Škola Výmolova

Projekty

Sluchová stimulace

Projekt Sluchová stimulace dle dr. Johansena

Projekt Individualizovaná sluchová stimulace dle dr. Johansena

Cíle projektu: 

- vytvoření metodiky pro sluchovou stimulaci dle dr. Johansena (Johansenova Inidvidualizovaná Auditivní Stimulace - JIAS) pro děti a žáky s řečovými vadami

- realizace terapií JIAS u dětí a žáků s řečovými vadami především se zaměřením na podporu rozvoje jazyka, řeči a komunikace obecně

- díky pozitivnímu dopadu terapií u cílové skupiny zlepšení studijních výsledků, zlepšení komunikace, vyšší míra sociálního začlenění a tím zlepšení sociálních vazeb 

Metoda JIAS byla vyvinutá v Dánsku a jejím autorem je dr. Kjeld Johansen, ředitel Baltické dyslektické výzkumné laboratoře. JIAS byla vytvořená za účelem stimulace nervových drah směrem do a v rámci mozku. Je zaměřená především na dráhy a spojení vedoucí mezi pravým uchem, kterým jsou nejčastěji přijímané informace z vnějšího prostředí a levou mozkovou hemisférou, v které se obvykle sluchový vjem zpracovává. Různé formy studií a vyšetření mozku potvrdili, že tento způsob stimulace produkuje zvýšený počet nervových spojení v podobě dendritů a synapsí. Spojení v rámci jazykových centrem proto probíhají rychleji, čím se zpracování jazyka stává efektivnější.

Při aplikaci této terapie se zlepšuje koncentrace a porozumění a informace se zpracovávají rychleji. Dítě tak nemá pocit, že je zahlcené informacemi, které nedokáže efektivně a rychle zpracovat. Je schopné zpracovat více informací naráz, čímž se výrazně zlepšuje čtení a psaní, protože zvuková analýza slov už nepředstavuje tak významný problém.

 V současné době probíhá první etapa projektu - a to jeho příprava a organizace kurzu JIAS, na který se může přihlásit i odborná veřejnost. 

Ve dnech 24. - 26. 5. 2018 se bude konat v prostorách naší školy školení budoucí certifikovaných terapeutů této metody. Kurz je určený pedagogům, speciálním pedagogům, logopedům, psychologům a dalším odborníkům. On-line přihlášky na kurz zde

Další informace o chystaném kurzu naleznete v přiloženém letáku. 

AKTUALITY

Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2023.
28/06/2023
Výsledky přijímacího řízení do MŠ
11/05/2023
více
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ
18/04/2023
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE