Škola Výmolova

Speciálně-pedagogické centrum

 

Prázdninový provoz 2020

Prázdninový provoz SPC je omezen od 9.7.2020. je nutno se předem objednat.

Mob. 739 571 516 (můžete i SMS) - pracovní dny 9.00 - 15.00

Email. lada.chudomelova@vymolova.cz

Od 24.8.2020 bude provoz normální.

Přejeme Vám pěkné prázdniny.

 

 

Objednávání klientů 

Objednávat se můžete v pracovní dny mezi 8.30 – 15.30                                                            

Přítomnost zaměstnanců SPC na pracovišti je, vzhledem k časté práci v terénu, nepravidelná

Objednejte se telefonicky, SMS, emailem. 

 

Standardní činnosti SPC

 • Evidence (příp. depistáž) dětí se sluchovým postižením.
 • Péče o děti od dvou let věku do ukončení středoškolského vzdělávání.
 • Speciálně pedagogická, psychologická a logopedická diagnostika ambulantně nebo v terénu.
 • Speciálně pedagogická, psychologická a logopedická terapie a poradenství ambulantně nebo v terénu.
 • Individuální logopedická terapie v SPC, škole, rodině.
 • Volba vhodné metodiky rozvoje komunikace a výchovně vzdělávací práce s dítětem, žákem a studentem se sluchovým a kombinovaným postižením.
 • Psychologická a logopedická práce s kandidáty KI i uživateli KI.
 • Metodické vedení učitelů vychovatelů a asistentů  ve školách a školských zařízeních, hospitace v kmenových školách, pomoc při vypracovávání a vyhodnocování IVP.
 • Vypracovávání uzpůsobení podmínek pro vzdělávání a doporučování podpůrných opatření. Vč. doporučení k uzpůsobení maturitní zkoušky.
 • Doporučení ke vzdělávání žáků se sluchovým postižením přijímaných do zdejší školy.
 • Pomoc integrovaným žákům při vyhledávání vhodných školských zařízení, podpora při studiu i v sociální oblasti.
 • Konzultace k profesní orientace.
 • Informování o problematice sluchového postižení a s ním související komunikační bariéře i širší veřejnost, příp. formou přednášek.
 • Zprostředkovávání dalších služeb pro osoby se sluchovým postižením dle dohody.
 • Půjčování metodických materiálů o sluchové problematice.
 • Zapůjčování speciálně upravené beletrie.
 • Pomoc neslyšícím rodinám se slyšícími dětmi.
 • Jednání s odborníky specializovaných pracovišť a koordinace péče o osobu se sluchovým postižením.
 • Odborné činnosti v rámci prevence sociálně patologických jevů ohrožující klienty se sluchovým postižením.

 

Nadstandardní činnosti – dle dohody

 • Videotrénink integrací v rodině nebo ve škole.
  • Práce Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacování.
  • EEG BFB

 

Rozvoj komunikace  a řeči pro děti v inkluzi nebo děti, které do školy nedocházejí

Společně s rodiči vybíráme vhodný typ komunikace speciálně pro jeho dítě.

Tuto komunikaci pak rozvíjíme

 • Metodami, které se tradičně osvědčují u dětí se sluchovým hendikepem
 • Moderními metodami českými i zahraničními

Procvičujeme sluchové možnosti dětí tak, aby je mohly maximálně využít

 • Metodami, které se tradičně osvědčují u dětí se sluchovým hendikepem
 • Moderními metodami českými i zahraničními

 

AKTUALITY

Školní pozemek
03/06/2020
více
Otevírání školy pro některé žáky
05/05/2020
více
Dobrovolníci do rodin
08/04/2020
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE