Škola Výmolova

Základní škola

Aktuality

Současný chod školy

Od prosince 2020 běží vyučování v běžném režimu. V případě výskytu covidu ve škole postupujeme podle platných nařízení vlády a pokynů hygieny.

Po obdržení potvrzující zprávy od hygieny budeme kontaktovat ty rodiče žáků, kterých by se opatření týkala.

 

 

Uzavření školy

 Vzhledem k nařízení vlády je od 2. listopadu 2020 naše škola uzavřena. Výuka bude probíhat distanční formou.

Přejem Vám pevné zdraví

 

 

 

 

 

 

Povinné zakrývání nosu a úst rouškou od pondělí 14.9.2020 do odvolání.

Tato povinnost platí pro všechny žáky, zaměstnance i  všechny další osoby ve všech společných prostorech školy (tedy vestibul, chodby, prostory u šatních skříněk, WC, jídelna apod.).  

V jídelně strávníci roušku odloží při konzumaci jídla a nápojů. 

Ve třídách žáci ani vyučující roušky mít nemusí, pokud vyučující neurčí jinak (rouška se použije v případě, že se v učebně střídají různé skupiny a nebylo možné provést dostatečnou dezinfekci, v případech, kdy se slučují žáci z různých tříd, při aktivitě, při níž nelze dodržet bezpečnou vzdálenost apod.).

Pro školní družinu platí stejná pravidla.

Žáky vybavují rouškami zákonní zástupci, žádám tedy zákonné zástupce, aby zajistili, že každý žák bude každý den vybaven rouškou, sáčkem na její odkládání a náhradní rouškou v sáčku. Děkujeme zákonným zástupcům za spolupráci při zajištění tohoto opatření nezbytného pro ochranu zdraví.

 

 

Pohyb rodičů, žáků a ostatních návštěvníku po budově školy

Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy (stále platí zákaz vstupu rodičů do školy, kromě předem domluvených schůzek).

Pro osoby jiné, než jsou žáci a zaměstnanci školy, platí v budově školy povinnost mít zakrytý nos a ústa.

Žádáme rodiče, aby žáci přicházeli do školy až v 7.45 – 8.00 hod. Dříve jim nebude umožněn vstup do budovy. Výjimkou jsou děti navštěvující ranní družinu.


Informace pro rodiče dětí, které byly přihlášeny na prázdninový pobyt ve škole.

  •  24. - 28.8.2020  od 8:00 do 16:00, oběd zajištěn.
  •  Pobyt je zaměřen na venkovní aktivity.
  •  Cena 100,- Kč / stejné jako za ŠD / + platba za obědy. Platbu vyřizuje paní Chalupová.

 S sebou: 

  •  svačinu na dopoledne i odpoledne
  •  dostatek tekutin
  •  sportovní oblečení
  •  pláštěnku

 

Děti převezme pedagog u venkovní učebny, kde je bude možno i vyzvedávat.

 

 Kniha za odměnu

 Videa, která žáci 1. a 2. třídy natočili, se velmi líbila a dokonce zaujala ve známém knihkupectví KOSMAS. A tou nejlepší možnou odměnou pro malé čtenáře jsou samozřejmě knihy! Za devět videí to bylo rovnou 9 nových knih a omalovánky k tomu!!!
Srdečně děkujeme paní Tereze Fišerové a knihkupectví KOSMAS. 2.A

 

 Zápis do 1. třídy

Zápis sluchově postižených žáků do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/21 je od 1.4 do 21. 4. 2020

Požadavky a kritéria

Žádost o přijetí a dotazník pro rodiče

Žádost o odklad školní docházky

 

Uzavření školy od 11. března

Dle nařízení vlády se ruší vyučování od 11. března 2020 do odvolání. Pro další informace sledujte media, příp. budete kontaktováni školou.

 

Šikana a násilí v dětských kolektivech - 7.2.2020

V rámci prevence sociálně patologických jevů se naši žáci zúčastnili programu, který pro naše žáky připravilo oddělení prevence Městské policie. Program se konal v klubovně školy a byl určen žákům z logopedických tříd - z  V., VI. a VII. třídy.
Žáci se seznámili s pojmy osobní hrdost, sebeúcta, oběť, agresor apod. Mluvilo se o právu na osobní důstojnost každého člověka, o schopnosti vcítit se do pocitů druhých, o schopnosti rozpoznat projevy šikany.
To vše přijatelnou a pro žáky srozumitelnou formou. Program žáky velmi zaujal, byli velmi aktivní a spolupracovali s oběma přednášejícími.
 

 

Muzeum tramvají

V úterý 11.2.2020 byla pro naše žáky zařízena návštěva Muzea městské hromadné dopravy – Vozovna Střešovice. V rámci hodinové komentované prohlídky si děti udělaly představu, jak tramvaje v Praze začínaly, jak vypadaly i jakým způsobem byly poháněny. Snad nejzajímavější byla tramvaj od Františka Křižíka, která v roce 1901 získala první cenu na výstavě v Paříži. Na všechny naše dotazy bylo odpovězeno a děti odcházely velmi spokojené.

  

  

Mluvící ruce

V neděli 20.10.2019 proběhl v divadle ABC 22.ročník přehlídky Mluvící ruce pod názvem „30 let SVOBODY“, neboť od sametové revoluce uplyne letos v listopadu právě třicet let.
Žáci 1. a 2. třídy na akci vystoupili s krátkým představením, ve kterém popsali život běžné rodiny před rokem 89. Diváci ocenili velkým potleskem především přirozenost malých herců a jejich první zkušenost s opravdovým hraním.

Monika Novotná, Magdalena Fous a Milada Konvalinová

 

 

Projekt „Ahoj Výmolova“

                Na projektu „Ahoj Výmolova“započaly práce před letošními prázdninami. Tento projekt zaštítila svým darem ČSOB Radlice Rozvojová, a.s. Jde o výtvarné řešení betonové zdi v areálu školy. Zeď je složena ze sedmi částí o celkové délce 76 metrů. Škole se podařilo pro projekt získat akademickou malířku Táňu Svatošovou, mimo jiné autorku Hrabalovy zdi v Libni, která již dříve výtvarně realizovala vstupní prostory naší školy.

                Tentokrát navrhla komplexní grafický design celé zdi. Po její úpravě začala postupně s žáky jednotlivých tříd školy s její výmalbou. Počítali jsme s aktivním zapojením žáků, tříd a pedagogů, kteří zde zanechají památku na své působení. Celé dílo je rozloženo do sedmi částí, které budou představovat motivy mateřské, základní a střední školy, ekologii, žáky a školní komunitu a v  neposlední řadě adresu s logem školy. 

                Ve čtvrtek 12. září 2019 byl za účasti autorky Táni Svatošové, zástupkyně ČSOB, vedení školy, pedagogů a žáků školy celý projekt dokončen a slavnostně předán. Zúčastněné děti z mateřské školy, základní školy a studenti střední školy pod vedením paní malířky udělali poslední tahy štětcem, aby dílo dokončili a zanechali na něm svoji trvalou stopu.

                Vymalování zdi přispělo ke kultivaci a estetickému vnímání prostředí školy. Pohled na nově upravenou zeď zpříjemní žákům i pedagogům pracovní prostředí, podpoří zájem dětí o sportovní a ekologické aktivity. Uplatní se i při konání Celostátních sportovních her sluchově postižené mládeže, které se zde opakovaně konají a zatraktivní prostředí také jiným organizacím,které hřiště rovněž využívají.

 

 

AKTUALITY

Informace k zahájení školního roku 2021/22
18/08/2021
více
Informace k provozu školy ve dnech 23.-27.8.2021
18/08/2021
více
VYSVĚDČENÍ: 30. 6. 2021 PRÁZDNINY: 1. 7.- 31. 8. 2021 NOVÝ ŠK. ROK: 1. 9. 2021
23/06/2021
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE