Škola Výmolova

Základní škola

Aktuality

Škola v přírodě

Termín: 3. 7. 10 2022

Místo: Sobeňák, Rožmitál pod Třemšínem

Bližší informace podá zástupkyně ředitelky školy A. Krňanská.

 

Dopravní soutěž

Zúčastníme se dopravní soutěže ve Valašském Meziříčí 

ve dnech 6. a 7. 10 2022

 

Národní plán obnovy - prevence digitální propasti

Škola je v roce 2022 příjemcem podpory z EU. Finanční prostředky jsou určeny pro mateřskou, základní a střední školu. Jsou poskytnuty na neinvestiční výdaje. Byly využity na nákup mobilních digitálních technologií.

 

Národního plán doučování

Škola v rámci programu Národního plánu doučování realizovaného z Národního plánu obnovy, ve kterém je škola příjemcem podpory EU, poskytuje doučování vybraným nejpotřebnějším žákům ohrožených školním neúspěchem. Doučování probíhalo ve školním roce 2021/2022.

Informační poutač s logy zainteresovaných institucí  zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kniha za odměnu

 Videa, která žáci 1. a 2. třídy natočili, se velmi líbila a dokonce zaujala ve známém knihkupectví KOSMAS. A tou nejlepší možnou odměnou pro malé čtenáře jsou samozřejmě knihy! Za devět videí to bylo rovnou 9 nových knih a omalovánky k tomu!!!
Srdečně děkujeme paní Tereze Fišerové a knihkupectví KOSMAS. 2.A

 

 

 

 

Šikana a násilí v dětských kolektivech - 7.2.2020

V rámci prevence sociálně patologických jevů se naši žáci zúčastnili programu, který pro naše žáky připravilo oddělení prevence Městské policie. Program se konal v klubovně školy a byl určen žákům z logopedických tříd - z  V., VI. a VII. třídy.
Žáci se seznámili s pojmy osobní hrdost, sebeúcta, oběť, agresor apod. Mluvilo se o právu na osobní důstojnost každého člověka, o schopnosti vcítit se do pocitů druhých, o schopnosti rozpoznat projevy šikany.
To vše přijatelnou a pro žáky srozumitelnou formou. Program žáky velmi zaujal, byli velmi aktivní a spolupracovali s oběma přednášejícími.
 

 

Muzeum tramvají

V úterý 11.2.2020 byla pro naše žáky zařízena návštěva Muzea městské hromadné dopravy – Vozovna Střešovice. V rámci hodinové komentované prohlídky si děti udělaly představu, jak tramvaje v Praze začínaly, jak vypadaly i jakým způsobem byly poháněny. Snad nejzajímavější byla tramvaj od Františka Křižíka, která v roce 1901 získala první cenu na výstavě v Paříži. Na všechny naše dotazy bylo odpovězeno a děti odcházely velmi spokojené.

  

  

Mluvící ruce

V neděli 20.10.2019 proběhl v divadle ABC 22.ročník přehlídky Mluvící ruce pod názvem „30 let SVOBODY“, neboť od sametové revoluce uplyne letos v listopadu právě třicet let.
Žáci 1. a 2. třídy na akci vystoupili s krátkým představením, ve kterém popsali život běžné rodiny před rokem 89. Diváci ocenili velkým potleskem především přirozenost malých herců a jejich první zkušenost s opravdovým hraním.

Monika Novotná, Magdalena Fous a Milada Konvalinová

 

 

Projekt „Ahoj Výmolova“

                Na projektu „Ahoj Výmolova“započaly práce před letošními prázdninami. Tento projekt zaštítila svým darem ČSOB Radlice Rozvojová, a.s. Jde o výtvarné řešení betonové zdi v areálu školy. Zeď je složena ze sedmi částí o celkové délce 76 metrů. Škole se podařilo pro projekt získat akademickou malířku Táňu Svatošovou, mimo jiné autorku Hrabalovy zdi v Libni, která již dříve výtvarně realizovala vstupní prostory naší školy.

                Tentokrát navrhla komplexní grafický design celé zdi. Po její úpravě začala postupně s žáky jednotlivých tříd školy s její výmalbou. Počítali jsme s aktivním zapojením žáků, tříd a pedagogů, kteří zde zanechají památku na své působení. Celé dílo je rozloženo do sedmi částí, které budou představovat motivy mateřské, základní a střední školy, ekologii, žáky a školní komunitu a v  neposlední řadě adresu s logem školy. 

                Ve čtvrtek 12. září 2019 byl za účasti autorky Táni Svatošové, zástupkyně ČSOB, vedení školy, pedagogů a žáků školy celý projekt dokončen a slavnostně předán. Zúčastněné děti z mateřské školy, základní školy a studenti střední školy pod vedením paní malířky udělali poslední tahy štětcem, aby dílo dokončili a zanechali na něm svoji trvalou stopu.

                Vymalování zdi přispělo ke kultivaci a estetickému vnímání prostředí školy. Pohled na nově upravenou zeď zpříjemní žákům i pedagogům pracovní prostředí, podpoří zájem dětí o sportovní a ekologické aktivity. Uplatní se i při konání Celostátních sportovních her sluchově postižené mládeže, které se zde opakovaně konají a zatraktivní prostředí také jiným organizacím,které hřiště rovněž využívají.

 

 

AKTUALITY

Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2023.
28/06/2023
Výsledky přijímacího řízení do MŠ
11/05/2023
více
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ
18/04/2023
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE