Dobrovolná účast na ústní zkoušce z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka pro školní rok naleznete zde.

Členové zkušební komise u maturitní zkoušky 2021 je zde k dispozici.

 


Český jazyk a literatura

Maturitní seznam literárních děl pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.

 

Anglický jazyk

Tématické okruhy ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro skupinu SP3 naleznete zde.

 


Období společné a profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

HARMONOGRAM státní maturity pro podzimní období r. 2021_OPRAVNÉ TERMÍNY

Podzimní období státní maturity

Společná část MZ

Profilová část MZ

Přihláška k maturitní zkoušce

X

 23. 7. 2021

Oznámení termínů DT

do 15. 1. 2021 - odloženo na 31. 1. 2021 viz dokument z MŠMT

X

Praktická zkouška v řádném termínu

X

1. 6. - 4. 6. 2021

Opravná praktická zkouška v mimořádném termínu

X

23. 8. - 26. 8. 2021

Písemná práce

X

ČJ - 21. 4. 2021*

AJ - 22. 4. 2021*

se nekoná viz dokument z MŠMT.

Didaktický test v řádném termínu

ČJ - 25. 5. 2021 (8.00-11.10)

AJ - 24. 5. 2021 (14.20-17.00)

X

Výsledky didaktického testu z ŘT

7. 6. 2021

X

Didaktický test v mimořádném termínu

ČJ - 8. 7. 2021 (9.00-12.10)

AJ - 7. 7. 2021 (15.20-18.00)

X

Výsledky didaktického testu z MT

19. 7. 2021

Opravná ústní zkouška

X

14. 9. 2021

Rozdávání vysvědčení

od 16. 9. 2021

 


Maturitní zpravodaj

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání již od roku 2008 vydává Maturitní zpravodaj, jenž obsahuje aktuální a garantované informace o maturitní zkoušce. Maturitní zpravodaj je vydáván několikrát ročně a důležité informace, cenné rady a doporučení zde naleznou stejně tak maturanti, jako i pedagogové a vedení středních škol.

 

Všechny zpravodaje jsou zde k prohlížení.

AKTUALITY

VYSVĚDČENÍ: 30. 6. 2021 PRÁZDNINY: 1. 7.- 31. 8. 2021 NOVÝ ŠK. ROK: 1. 9. 2021
23/06/2021
Výsledky přijímacího řízení ZŠ - logopedické vady
22/04/2021
PŘIJMEME od září 2021 SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA - učitele v logopedické třídě (1. stupeň)
21/04/2021
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE