Škola Výmolova

Kontakty tlumočníků ČZJ

Bc. Petr Pánek

 

Pracovní zkušenosti:

2020 - dosud: kmenový průvodce v Základní ScioŠkole, Prusíkova 16, Praha 13
2020 - dosud: tlumočník České televize - Zpravodajství ČT24
2018 - 2019: učitel dějepisu na Klasickém gymnáziu Modřany a ZŠ, Rakovského 3136/II, Praha 4
2017 – 2018: učitel dějepisu a vlastivědy na ZŠ Brána jazyků, Vojtěšská 13, Praha 1
2015 – 2020: online tlumočník znakového jazyka, Tichý svět, o.p.s.
2014 – 2020: tlumočník v České unii neslyšících, z.ú.
2012 – 2013: tlumočník znakového jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Čeština v komunikaci neslyšících
2006 – 2009: tlumočník znakového jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Čeština v komunikaci neslyšících
2005 – dosud: tlumočník znakového jazyka Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha – Radlice
2003 – dosud: soudní tlumočník
2003 – 2019: tlumočník znakového jazyka, Centrum pro zprostředkování tlumočení neslyšícím při Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
1998 – 2010: tlumočník, sekretář a redaktor časopisu Unie v České unii neslyšících, z.ú.

 

Vzdělání (výběrově):

2009: absolvoval bakalářský obor Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
2010 – 2015: studium navazujícího magisterského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
2017 – doposud: student učitelského výcviku Učitel naživo
2019: týdenní studijní stáž v Helsinkách (Finsko) – Exkurze do finského modelu vzdělávacího systému
2018: dvoudenní workshop Spolupráce v týmovém tlumočení neslyšících a slyšících tlumočníků, vedený Arkady Belozovskym
2017: seminář Deaf World in Ourselves – kurz Historie neslyšících (Arkady Belozovsky)
2017: dvoudenní kurz Vedení náročných rozhovorů s klienty
2017: seminář zahraniční lektorky, Anny-Lenny Nilsson, profesorky na oboru Znakový jazyk a tlumočnictví na univerzitě v Trondheimu (Norsko)
2017: různé kurzy pro tlumočníky, Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s.
2016, 2017: kurzy Technika mluveného projevu I., II., Česká komora tlumočníků znakového jazyka
2013: semestrální kurz Český znakový jazyk pro tlumočníky (Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o.s.)
2012: Certifikační vzdělávací program České komory tlumočníků znakového jazyka, specializace tlumočník znakového jazyka
2011: měsíční studijní pobyt na Rochester Institute of Technology (USA), The National Technical Institute for the Deaf (NTID) – Intensive American Sign Language and Deaf Culture Expirience Program
2010: Mezinárodní konference tlumočníků znakového jazyka v Praze
2009: The University of Bristol (VB): konference 1 st Symposium in Applied Sign Linguistics
2009: kurz a workshop Tlumočení na úrovni evropských profesionálů (Maya De Witt)
2008, 2009, 2010: Letní intenzivní kurzy pro tlumočníky ve vzdělávání, Česká komora tlumočníků znakového jazyka
2008, 2009, 2010, 2012: měsíční studijní pobyty na University of Bristol (Velká Británie), The Centre for Deaf Studies – British Sign Language – Interpreting Summer School
2006: Konference Evropského fóra tlumočníků znakového jazyka (EFSLI) v Praze – Inovativní praktiky v týmovém tlumočení
1999: týdenní intenzivní tlumočnický kurz pro tlumočníky České unie neslyšících (Gerdinand Wagenaar, Nizozemsko a Mindy Brown, USA)
1998: týdenní intenzivní tlumočnický kurz pro tlumočníky České unie neslyšících (Vesta Dee Sauter)

AKTUALITY

Stávka 27. 11. 2023
20/11/2023
více
31. 10. 2023 Projektový den "Kouzla a čáry" pro SŠ, ZŠ i MŠ
12/10/2023
více
TKN připravuje ve spolupráci s naší školou natáčení nové pohádky v ČZJ
05/10/2023
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE