Škola Výmolova

Střední škola

Projekty

ZÁVĚREČNÉ DOKUMENTY PROJEKTU "JAZYKOVÝ POBYT NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VELKÉ BRITÁNII"

 

Závěrečný projekt je zde k přečtení.

Deník studentů je zde k přečtení.

 

Videozáznam studentů na jazykovém pobytu na střední škole ve Velké Británii

 

Fotogalerie zde

 

Vložil: David Jorda (ZŘ)

 


JAZYKOVÝ POBYT NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VELKÉ BRITÁNII

Newbury
ibližný termín 18. 11. – 23. 11. 2019

    Naše škola pořádá díky sponzoringu "Cesta ke vzdělání 2019" a Nadaci TESCO jazykový pobyt na střední škole pro neslyšící Mary Hare School v anglickém městě Newbury spojený s návštěvou Londýna.

    Tato škola v Newbury se skládá ze základní a střední školy pro Neslyšící. Protože zde studují vrstevníci našich žáků, je to vynikající příležitost pro naše žáky seznámit se s jejich vrstevníky v zahraničí a procvičit si svoje znalosti anglického jazyka. Žáci tak dostanou možnost seznámit se se systémem vzdělávání a kulturou Neslyšících ve Velké Británii. Dále si budou moci vzájemně vyměnit své zkušenosti s ostatními Neslyšícími a nedoslýchavými žáky v přirozeném studijním prostředí v cizině.

    Grantový program „Cesta ke vzdělání 2019“ nám poskytl štědrý finanční dar, avšak i přes to je pro absolvování jazykového pobytu nutná finanční spoluúčast žáků. Anglický jazyk je i náš maturitní předmět, považujeme tuto zkušenost za velmi přínosnou pro žáky i jako velkou motivaci do studia anglického jazyka, jenž je pro mnohé z nich již třetím jazykem, který se vedle českého jazyka a českého znakového jazyka učí.

    Jazykový pobyt včetně dopravy a pobytu v penzionech je pro žáky v ceně 4 000,- Kč. Tuto cenu považuji s ohledem na to, co vše je v ní zahrnuto, spíše za symbolický vklad motivačního charakteru.

    Kromě poplatku 4 000,- Kč za celý šestidenní pobyt je nutné počítat ještě s vlastní úhradou městské dopravy, památek a stravy, kterou si žáci budou zajišťovat podle svého uvážení, např. nákupem v samoobsluze anebo návštěvou restaurace ve městě. Bylo by tedy dobré, pokud byste mohli žákům poskytnout nějaké kapesné (na celý pobyt by mělo stačit asi 3 000,- Kč). Všichni žáci si dále musí sami zajistit cestovní pojištění do EU a cestovní pasy.

   Případné změny vyhrazeny.

Adresa školy:
Mary Hare School, Arlington Manor Snelsmore Common, Newbury Bershire, R614 3BQ
https://www.maryhare.org.uk/

Doprava:

Odlet z Prahy do Londýna - v pondělí 18. 11. 2019, 7.15 hod
Přílet z Londýna do Prahy – v sobotu 23. 11. 2019 20.10 hod

Pobyt:
Penzion se snídaní (3 noci) – v Newbury – http://www.pilgrimsnewbury.co.uk
Penzion (2 noci) – v Londýně – https://www.yha.org.uk/hostel/yha-london-earls-court?startDate=21/11/2019&endDate=23/11/2019&males=4&females=5&malesChild=1&femalesChild=1&under26=1&malesChildAges=17&femalesChildAges=16

Program:

 • 18. 11. 2019 – odlet z Prahy do Londýna, prohlídka Londýna - volný program, odjezd do Newbury
 • 19. 11. 2019 – návštěva a prohlídka školy, společný program
 • 20. 11. 2019 – návštěva školy, výuka ve škole, společný program
 • 21. 11. 2019 – návrat do Londýna, prohlídka v Londýně
 • 22. 11. 2019 – Návštěva klubu pro Neslyšící, prohlídka historických památek, galerií
 • 23. 11. 2019 – Prohlídka historických památek, odlet domů z Londýna

 


JAZYKOVÝ POBYT NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VELKÉ BRITÁNII

Brighton
přibližný termín 18. 11. – 23. 11. 2017

  Naše škola pořádá díky sponzoringu „Cesta ke vzdělání 2017“ jazykový pobyt na střední škole pro neslyšící Hamilton Lodge School v anglickém Brightonu, spojený s návštěvou Londýna.
  Tato škola v Brightonu sestává ze základní a střední školy pro sluchově postižené. Protože zde studují vrstevníci našich studentů, je to vynikající příležitost pro naše studenty se seznámit se stejně starými studenty v zahraničí a procvičit si svoje znalosti anglického jazyka. Studenti tak dostanou možnost se seznámit se systémem vzdělávání sluchově postižených ve Velké Británii, budou si moci vzájemně vyměnit své zkušenosti s ostatními neslyšícími a nedoslýchavými studenty v přirozeném studijním prostředí v cizině.

  Grantový program „Cesta ke vzdělání 2017“ nám poskytl štědrý finanční dar, avšak i přes to je pro absolvování jazykového pobytu nutná finanční spoluúčast studentů. Anglický jazyk je i náš maturitní předmět, považujeme tuto zkušenost za velmi přínosnou pro studenty i jako velkou motivaci do studia anglického jazyka, jenž je pro mnohé z nich již třetím jazykem, který se vedle českého jazyka a českého znakového jazyka učí.

  Jazykového pobytu se zúčastní ti studenti, kteří měli dobré studijní výsledky a chování. Konkrétně bylo vybráno 10 nejlepších studentů, kteří po celý školní rok 2016/2017 projevovali dobré studijní výsledky a v proběhlém školním roce dobře spolupracovali.

  Jazykový pobyt včetně dopravy a pobytu v hotelu se snídaní je pro studenty v ceně 3 500,- Kč. Tuto cenu považuji s ohledem na to, co vše je v ní zahrnuto, spíše za symbolický vklad motivačního charakteru.

  Kromě poplatku 3 500,- Kč za celý šestidenní pobyt je nutné počítat ještě s vlastní úhradou městské dopravy, obědů a večeří, které si studenti budou zajišťovat podle svého uvážení, např. nákupem v samoobsluze anebo návštěvou restaurace ve městě. Bylo by tedy dobré, pokud byste mohli studentům poskytnout nějaké kapesné (na celý pobyt by mělo stačit asi £120). Všichni studenti si dále musí sami zajistit cestovní pojištění do EU.
  Případné změny vyhrazeny.

Adresa školy:
Hamilton Lodge School and College for the Deaf Walpole Road, Brighton, East Sussex, BN2 0L
http://www.hamiltonls.co.uk/

Doprava:

Odlet z Prahy do Londýna - v sobotu 18. 11. 2017 ráno
Návrat z Londýna do Prahy - ve čtvrtek 23. 11. 2016 odpoledne nebo večer

Pobyt:
Hotel se snídaní (1 noc) – v Londýně - https://www.booking.com/hotel/gb/bridge-park.cs.html
Hotel se snídaní (3 noci) – v Brightonu - https://www.booking.com/hotel/gb/smart-sea-view-brighton.cs.html
Hotel se snídani (1 noc) – v Londýně - http://www.sevendialshotel.com/

Program:
18. 11. 2017 – odlet z Prahy do Londýna, prohlídka Londýna - volný program
19. 11. 2017 – odjezd z Londýna do Brightonu, prohlídka Brightonu
20 – 22. 11. 2017 (3x oběd) – návštěva školy, program se studenty
22. 11. 2017– po návštěvě školy odjezd z Brightonu do Londýna
23. 11. 2017 – volný program v Londýně, odlet do Prahy

 


ŠKOLENÍ DENTÁLNÍ METALOKERAMIKY, systém ceraMotion, FIRMA DENTAURUM, NĚMECKO

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PROJEKT:

  Výroba dentální kovokeramické korunky systémem ceraMotion, školící centrum fy Dentaurum, Pforzheim, Německo.

  Materiál ceraMotion, jsme již s výraznou slevou pro školní laboratoř zakoupili. Školení se zúčastní také učitelé Mgr. David Jorda a Mgr. Andrea Krajčíková Kalců, aby mohli vyučovat tuto techniku i další ročníky na naší škole. Tuto techniku bude moci vyučovat i kolega Jan Ošmyk, který toto školení absolvuje v květnu 2016, a který zájezd do Pforzheimu organizuje.

  Firma ROD v ceně kurzovného daruje ještě materiály do naší školní zubní laboratoře (např. speciální kovové slitiny k napalování dentální keramiky, zatmelovací hmotu pro odlévání těchto kovových slitin, aj.).

  Této odborné exkurze se zúčastní ti studenti, kteří měli dobré studijní výsledky a chování. Konkrétně bylo vybráno 10 nejlepších studentů, kteří po celý školní rok 2015/2016 projevovali dobré studijní výsledky, poctivě se vzdělávali, jejich chování bylo bez připomínek a v proběhlém školním roce dobře spolupracovali.

  Tento kurz bude pro studenty skvělým vkladem do jejich budoucího profesního života, neboť se v jeho průběhu naučí zhotovovat zubní náhrady z keramické hmoty a v závěru kurzu obdrží CERTIFIKÁT, který se stane součástí jejich pracovního portfolia.

SPONZOR:
Firma Cushman & Wakefield.

ORGANIZÁTOR ŠKOLENÍ:
Fa ROD, zastoupení fy Dentaurum v ČR.

Adresa firmy:
Dentaurum GmbH & Co KG
Turnstraβe 31
752 28 ISPRINGEN
Deutschland
Tel: +49 7231 803-0
Fax: +49 7231 803-295
http://www.dentaurum.de/eng/default.aspx

Doprava:
Odjezd i příjezd bude na adrese školy (Výmolova 169, Praha 5), doprava bude realizována soukromým mikrobusem.
Odjezd z Prahy v neděli 16. 10. 2016 kolem poledne.
Návrat z Pforzheimu ve středu 19. 10. 2016 dopoledne, příjezd do Prahy večer.

Pobyt:
Hotel se snídaní (3 noci) - http://www.bmhotels.de/hotel-residenz

Stravování:
Obědy jsou zajištěny ve firmě Dentaurum (v rámci odborného kurzu jsou poskytnuty dva obědy), večeře si studenti zajistí sami.

Program:
16. 10. 2016 – Cesta ze školy přímo na hotel, večeře v okolí hotelu.
17. 10. 2016 – Odborný kurz včetně oběda, po ukončení kurzu volný program, večeře ve městě.
18. 10. 2016 – Odborný kurz včetně oběda, po ukončení kurzu volný program, večeře ve městě.
19. 10. 2016 – Odjezd z hotelu do ČR.

FOTOGALERIE

 


Projekt Modernizace studijního vybavení pro žáky se sluchovým postižením základní a střední školy Výmolova.Nadace ČEZ

  V rámci Nadace ČEZ – Podpora regionů 2013 se podařilo sehnat prostředky na zlepšení podmínek pro praktické vyučování ve školní stomatologické laboratoři a pro práci ve školní PC učebně.
 
  Konkrétně se jedná o širokospektrální osvětlení, dále rozvod stlačeného vzduchu k pracovním stolům a vybavení dataprojektorem, projekčním plátnem a vizualizérem pracovních postupů v naší stomatologické laboratoři.
  V PC učebně byl nutně potřeba nový hardware a software pro zkvalitnění výuky IT, ale i dalších předmětů.
 
  Celkově tak projekt ovlivní zvýšení konkurenceschopnosti našich absolventů moderního oboru Asistent zubního technika na trhu práce.
 
  Rozpočet celého projektu byl stanoven na 500 000,- Kč a s podporou veřejnosti se tuto sumu podařilo od Nadace ČEZ získat.
 
Datum realizace projektu: 5. 2. 2013 – 31. 12. 2013.
 
 

Školení dentální metalokeramiky, systém CCS, fa Dentaurum, Německo

ŠKOLNÍ  ROK  2011/2012

PROJEKT :

Výroba dentální kovokeramické korunky systémem CCS, školící centrum fy Dentaurum, Pforzheim, Německo.

  Materiál CCS,  jsme již s výraznou slevou pro školní laboratoř zakoupili. Školení se zúčastní  také učitelé Bc. David Jorda a Mgr. Andrea Kalců, aby mohli vyučovat tuto techniku i další ročníky na naší škole. Tuto techniku bude moci vyučovat i kolega Jan Ošmyk, který toto školení absolvuje v květnu 2011, a který zájezd do Pforzheimu organizuje.

  Firma ROD v ceně kurzovného daruje ještě materiály do naší školní zubní laboratoře ( např. speciální kovové slitiny k napalování dentální keramiky, zatmelovací hmotu pro odlévání těchto kovových slitin, frézky na kovy, diamantové brousky na keramiku, peany aj.).

  Mezi účastníky budou vybráni především studenti z čelních míst výsledkové listiny naší školní Dentlympiády 2011, na které byli hodnotitelé nezávislí zubní technici z praxí z terénu, tedy mimo naší školu. Další studenti budou vybráni zejména podle výsledků v laboratoři a vztahu k oboru, ale také podle studijních výsledků a chování, podle docházky  či případných pozdních příchodů.

  V případě úspěšného zakončení kurzu obdrží studenti CERTIFIKÁT o zvládnutí výroby metalokeramické korunky systému CCS od fy Dentaurum.

 

SPONZOR :

Fa Cushman&Wakefield.

 

ORGANIZÁTOR ŠKOLENÍ:

Fa ROD, zastoupení fy Dentaurum v ČR.

 

TERMÍN :     5. - 6. září 2011       odjezd : 4.9. v 11,00 Radlice

                                               příjezd : 7.9. asi 21,00 Radlice

POČET  OSOB : 12

Z toho dva učitelé předmětu zhotovování stomatologických protéz a tři nejlépe umístění studenti v Dentlympiádě 2011.
 

Odborná stáž na zubní klinice v Barceloně

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 
 
  Evropský projekt Leonardo da Vinci (dále jen EP) pod vedením PhDr. Jany Gombárové pořádá pro tři naše studentky (posledního, tedy maturitního ročníku) oboru asistent zubního technika odbornou stáž v Barceloně. Hlavním cílem stáže je návštěva největší zubní kliniky v Barceloně (více informací o této klinice najdete na www.clinicmirave.es). Jedná se o privátní kliniku na velmi vysoké úrovni, mají zde zkušenosti s nejlepšími studenty z různých zdravotnických škol i univerzit. Na této klinice stráví naši studenti převážnou část svého pobytu. Součástí stáže bude možná také návštěva největší státní barcelonské nemocnice. Snahou organizátorů je také navštívit několik specializovaných škol pro zubní techniky a zdravotníky. Záleží na tom, zda se toto všechno během relativně krátké doby pobytu stihne. Celou stáž povede a za španělskou stranu za ni zodpovídá paní Mireia Rogers Salvado, která naše účastníky na letiště v Barceloně vyzvedne a bude se jim věnovat po celou dobu pobytu. Bude je provázet do všech zařízení a organizací, mimo jiné je doprovodí do Federace neslyšících. 

Termín:          3. 4. – 17. 4. 2010

Místo:            Barcelona, Španělsko

Studentky:

 • Veronika Harbistová
 • Veronika Skohoutilová
 • Nikola Šulíková

 

Doprovod:       

 • Pedagog: Bc. David Jorda – GSM: +420608735414
 • Tlumočníci: Mgr. Lukáš Carboch (ze španělského jazyka do českého jazyka), Bc. Kateřina Pešková (z českého jazyka do českého znakového jazyka)

 

Minikurz španělštiny:

  EP poskytuje pro studenty dvoudenní minikurz španělského jazyka, který se bude konat v naší škole v Jazykovém centru Ulita. Termín konání kurzů je 26. 3. od 9:00 do 12:00 a 1. 4. 2010 od 14:00 do 18:00 hod.

První kurz španělského jazyka 26. 3. 2011 je zde k nahlédnutí.

Druhý kurz španělského jazyka 1. 4. 2011 je zde k nahlédnutí.

Informační seminář předvýjezdové stáži 1. 4. 2011 je zde k nahlédnutí.

AKTUALITY

Informace k zahájení školního roku 2021/22
18/08/2021
více
Informace k provozu školy ve dnech 23.-27.8.2021
18/08/2021
více
VYSVĚDČENÍ: 30. 6. 2021 PRÁZDNINY: 1. 7.- 31. 8. 2021 NOVÝ ŠK. ROK: 1. 9. 2021
23/06/2021
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE