Škola Výmolova

Kontakty tlumočníků ČZJ

Mgr. Fedor Krajčík

 

Pracovní zkušenosti:

2003 – dosud: tlumočník znakového jazyka Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha – Radlice
1998 – 2000: tlumočník znakového jazyka Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené Beroun
2002 - ?: umělecké tlumočení divadla - představení Tracyho tygr (Divadlo Nablízko), U výčepu (Divadlo Kampa), Pod hladinou ticha (Divadlo Minor), aj.
2002 - ?: umělecké tlumočení hudby (Tříkrálové benefiční koncerty, Podepsáno srdcem, koncerty kapel Ҫava, Traband, O 5 a Radeček aj.)
příležitostné tlumočení na Univerzitě v Hradci Králové a na Univerzitě Karlově v Praze
příležitostné tlumočení pro organizace SNN ČR – Centrum pzostředkování tlumočníků pro neslyšící, Česká unie neslyšících, Tichý svět, Ulicentrum při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Praze – Radlicích, Česká televize aj.
účast v projektu TOND (Tlumočník očima neslyšícího dítěte).

 

Vzdělání:

1998: absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Speciální pedagogika
2014: Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání o.s., akreditovaný Týdenní intenzivní kurz s českým znakovým jazykem pro tlumočníky
2013: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s., akreditovaný vzdělávací program Základní kurz pro tlumočníky znakového jazyka
2005 – 2007: různé kurzy a semináře v rámci akreditovaného Certifikačního vzdělávacího programu, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s.
1998: vzdělávací agentura Aldea, akreditovaný kurz Mluvčí české znakové řeči
Každoročně až doposud navštěvuje kurzy českého znakového jazyka pro tlumočníky v Pevnosti, centru českého znakového jazyka o.s. vedené neslyšícími lektory
2010: Mezinárodní konference tlumočníků znakového jazyka v Praze, Česká komora tlumočníků zankového jazyka
2006: Konference Evropského fóra tlumočníků znakového jazyka (EFSLI) v Praze – Inovativní praktiky v týmovém tlumočení

AKTUALITY

Informace k zahájení školního roku 2021/22
18/08/2021
více
Informace k provozu školy ve dnech 23.-27.8.2021
18/08/2021
více
VYSVĚDČENÍ: 30. 6. 2021 PRÁZDNINY: 1. 7.- 31. 8. 2021 NOVÝ ŠK. ROK: 1. 9. 2021
23/06/2021
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE