Škola Výmolova

Aktuality

Projekt ZŠ Výmolova na cestě ke vzdělání pro 21. století

V současné době probíhá realizace projektu ZŠ Výmolova na cestě ke vzdělání pro 21. století. Smyslem projektu je vytvoření příznivých materiálně-technických podmínek pro zařazení žáků školy do běžného vzdělávacího proudu. Cílem projektu je prostřednictvím pořízení infrastruktury pro moderní výuku cizích jazyků a polytechnických předmětů podpořit připravenost žáků na další studium na SŠ a na vstup na trh práce. 

Po ukončení projektu bude škola disponovat 2 moderními učebnami, kter budou odpovídat požadavkům dnešní doby. Jedna učebna bude určena pro jazykovou výuku včetně práce s digitálními technologiemi a jedna učebna bude určena pro výuku polytechnických předmětů. Žáci ZŠ budou ve výuce pracovat s moderní didaktickou a audiovizuální technikou. Žáci školy budou mít k dispozici vybavené odborné učebny určené pro jazykové a výuku polytechnických předmětů včetně rozvoje digitálních kompetencí. Díky zajištění této vzdělávací infrastruktury dojde ke zkvalitnění výuky, která bude vedena více názornou a hravou formou, což je pro žáky školy nejlepší cesta, jak dosahovat dobrých vzdělávacích výsledků. V důsledku realizace projektu očekáváme tyto změny: 

- navýšení počtu žáků odcházejícícho do běžného vzdělávacího proudu

- navýšení počtu žáků pokračujících na SOŠ a SOU

- vyšší připravenost žáků na vstup na trh práce

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

AKTUALITY

Školní pozemek
03/06/2020
více
Otevírání školy pro některé žáky
05/05/2020
více
Dobrovolníci do rodin
08/04/2020
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE