Škola Výmolova

Tlumočníci

Spolupráce

Spolupráce s tlumočníkem a pedagogem:

 

Prostorové uspořádání:

 • Tlumočník má vždy stát v blízkosti pedagoga tak, aby na něj viděli všichni žáci.
 • Musí také dávat pozor, aby nepřekážel studentům, kteří si opisují výklad z tabule.

 

Postavení tlumočníka ve škole:

 • Tlumočník zprostředkovává komunikaci jednak mezi pedagogem a studenty a jednak mezi studenty navzájem (mezi neslyšícími studenty a nedoslýchavými studenty).
 • Tlumočník je odborník na komunikaci a může například upozornit pedagoga na to, že by bylo lepší zvolit jiné prostorové uspořádání ve třídě nebo na to, že by bylo vhodné psát názvy na tabuli.  
 • Pedagog zodpovídá za metodu výuky i za materiály, které předkládá studentům.
 • Nikdy ale nesmíme zapomínat na to, že tlumočník musí i během výuky dodržovat etický kodex. To znamená, že by pedagog neměl během výuky tlumočníka kontaktovat. Tlumočník by se během výuky neměl bavit s pedagogem ani pokud studenti dělají samostatnou práci nebo píší test. Neslyšícím studentům by mohlo být velice nepříjemné, že se „za jejich zády“ baví pedagog s tlumočníkem, který je ve výuce od toho, aby zprostředkovával komunikaci a nikoli od toho, aby se vybavoval s pedagogem. Když se baví pedagog s tlumočníkem, stává se tlumočník aktivním účastníkem  komunikace a může se lehko stát, že si například nevšimne dotazu neslyšícího studenta (nevšimne si, že se student chce na něco zeptat). Tlumočník nikdy nemá být aktivním účastníkem komunikace, je pouze zprostředkovatelem komunikace.
 • Tlumočník nikdy nevystupuje v roli pedagoga ani jeho roli nesupluje.
 • Tlumočník nezastupuje pedagoga, pokud pedagog není přítomný.
 • Tlumočník nehodnotí znalosti studentů, nevyjadřuje se k jejich chování ve škole.
 • Hlavním úkolem tlumočníka ve škole je to, aby všichni studenti dostali vždy plnohodnotné informace a aby komunikace mezi všemi lidmi ve výuce byla plnohodnotná.
 • Aby tlumočník mohl ve výuce dobře fungovat, potřebuje k tomu vhodnou PŘÍPRAVU.

 

Příprava tlumočníků:

Tlumočník se předem připravuje na tlumočení ve výuce. Je proto v pravidelném kontaktu s pedagogy, kterým tlumočí. Pedagogové proto musí tlumočníkovi jednak poskytnout vhodné materiály (přípravu) a jednak by mu měli před výukou sdělit, jak budou ve výuce postupovat (Co se bude dělat a proč, jak to souvisí s předchozí látkou, atd.). Pokud mají mít v následující hodině (příští týden) studenti referát, musí tlumočníkovi poskytnout podklady k tlumočení referátu (poskytnout mu s dostatečným předstihem samotný referát). 

 

Jak by měla vypadat příprava:

 • Měla by mít jasnou strukturu, cíl a návaznost. Proč: Protože pokud má tlumočník dobře odvést svou práci, musí dobře chápat cíl výuky. Musí chápat, že dnešní výuka navazuje na předchozí hodinu a v čem. Musí dokonale rozumět tomu, co tlumočí. Pokud tlumočník nerozumí výkladu, nemůže ho ani přetlumočit.

Příklad:

Pedagog poskytnul tlumočníkovi přípravu na téma: „Savci“. Příprava obsahovala obecné informace o savcích. Tlumočník si poctivě nastudoval celou přípravu, takže zcela připravený nastoupil do hodiny. V hodině ale pedagog nemluvil obecně o savcích, ale začal mluvit o JEDNOM ZE ZÁSTUPCŮ TŘÍDY SAVCI. Celou hodinu pedagog mluvil  o velrybě – Plejtváku obrovském. O jeho vzhledu, výskytu, rozmnožování,… Tlumočník neměl předem přípravu na Plejtváka, proto jeho tlumočnický výkon byl velmi slabý. Sám nevěděl přesně, jak přesně vypadá Plejtvák, věděl jen, že je to velryba. Nevěděl, jaký je znak pro Plejtváka, atd. V tuto chvíli měl proto tlumočník zjistit od pedagoga, jak takové zvíře vypadá. Pokud se v tuto chvíli tlumočník nedozví potřebné informace o Plejtvákovi, měl by se pedagogovi omluvit, že tlumočit dále nebude, protože o daném tématu nemá informace. Hodina by proto měla z rozhodnutí pedagoga odpadnout, nebo proběhnout nějakým náhradním způsobem, jelikož tlumočník na tuto látku nedostal přípravu.

Pokud pedagog připraví tlumočníkovi přípravu na téma Savci, měl by se držet této přípravy, kterou tlumočníkovi poskytl. Je jasné, že pedagog nebude vykládat přesně slovo od slova, tak jak je to v přípravě. Je ale důležité, aby udržoval tematický rámec přípravy a aby jeho výuka měla jasný cíl a návaznost. Jedině tak studenti vždy dostanou plnohodnotné informace a budou výkladu vždy dobře rozumět.

Tlumočníkovi také jako příprava nestačí jedna věta:“Budeme mluvit o savcích.“ Je třeba mu poskytnout co nejjasnější materiály, ze kterých bude tlumočníkovi jasné, co se přesně bude ve výuce probírat.

Během výuky by pedagog měl také vždy myslet na to, že je jeho projev tlumočený. Měl by tedy mluvit jasně, srozumitelně a vhodným tempem. 

Jako příprava také nestačí to, že pedagog řekne tlumočníkovi: „Najdeš to v učebnici, která se jmenuje Kouzelné zrcadlo literatury.“ Učitel musí tlumočníkovi tuto učebnici poskytnout nebo mu ofotit danou kapitolu. Pokud dává učitel tlumočníkovi k dispozici celou učebnici, musí mu vždycky předem oznámit, kterou kapitolu budou příště probírat.

Příprava by zkrátka měla být přípravou pedagoga. Pedagog si dělá vlastní přípravu na následující hodinu, tuto přípravu pak poskytne tlumočníkovi.

 

Tlumočník musí dostat přípravu minimálně 3 pracovní dny před tlumočením (výukou).

AKTUALITY

Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2023.
28/06/2023
Výsledky přijímacího řízení do MŠ
11/05/2023
více
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ
18/04/2023
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE