Škola Výmolova

Střední škola

Přijímací řízení

Video návod - zkouška manuální zručnosti

18/3/2021

Vážení rodiče a zájemci o studium na naší střední škole,

v souvislosti s aktuálním výskytem COVID-19 v České republice jsou uzavřeny všechny školy a ruší se i přípravné kurzy. Proto bych vás ráda seznámila s tím, jak se sami doma můžete připravovat na přijímací zkoušku manuální zručnosti.

     Video návod - kreslení do čtvercové sítě podle předlohy

     Video návod - vyřezávání figurky z modelovacího materiálu podle předlohy

    Věřím, že i přes vzniklé komplikace vám tyto stručné návody poslouží k tomu, abyste se mohli na praktickou přijímací zkoušku kvalitně připravit. Držím vám palce!

     Děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví.

     Za tým odborných učitelů 
   
 Mgr. Andrea Krajčíková Kalců

 

 


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

11/10/2021

Podrobná informace o přijímacích řízení bude zveřejněna v pozdější době.

Termíny motivačního pohovoru:

 • 1. termín - úterý 12. dubna 2022
 • 2. termín - středa 13. dubna 2022

Náhradní termín:

 • 1. termín - úterý 10. května 2022
 • 2. termín - středa 11. května 2022

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ NA MOTIVAČNÍM POHOVORU

 • Uchazeč se sluchovým postižením
 • Ukončení povinné školní docházky
 • Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace
 • Zkouška manuální zručnosti
 • Osobní pohovor
 • Prospěch na základní škole

 

POSTUP PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ:

   Přihláška ke vzdělávání na Střední škole pro sluchově postižené, Výmolova 169/2, Praha 5 – Radlice, je ke stažení zde.

 

   Náležitosti přihlášky ke studiu:

 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ „Přihláška ke studiu na střední škole“, na přihlášce vyžadujeme LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ o zdravotní způsobilosti.
 • DOKLAD O KLASIFIKACI (VYSVĚDČENÍ) Z POSLEDNÍCH DVOU ROČNÍKŮ ověřený základní školou
 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZE ŠPZ „Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání“ - formulář je zde k dispozici
 • VYPLŇENÝ FORMULÁŘ ZE ŠPZ „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“
 • v případě SLUCHOVÉ VADY AUDIOGRAM a LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA OD FONIATRA

 

PRAVIDLA PRO UZPŮSOBENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., v příloze č. 1 je uvedeno: "Vždy se doporučí navýšení časového limitu pro vypracování písemného testu o 25/50/75/100 %".

Navýšení času dle výše vyhlášky při jiných součástech školní přijímací zkoušky mimo písemné testy, třeba při zkoušce manuální zručnosti (kresba, práce s dráty a vyřezávání figurky), se nepřipouští.

 

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku na ředitelství tamní školy do 1. března 2022.

 

HODNOCENÍ MOTIVAČNÍHO POHOVORU bude zobrazen v pozdější době.

  

   Po vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude maximálně 10 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.

   V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy.

 

Výsledky přijímacího řízení

   V souladu se školskými předpisy se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů ke studiu na naší škole do DD. MM. 2022 na webových stránkách školy (http://www.vymolova.cz/stredni-skola) pod registračními čísly uchazečů, se kterými byli uchazeči předem písemně seznámeni.

   Písemně je zasíláno rozhodnutí o nepřijetí jen nepřijatým uchazečům.

 

Uchazeč, který byl přijat ke studiu, odevzdá zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů (tj. do DD. MM. 2022) od oznámení o přijetí uchazeče na webové stránce.

 

Druhé kolo přijímacího řízení

   Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

 

Odvolání

   Na veřejných středních školách se lze odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Další informace

   Více informací získáte na stránkách MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře.

 

Doplnil: David Jorda (ZŘ)

 

AKTUALITY

Informace k zahájení školního roku 2021/22
18/08/2021
více
Informace k provozu školy ve dnech 23.-27.8.2021
18/08/2021
více
VYSVĚDČENÍ: 30. 6. 2021 PRÁZDNINY: 1. 7.- 31. 8. 2021 NOVÝ ŠK. ROK: 1. 9. 2021
23/06/2021
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE