Škola Výmolova

Střední škola

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

10/9/2022

    Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2, písm. f) a § 60 odst. 3, písm. a) a odst. 4, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění a § 2, 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů stanoví tato kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024:

Termíny motivačního pohovoru:

 • 1. termín - čtvrtek 13. dubna 2023
 • 2. termín - pátek 14. dubna 2023

Náhradní termín:

 • 1. termín - středa 10. května 2023
 • 2. termín - čtvrtek 11. května 2023

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ NA MOTIVAČNÍM POHOVORU

 • Uchazeč se sluchovým postižením
 • Ukončení povinné školní docházky
 • Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace
 • Zkouška manuální zručnosti
 • Osobní pohovor
 • Prospěch na základní škole

 

POSTUP PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

   Přihláška ke vzdělávání na Střední škole pro sluchově postižené, Výmolova 169/2, Praha 5 – Radlice, je ke stažení zde.

 

   Náležitosti přihlášky ke studiu:

 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ „Přihláška ke studiu na střední škole“, na přihlášce vyžadujeme LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ o zdravotní způsobilosti.
 • DOKLAD O KLASIFIKACI (VYSVĚDČENÍ) Z POSLEDNÍCH DVOU ROČNÍKŮ ověřený základní školou
 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZE ŠPZ „Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání“ - formulář je zde k dispozici
 • VYPLŇENÝ FORMULÁŘ ZE ŠPZ „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“
 • v případě SLUCHOVÉ VADY AUDIOGRAM a LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA OD FONIATRA

 

PRAVIDLA PRO UZPŮSOBENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., v příloze č. 1 je uvedeno: "Vždy se doporučí navýšení časového limitu pro vypracování písemného testu o 25/50/75/100 %".

Navýšení času dle výše vyhlášky při jiných součástech školní přijímací zkoušky mimo písemné testy, třeba při zkoušce manuální zručnosti (kresba, práce s dráty a vyřezávání figurky), se nepřipouští.

 

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku na ředitelství tamní školy do 1. března 2023.

 

Podrobnou informaci o přijímací řízení bude v pozdější době zveřejněn.

 

Doplnil: David Jorda (ZŘ)

 

AKTUALITY

FEUERSTEINOVO INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACOVÁNÍ
01/12/2022
více
Pražský logopedický den 2022 (čtvrtek 22. 9.)
12/09/2022
více
Zvýšení poplatků od 1. 9. 2022 za ŠD, MŠ, a internát ZŠ a SŠ
31/08/2022
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE