Škola Výmolova

Projekty

Program Vy rozhodujete, my pomáháme.

ODZIM 2019
 
Studenti naší střední školy letos od 18. - 23. listopadu 2019 byli na pobytu ve Velké Británii. Dostali se tam hlavně díky podpoře grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme od Nadačního fondu Tesco. Studenti tak měli možnost strávit celkem 6 dní v cizině a nahlédnout tak do vzdělávacího systému ve Velké Británii. Konkrétně se podívali do školy pro neslyšící Mary Hare School for the Deaf (https://www.maryhare.org.uk/), která používá orální metodu vzdělávání neslyšících. Měli tak možnost porovnat tuto metodu s tou bilingvální užívanou u nás ve škole. Studenti také navázali nová přátelství. A díky neslyšícím Angličanům se také naučili základy britského znakového jazyka. Zároveň jim pobyt také umožnil zlepšit se v anglickém jazyce a pochopit, jak moc je pro ně anglický jazyk důležitý (a to nejen k maturitě). Studenti se také podívali do Londýna a jeho okolí a viděli zajímavé památky. Zároveň se byli také podívat v organizaci National Deaf Children's Society https://www.ndcs.org.uk/, kde načerpali informace o systému poskytování tlumočnických služeb neslyšícím ve Velké Británii. 
Moc děkujeme Nadačnímu fondu Tesco a jeho grantovému programu Vy rozhodujete, my pomáháme za poskytnutí daru ve výši 30 000 Kč, díky kterému se naši neslyšící studenti mohli do Velké Británie podívat.
 
   

 

JARO 2019

V první polovině roku 2019 se naše škola zúčastnila programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Tentokrát jsme se přihlásili s projektem Vybavení multisenzorické místnosti pro neslyšící děti s autismem. Povedlo se nám dostat mezi 3 nejlepší projekty v našem regionu a díky vaší pomoci s nakupováním v obchodním řetězci Tesco a následném vhazování žetonů k našemu projektu jsme vyhráli částku 30 000 Kč. Za tyto finanční prostředky jsme v kopuli naší školy vytvořili onu vytouženou multisenzorickou místnost, která našim žákům dělá velkou radost; rozvíjejí v ní své smysly, trénují soustředění, hrají si s pomůckami a odpočívají v ní. Velmi děkujeme programu Vy rozhodujete, my pomáháme a také vám za pomoc při sbírání žetonů.

 

 

 
       

i

AKTUALITY

Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2023.
28/06/2023
Výsledky přijímacího řízení do MŠ
11/05/2023
více
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ
18/04/2023
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE