Tlumočnická služba

Tlumočnická služba mimo výuku

 

Tlumočníci střední školy poskytují v níže uvedených hodinách tlumočnické služby zaměstnancům školy, studentům, žákům a jejich rodičům. Jedná se o tlumočení telefonních hovorů, překlady z psané češtiny do českého znakového jazyka, tlumočení konzultací s některým ze zaměstnanců školy v rámci budovy školy. 

 

Tyto služby jsou poskytovány od pondělí do pátku (viz tabulka) - tlumočníci jsou dostupní v uvedené časy ve sborovně střední školy (2. patro).

 

Pondělí

Pavla Bognerová

8.55 - 9.40 hod

Barbora Gardelková

10.00 - 10.45 hod

Barbora Gardelková

10.55 - 11.40 hod

Úterý

Fedor Krajčík

13.40 - 14.25 hod

   

Středa

Fedor Krajčík

12.45 - 13.30 hod

Fedor Krajčík

13.40 - 14.25 hod

 

Čtvrtek

Helena Andrejsková

8.00 - 8.55 hod

Helena Andrejsková

10.00 – 10.45 hod

 

Pátek

Petr Pánek

13.30 - 14.15 hod

 

 

 

V případě, že budete potřebovat využít tlumočníka, obraťte se na něj ve sborovně SŠ, a to v rámci hodin, uvedených výše v tabulce. Tlumočení je třeba předem objednat. Mimo uvedený čas (viz tabulka) nelze tlumočníka k Vašemu účelu využít.

Tlumočnická služba pro rodiče je pravidelně každý pátek (od 13:30 do 14:15) - tlumočníka je třeba vyhledat ve sborovně střední školy (2. patro).

AKTUALITY

Pražský logopedický den 2018
14/09/2018

Konference Pražský logopedický den 2018

více
Krásné prázdniny
29/06/2018

Všem dětem, rodičům i zaměstnancům naší školy přejeme krásné prázdniny a těšíme se na setkání 3. září 2018. 

Zápis do MŠ
10/05/2018
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE